Tag Archives: #windows

Windows VBScript

Çağlar Arlı/ Aralık 4, 2020/ Savaşan Teknoloji/ 0 comments

Windows VBScript komutlarının AZ Dizini Abs ( sayı ) Mutlak (pozitif) değeri sayısı .AppActivate etkinleştirme çalışan komutu .Application BrowseForFolder / Açık Dizisi ( el1, EL2, EL3 ) Dizi değişken değerleri ekleyin Argümanlar Komut satırı argümanları Asc ( string için) Dönüş ASCII kodu dize AscB ( String ) Bir karakterin bayt kodunu döndürür AscW ( String ) String için Unicode kodunu döndürür b

Read More