Tag Archives: web-penetration-testing intelligence-gathering web-application-security reconnaissance

TIDoS Framework

Çağlar Arlı/ Mayıs 13, 2021/ Savaşan Teknoloji/ 0 comments

Keşiften Güvenlik Açığı Analizine kadar her şeyi kapsayan çok yönlü bir framework. Toplam 108 modülden oluşan 14 alt faza bölünmüş 5 ana faz vardır . Keşif Aşaması’nın kendine ait 50 modülü vardır (aktif ve pasif keşif, bilgi açıklama modülleri dahil). Tarama ve Numaralandırma Aşamasında 16 modül vardır (port taramaları, WAF analizi vb. Dahil) Güvenlik Açığı Analiz Aşamasında 37 modül vardır (en yaygın güvenlik açıkları

Read More