VBScript Programları

Dosyaları açma – MS Excel, metin dosyaları ve Word belgesi:
Yeni bir excel elektronik tablosu açın ve iki sayı girin ve ekleyin:   openNewExcel.vbs
Mevcut bir excel elektronik tablosunu açın:   openOldExcel.vbs
Mevcut bir excel elektronik tablosunu açın ve hücreler arasında döngü yapın:   loopCells.vbs
Mevcut bir metin dosyasını açın ve satırlar arasında döngü yapın:   openText.vbs
Belirli bir dize için mevcut bir Word belgesi aramasını açın:   searchWord.vbs
Mevcut bir Powerpoint belgesini açın ve her slaydın metnini görüntüleyin:   openPpt.vbs
Mevcut bir Powerpoint belgesini açın ve her slaydın metnini bir word belgesine yerleştirin:   pptToWord.vbs

Active Directory Active Directory
Active Directory ve Active Directory nesnelerini yönetmek için örnek komut dosyaları.

Başvurular Applications
Sunucularda ve istemci bilgisayarlarda yazılım ve uygulamaları yönetmek için örnek komut dosyaları.

Veri Data
Verilerle çalışmak için örnek komut dosyaları.

Masaüstü Yönetimi Desktop Management
Masaüstü ayarları, bilgisayarı başlatma ve kapatma ve Sistem Geri Yükleme gibi şeyleri yönetmek için örnek komut dosyaları.

Grup ilkesi Group Policy
Bir kullanıcı veya bilgisayar hesabına uygulanan Grup İlkesi Nesneleri ile ilgili bilgileri almak için örnek komut dosyaları.

Bilgisayar donanımı Computer Hardware
Bilgisayar donanımını yönetmek ve izlemek için örnek komut dosyaları.

Görüntüler Images
Resimleri program aracılığıyla oluşturmak ve değiştirmek için örnek komut dosyaları.

İnternet Bilgi Sunucusu (IIS) Internet Information Server (IIS)
İnternet Bilgi Sunucusunu yönetmek için örnek komut dosyaları.

Kütükler Logs
Olay günlüklerini ve düz metin günlük dosyalarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Matematik Mathematics
Matematik için örnek betikler.

Mesajlaşma ve İletişim Messaging and Communication
Microsoft Exchange Server 2003 dahil, mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Microsoft Office Microsoft Office
Microsoft Office uygulamalarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Ağ oluşturma Networking
Ağ yapılandırmalarını ve ağ uygulamalarını yönetmek ve izlemek için örnek komut dosyaları.

İşletim sistemi Operating System
Windows işletim sistemini yönetmek ve izlemek için örnek komut dosyaları.

Diğer Dizin Hizmetleri Other Directory Services
Active Directory dışındaki dizin hizmetlerini yönetmek için örnek komut dosyaları.

Baskı Printing
Yazıcıları, yazdırma işlerini, yazdırma sunucularını ve Windows yazdırma altyapısının diğer parçalarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Komut Dosyası Teknikleri Scripting Techniques
Komut dosyası yazarları için yararlı olan çok çeşitli komut dosyası oluşturma ipuçları, püf noktaları ve teknikleri gösteren örnek komut dosyaları.

Güvenlik Security
Windows işletim sistemindeki güvenliği ve güvenliği sağlanabilir nesneleri yönetmek için örnek komut dosyaları.

Hizmet Paketleri ve Düzeltmeler Service Packs and Hot Fixes
Bir bilgisayarda yüklü hizmet paketleri ve düzeltmelerle ilgili bilgileri almak için örnek komut dosyaları.

Unix Hizmetleri Services for Unix
Unix için Microsoft Hizmetlerini yönetmek için örnek komut dosyaları.

Gölge Kopyası Shadow Copy
Windows Server 2003’te Gölge Kopya hizmetini yönetmek için örnek komut dosyaları.

SMS 2003 SMS 2003
Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003’ü yönetmek için örnek komut dosyaları.

Yazılım Güncelleme Hizmetleri Software Update Services
İstemci bilgisayarlarda Windows Update’i yönetmek için örnek komut dosyaları.

SQL Server SQL Server
Microsoft SQL Server ve SQL Server veritabanlarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Depolama Storage
Dosyaları, klasörleri, dosya sistemlerini ve depolama aygıtlarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Vbsedit Araç Seti Vbsedit Toolkit
Vbsedit’in araç setini kullanarak örnek komut dosyaları.

Video Video
Video dosyalarını yönetmek için örnek komut dosyaları.

Terminal sunucusu Terminal Server
Windows Terminal Sunucusunu yönetmek için örnek komut dosyaları.

Sanal sunucu Virtual Server
Microsoft Virtual Server’ı yönetmek için örnek betikler.

SecureCRT SecureCRT
Windows için SecureCRT’nin komut dosyası yürütme yeteneklerini kullanarak belirli görevlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair örnekler.