Microsoft Kms (Key Management Service) İle Lisanslama ve Aktivasyon İşlemleri

kms1 ve kms2 volume lisans aktivasyon sunucularım ve aktive ettiği ürünler aşağıdaki gibi olsun.

SUNUCU ADILİSANSLADIĞI ÜRÜN & ÜRÜNLER
Kms1Microsoft Operating Systems KMS Host (Client Vista, Windows 7 , Windows 8, Windows 8.1 Windows 10 ; Server 2008 , 2008 R2 , 2012 , 2012 R2 2016,2019)
Kms2Microsoft Office 2010,2013,2016,2019

İşletim sistemi aktivasyonu için komut satırı (cmd) yönetici modunda (run as administrator) çalıştıralım. Aşağıdaki komutlar ile aktivasyon yapabiliriz.

slmgr /skms kms1:1688 ardından slmgr /ato komutları ile aktivasyon yapılabilir.

İşletim sistemi aktivasyon problemi devam ediyorsa;

 • Komut satırını (cmd) run as administrator olarak çalıştırırız ve C:\Windows\System32> satırına düşeriz.
 • Cihazın network bağlantısı olduğunu ve DNS ile isim çözdüğünü kontrol ederiz.
  ping kms1
 • Ürün anahtarının yanlış olması ihtimaline karşı ürün anahtarını komut satırında silelim.
  slmgr.vbs /upk
 • Ürüne ve versiyona uygun geçerli “KMS Client Ürün Anahtarı” komut satırından girilir.
  slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 • Client’ın KMS sunucuyu kendisinin bulamamış olma ihtimaline karşın client’a KMS sunucu gösterilir. (örneğimiz işletim sistemi olduğundan kms1 server gösteriliyor)
   slmgr /skms kms1:1688
 • Son olarak ürün aktivasyonu yaptırılır.
   slmgr /ato

Office aktivasyon problemi devam ediyorsa;

 • Komut satırını (cmd) run as administrator olarak çalıştırırız.
 • Cihazın network bağlantısı olduğunu ve DNS ile isim çözdüğünü kontrol ederiz.
  ping kms2
 • İşletim sistemi 64bit Ofis 32 bit ise C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15> satırına düşeriz.
  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15>
 • İşletim istemi 32bit Ofis 32 bit ise C:\Program Files\Microsoft Office\Office15> satırına düşeriz.
  cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15>
 • Ürüne ve versiyona uygun geçerli “KMS Client Ürün Anahtarı” komut satırından girilir.
   cscript ospp.vbs /inpkey: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 • Client’ın KMS sunucuyu kendisinin bulamamış olma ihtimaline karşın client’a KMS sunucu gösterilir. (örneğimiz Ofis 2013 olduğundan kms2 server gösteriliyor)
  cscript ospp.vbs /sethst:kms ardından port ayarlıyoruz cscript ospp.vbs /setprt:1688
 • Son olarak ürün aktivasyonu yaptırılır.
  cscript ospp.vbs -act